NoteBLOG – "Desatero" k euroústavě Václava Klause

"Desatero" k euroústavě Václava Klause (14.04.2005)

Plním své slovo z odpoledne a předkládám v tomto příspěvku citaci podle mne nejdůležitější části útlé brožurky Řekneme své ano nebo ne Evropské ústavě s předmluvou Václava Klause. K následující citaci mám souhlas autora - viz předchozí příspěvek k tomuto tématu. Tato brožurka totiž bohužel potvrzuje mé nejčernější obavy a proto jsem zvolil i tuto formu osvěty citací podle mne jasně pochopitelné, nezkreslené a nepřikrášlené syntézy hlavních důsledků pro naši republiku v případě schválení tzv. Evropské ústavy. Zde je tedy závěr předmluvy Václava Klause k této knížečce:

...Jestli se někomu přesto zdá, že je i tato, z angličtiny přeložená analýza příliš dlouhá nebo příliš obtížná, pak ať si přečte aspoň mé shrnující "desatero" toho, co podle mého názoru "ústavní smlouva" ve svém celku a ve své podstatě přináší:

1. Evropská unie se stane státem a bude mít všechny základní rysy státu. Bude mít svou ústavu, své občany, své území, svou vnější hranici, svou měnu, svého prezidenta, svého ministra zahraničních věcí, atd. (Některé z těchto věcí již existují dnes, ale jiné jsou tímto dokumentem teprve zakládány nebo výrazně posilovány.)

2. Dnešní členské státy se budou v tomto nově vzniklém státě sice i nadále jmenovat jako dosud, ale ve skutečnosti budou svými pravomocemi jednotlivé členské státy pouhými regióny nebo provinciemi. Prezident republiky bude evropskými úředníky i nadále zdvořile oslovován "pane prezidente", ale "evropské směrnice" budou prováděny bez ohledu na jakékoliv domácí státní orgány.

3. Ústava státu Evropské unie bude nadřazena ústavám jednotlivých členských států. I celý právní řád Unie bude nadřazen právním státům členských států.

4. Sám termín "ústavní smlouva" je nepřesný a pouze dočasný. Smlouvou mezi suverénními státy bude tento dokument jen do té doby, než bude v členských státech - jako smlouva - ratifikován. Pak se tento dokument stane skutečnou ústavou.

5. Oslabuje se - v dnešní, tedy zastaralé EU dosud dominantní - koncept "sdílení suverenity" a místo toho vzniká suverenita nová, celoevropská. V nové EU členské státy ztratí definitivně své výlučné právo tvořit si své vlastní zákony.

6. Občané jednotlivých členských států se stanou občany státu Evropská unie, s právy a povinnostmi přímo vůči institucím tohoto evropského státu. Že se jedná o stát je zřejmé - je možné být jen a jedině občanem státu, není možné být občanem mezinárodní organizace.

7. Členské státy budou moci vykonávat jen ty pravomoce, které jim ústava EU ponechá, nikoli opačně, což bylo původní myšlenkou evropské integrace. Odvozené (sekundární) právní akty EU budou nadřazeny původním (primárním) právním aktům členských států. Dochází k obracení toho, co je primární a co sekundární.

8. EU, nikoli členské státy, bude ve své výlučné pravomoci uzavírat většinu mezinárodních smluv s jinými státy. Členské státy budou moci se zahraničím podepisovat jen takové smlouvy, které "bezvýhradně podporují společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie".

9. Ústavní smlouvou se v hlasovacích procedurách snižuje váha menších členských států, tedy i České republiky (oproti dnešnímu stavu, vycházejícímu ze smlouvy z Nice).

10. Unie může tzv. "doložkou flexibility" a tzv. "překlenovací doložkou" sama sobě rozšířit pole své působnosti. I ty oblasti rozhodování, v nichž členským státům zůstane do budoucna právo veta, mohou být v libovolné chvíli převedeny pod většinové hlasování (stačí, aby s tím jednomyslně souhlasili prezidenti nebo premiéři zemí EU, nemusí o tom tedy rozhodovat národní parlamenty, o souhlasu občanů ani nemluvě).

Chcete-li někdo ještě větší zkratku, klíčem ke všemu je pojem "svrchovanost" (suverenita) tak, jak je použit v čl. 1 Ústavy České republiky. Dle tohoto článku "Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát". Klíčové je v tomto ohledu slovo svrchovaný. Slovník českého práva chápe svrchovanost jako "nezávislost moci daného státu na jakékoliv jiné moci uvnitř státu i navenek". Jsem víc než přesvědčen o tom, že se do tohoto vysvětlení pojmu svrchovanost Smlouva o Ústavě pro Evropu "nevejde".

Václav Klaus, 11.3.2005

Konec citace. Je to děs a hrůza, co? Jsem velmi zvědav, jak nám "naservírují" tento dokument oficiální "proevropští" ústavní činitelé a média. Můj názor je stále stejný a neměnný. Evropské unii v této podobě jsem vždy říkal, říkám a budu říkat zcela jednoznačné NE.

Komentáře

1. komentář napsal(a) Milan Linhart dne 15.04.2005 v 11:28

Jsem stoupencem vniku Spojených států evropských, jakožto ekonomické a geopolitické protiváhy USA, Ruska a Číny, případně Indie a dalších velkých celků. Česká republika je příliš malá a ekonomicky slabá na to, aby sama bez úzkého spojenectví s ostatními evropskými národy dokázala obstát. Dokladem toho je i historie posledních 100 let, kdy jsme byli vydáni všanc Německu ze strany jedné a Rusku ze strany druhé.Proto říkám jednoznačné ANO.

2. komentář napsal(a) Jiří Císař dne 15.04.2005 v 13:33

Milane, je to tvůj názor a já ho respektuju. Dovolím si s ním ale hluboce nesouhlasit. Pro EU v této podobě hlasovat nikdy nebudu. Nemám naštěstí ambice tvořit protiváhu USA nebo obstát v jakési imaginární soutěži s "německým národem". Naopak. S národem, který má ve svých nedávných dějinách kapitolu s názvem holocaust, nechci mít nic společného. Tím méně stát. Chci žít ve státě, který se jmenuje Česká republika, má ve znaku lva a má hymnu "Kde domov můj". Je to opravdu tak nesplnitelné přání ?

3. komentář napsal(a) Milan Linhart dne 15.04.2005 v 14:04

Jirko, také nemám ambice tvořit protiváhu USA. Jde spíš o pud sebezáchovy. Z Evropy totiž mizí pracovní příležitosti v průmyslu směrem na Východ a u těch kvalifikovanějších výrob zase směrem na Západ. A Češi si sami nikdy neuměli dost dobře vládnout, to se o nás říkalo už za Rakouska a Standa Gross to v těchto dnech vrchovatě naplňuje. To Poláci jsou jiní borci, i když jim často kouká sláma z bot. Ale mají výhodu, že jich je hodně. Nás je po rozpadu Československa naopak málo. Nemáme-li být hračkou v rukách velmocí, je pro nás výhodnější větší skupina států, kde spolu s námi budou i jiné malé země a národy, abychom společně mohli vůči velmocem něco prosadit. A spojit se třeba s Portugalskem, Řeckem, Holandskem, Irskem, Finskem, atd. a nějaký společný zájem tlačit kupředu.

4. komentář napsal(a) Jiří Císař dne 15.04.2005 v 14:43

Milane nezlob se, ale mícháš hrušky z jabkama. Náš vstup či nevstup do státu EU nebude mít nijaký zásadní vliv na pohyb pracovních příležitostí tím či oním směrem, tento pohyb je dán globálními ekonomickými podmínkami. Nadnárodní koncerny operativně přesouvají výrobní kapacity do států, kde dostanou ty nejlepší podmínky a kde je nejlacinější pracovní síla. A je jim jedno, zda v rámci EU nebo mimo ni. To, že si volíme do parlamentu karieristy s nepříliš vysokým IQ a někteří s tím nejnižším dokonce stanou na postech ve vládě, je věc jiná a to asi opět stát EU nezmění. Je to, bohužel, mimo jiné opět jeden z pozůstatků socializmu. Do politiky se ti "dobří",chytří a schopní nehrnou. Komunisté způsobili, že se pojem "politická strana" stal nadlouho skoro sprostým slovem a současná vládní a stranická garnitura také nepředvádí to, co by se dalo pojmenovat "vládnutí ve prospěch lidu". Ale nic z doho EU nezmění, alespoň - podle mého názoru - ne k lepšímu. EU je to, myslím, úplně jedno. Nedělejme si iluze, že na tom budeme ve státě EU nějak lépe. Myslím, že na to taky jednou přijdeš, ale bude to trvat o něco déle.

5. komentář napsal(a) Jirka Uttendorfský dne 15.04.2005 v 14:49

Nejsem vyhraněný eurooptimista ani europesimista (prozatím) a proto mi nedělá probém sledovat toto téma ze všech úhlů a číst příspěvky a názory, a to bez jakékoli předpojatosti nebo naopak jakéhokoli upřednostňování kohokoli a čehokoli. Sbírám fakta, snažím se vybrat ta pravdivá, odhalovat nepravdy a lži. Posílám proto pár odkazů, názor nechť si každý udělá sám - doporučuji neukvapovat se, času na profilaci k EU a EUstavě je zatím dost :- podle europoslance za německou SPD a právníka Jo Leinena jsou argumenty proti euroústavě virtuální či lživé a Klaus se ve svém desateru mýlí - viz. článek http://lidovky.centrum.cz/clanek.phtml?id=334353 - a ještě něco o EUstavě - 50 otázek a odpovědí :http://lidovky.centrum.cz/clanek.phtml?id=327334

6. komentář napsal(a) Milan Linhart dne 15.04.2005 v 16:16

Evropské státy stále více vyklízejí pozice v ekonomice, politice i ve vojenské oblasti. Slábnou i ideově, neumí se bránit nástupu islámu a migrantům z islámských zemí. Nakonec prohrávají i v porodnosti, takže poměr obyvatel v jednotlivých zemích se stále více přiklání ve prospěch přistěhovalců z Jihu a Východu. Evropa stojí na stále slabších nohách. Jednotlivé země se proto musí semknout a alespoň v základních rysech dělat společnou politiku. Chránit evropský trh před dumpingovými dovozy z Asie, podporovat vzdělanost, vědu a výzkum, otevřít se vnitroevropskému pohybu pracovních sil, zpružnit a sjednotit pracovní zákonodárství, reformovat sociální systémy, atd. V neposlední řadě potřebuje potřebuje vystupovat i jako významná a jednotná politická síla, jako významný hráč na globální scéně. Bude-li se dařit Evropě jako celku, bude se dařit i nám v České republice. A také naopak. Ne nadarmo jsou už teď hlavní hospodářské ukazatele ČR závislé spíše na momentálním vývoji hospodářství v Německu než na naší vlastní vládě. Prostě si myslím, že by Evropa měla ty globální ekonomické podmínky více mocensky ovlivňovat, protože momentálně se vyvíjejí spíše v její neprospěch, což je způsobeno celkovou slabostí Evropy. Dobře fungující EU by měla Evropu vůči ostatnímu světu posílit.

7. komentář napsal(a) Jilda dne 15.04.2005 v 16:51

Sdílím názor pana Uttendorfského (zajímavé jméno), protože tak jako on zatím jen sbírám informace. Nicméně z bodů Klausova "desatera" mně osobně nevadí žádný. Vidím to samozřejmě ze svého úzkého pohledu člověka určitého životního stylu, možná sobeckého, nechci zobecňovat ani nikoho přesvědčovat. Ale čím víc jezdím po Evropě, tím víc se ptám, proč by hranice mého státu nemohly být od moře k moři, proč by můj prezident musel být ausgerechnet zrovna Čech a ne třeba Francouz, proč by Praha neměla zůstat dál regionálním městem, co to je suverenita? Změní se něco? Nevím. Body "desatera" nejsou argumenty, tvrzení nejsou zdůvodněná, musím hledat jinde.Pochybuju ale, že se jako voliči v referendu nad tím budeme takhle zamýšlet, budeme hledat co nejjednodušší vysvětlení, pokud možno černobílá, a podle nich se rozhodovat. Koneckonců - daleko větší strach bychom měli mít ze zrušení koruny a přijetí eura. Psychicky nás to bude deptat. Hned se totiž všechno zdraží, protože přece nebudeme počítat na nějaké fifníky, že? Zaokrouhlíme, jedno euro jako jedna koruna... (za 1 E jsem šel na záchod v jednom nejmenovaném evropském městě). Jenže ve vyplatním sáčku najdeme pouze tisícovku a človíčku, poraď si. Jako v tom předlistopadovém vtipu: "A pánko, prečo já mam len dve bankóvky a henten má bankóvek děsať?" "Protože on dostal stokoruny a na tebe zbyly pětistovky."

8. komentář napsal(a) Jiří Císař dne 18.04.2005 v 08:14

Kamarádi, upřímně vám závidím váš euro-optimismus. Bohužel, všechno je jinak - jak praví klasik. Lidé mají příliš krátkou paměť a rádi podléhají slibům a vizím. Já se snažím věřit jen tomu, co skutečně nastalo a co sám vidím a zažívám. Jak je to dlouho od referenda o našem vstupu do EU. Vzpomeňte si, co nám bylo slíbeno a zamlčeno, aby většina řekla "ano", a jaká byla a je skutečnost. A tak stále platí - stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A v našich podmínkách dokonce - i na pozdější zjištění, že to byla polopravda či lež, rychle zapomeneme.

9. komentář napsal(a) Frn dne 18.04.2005 v 09:11

Debata je to sice hezká, ale jedna věc tu nebyla zmíněna.Jak moc je EU demokratická ? Podle předběžných výsledků je výsledek refereda o euroústavě ve Francii nejistý až zamítavý. Francouzi jsou za to ve sdělovacích prostředcích pranýřováni. U nás se o možnosti odmítnutí skoro ani neuvažuje a aby se nestalo něco nepředvídaného, bude nejspíš snaha "vyřešit" tento problém bez možnosti referenda. Protože co kdyby se stalo, že tento "integrační" krok odmítneme ? Politici nám vyhrožují, že by se zhoršilo naše postavení, že by z nás byly černé ovce - a že tedy vlastně nemáme jinou reálnou možnost než ústavu přijmout.Ale v tom případě mi připadá podlé že "musíme" přijmout něco co se nám možná nebude líbit. Pokud si totiž nemůžeme dovolit vyjádřit svůj svobodný názor, pak je celá EU nesvobodná a nemáme tam co dělat. Obzvlášť v případě že by se naše budoucí rozhoování automaticky podřizovalo většině ..A mimochodem - jakou váhu (vyjádřenou v procentech) mají v současném uspořádání naše hlasy a jakou váhu budou mít pokud ústavu přijmeme ? A jak bude vykompenzována tato ztráta ? Nejspíš tím, že z nás i nadále budou neplnohodnotní členové (s omezeným pohybem pracovních sil) a také tím, že po zahájení integrace Bulharska a Rumuska se staneme i oficiálně čistýmy přispěvateli do fondu EU (tedy že budeme odvádět víc než dostaneme). Tolik výhod najednou, to si snad ani nezasloužíme, nemyslíte ?

10. komentář napsal(a) Milan Linhart dne 18.04.2005 v 10:45

V politice máte většinou k dispozici několik špatných řešení a ani jedno dobré. V 90% případů se tedy rozhodujete pro menší zlo. Tady je na výběr nedokonalá Evropská unie nebo žádná unie. Dobré řešení by byly co nejdokonalejší a pro malé státy co nejvýhodnější Spojené státy evropské. Takový návrh ale na stole není a možná ani nikdy nebude. Ještě lepší řešení by byly suverénní a ekonomicky soběstačné národní státy, což je v době globalizace světové ekonomiky a hromadného stěhování národů čistá utopie. Evropská unie je tedy alespoň malý krůček dopředu od varianty žádná unie. Stát, který chce zústat mimo, protože mu nevyhovují podmínky uvnitř, je v postavení starého mládence. Tomu také nevyhovují podmínky manželství, bojí se, že mu manželka bude zakazovat chození do hospody, bude ho nutit dělat domácí práce, místo nové motorky bude chtít nakupovat záclony a koberce, atd. Proto se raději neožení vůbec, nezaloží rodinu a na stará kolena bude beznadějně opuštěn. Možná skončí jako homeless někde u popelnic. Asi by nebylo dobré, kdyby takto nějak skončila Česká republika. Proto se musí vzdát části své suverenity, jako se snoubenci vstupem do manželství zříkají své svobody. Považuji to za logický krok v rámci celosvětové integrace a ztráta části suverenity mi nevadí ani se jí nebojím. Nacionalistické blouznění patří do 19. století, do období národního obrození.

11. komentář napsal(a) Jiří Císař dne 18.04.2005 v 14:10

Milane, velmi se obávám, že většina lidí se bude rozhodovat právě na základě informací ve formě takovýchto zjednodušujících přirovnání, jako jsi použil. Tato přirovnání jsou bohužel pouze účelová ale o problému jako takovém nevypovídají zhola nic. 450-ti milionům občanů se předkládá první nedokonalý návrh evropské ústavy nového státu, který vytvořila malá skupinka lidí, a vůbec se nepřipouští, že by taky nemusela být přijata. To není demokracie, ale diktát v krystalické podobě, umě zakrývaný zjednodušujícími hesly, zastrašováním a infantilními metaforami. Nedomnívám se, že např. Švýcarsko skončí "u popelnic jako homeless" jenom proto, že není v EU. Naopak, možná tam právě proto neskončí.

12. komentář napsal(a) Ondrej Pravda dne 18.04.2005 v 17:59

Zdravim diskutujici na teto castecne nahrade Harryho diskusniho fora. Nepridam zadna moudra, jen par subjektivnich, uplne nedulezitych, komentaru bez nasledne reakce na reakce:1. Predevsim mi prijde jako neuveritelne zjednodusujici, vzhledem k tomu, jak se autor zakladniho prispevku zastituje snahou o objektivitu, navadeni ctenare, ze "Klausovo desatero" je tou spravnou syntezou x desitek stranek irske studie. Ktera je samozrejme jednostranna. Klasicke vyhaneni certa dablem. Co je vsak dulezitejsi, jak sam Klaus pise v predmluve, jde o JEHO syntezu prekladu. Takze to taky muze byt trochu jinak. Mimochodem, trochu anglicky rozumim, a i kdyz jiste i pan prezident, netroufal bych si tak zasadni veci jednoduse shrnovat. Napr. proto ze v anglictine maji ponekud jiny obsah jasna slova jako "narodni" atd... Proste zastitovat se irskou studii, abych mohl prodat sve nazory, mi prijde od pana prezidenta docela nedustojne, i kdyz ocekavatelne. Prave proto, ze jde o slozitejsi veci, jak je videt z ruznych, i zde uvedenych prirovnani, nikdy to zjednoduseni neni ono, a tak mi z principu prijde desatero mimo. Mimochodem - desatero - jak symbolicke, ze? Ver, nepremyslej a drz hubu. Pak mistostarosta promine, ale takto lze take odkaz na desatero pojimat. (Pro jistotu k posledni vete - myslim si, ze to jine desatero je univerzalne zahodnymi pravidly lidskych vztahu, ktere nemusi souviset s virou.)2. Ze ma EU v leccems deficit demokracie, o tom nepochybuji, a je treba stale na to upozornovat a bojovat proti tomu.3. Vzhledem ke svym studim evropske integrace na univerzite a hlavne nasledne evropske praxi si dovolim komentovat "evropske zkusenosti z dovolene" jednoduse a nekonkretne - kazdy se rozhoduje podle svych informaci, nekdo jich ma malo a chce zevseobecnovat, nekdo jich ma hodne (a pritom porad malo), a prave proto to nemuze videt tak cernobile.4. Priklad se Svycarskem (jeste Norsko chybelo) jen svedci o tom, jak cernobile lze pouzit to, co je "preci tak jasne". Proc Svycarsko neni v EU, lze zjistit z mnoha zdroju. Trocha znalosti historie take neuskodi. Rozhodne se nema tak dobre PROTO, ze neni v EU. Ale taky se nema spatne, ze tam neni. Blbe, ze to nejde zjednodusit, ale je to tak.5. Jestli nekdo veril VLADNI kampani pred referendem o vstupu, tak je hodne naivni. Kazdy si musi sehnat informace, jak chce, jake chce a podle toho se bude rozhodovat. Vzdy subjektivne.ANO nebo NE. Tot otazka.

13. komentář napsal(a) Jiří Císař dne 19.04.2005 v 07:41

Já jsem - zřejmě na rozdíl od autora předchozího příspěvku - tu irskou studii četl celou, i když "pouze v češtině". Dovoluji si tedy tvrdit, že Klausovo "desatero" je jejím objetivním shrnutím. Nikdy jsem naopak netvrdil, že můj základní příspěvek je objektivní. Nestudoval jsem evropskou integraci, necestuju po EU a neumím dobře anglicky, takže zcela jistě nemám dostatek objektivních informací. Jenom mám za to, že 95% občanů, kteří půjdou k případnému referendu o "ústavě EU", budou mít těch "objektivních" informací ještě daleko méně, než já. Proto vznikl můj základní příspěvek, kterým chci poukázat na - podle mého i Klausova názoru - protiústavnost tohoto kroku. O hrůzném deficitu demokracie v EU ani nemluvě. Mimochodem - opravdu by mě zajímalo, jak bych asi tak měl proti němu "bojovat".

14. komentář napsal(a) Jiří Císař dne 19.04.2005 v 10:51

Celé znění předmluvy V.Klause je možno přečíst na http://www.vaclavklaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=c7dPVIj11E4h

15. komentář napsal(a) Mirek Stehno dne 19.04.2005 v 11:16

Napsal jsem si o CDrom o Evropské ústavě na MZv. Poslali mi zadara 10 kousků. Ještě mám 6 volných. Kdybyste měl někdo zájem, dejte vědět nebo se stavte u mě v kanceláři na poliklinice.Mirek Stehno

16. komentář napsal(a) Jilda dne 19.04.2005 v 17:17

Nemám teď moc času, takže jsem si text Klausovy předmluvy pouze přečetl (v češtině). Jediný argument, kterým mě pan Klaus může přesvědčit, proč bych měl být proti jednomu evropskému státu, je fakt, že v minulosti vždycky selhaly snahy takový stát vytvořit, respektive, že takový mnohonárodnostní stát nikdy nefungoval příliš dlouho. Ano, je to tak, i při své jen elementární znalosti dějepisu mu musím dát za pravdu. Snad jen chabě namítnu, že všechny minulé mnohonárodnostní státy vznikaly nedobrovolně, kdežto do EU národy vstupují dobrovolně... Hm, chabá námitka. Budiž. Už mě ale nedokáže přesvědčit tvrzení, že je špatné, když budeme muset poslouchat úředníka v Bruselu, když zákony budou tvořit poslanci v multinárodním parlamentu, když celoevropské instituce a orgány budou dominantní nad národními a podobně. Proč by to mělo být pro mě špatné? Je snad naše národní vláda lepší? Je snad náš národní parlament lepší? A bude? Po volbách? Ha, ha, ha. Vím, že to trošku shazuju a že je to daleko složitější. Ale jednu hospodskou utopijku (od slova utopický) si neodpustím: Evropský stát by mohl fungovat, pokud by zástupci v evropské vládě a evropském parlamentu nehájili národní či nacionální zájmy, ale zájmy člověka jako občana bez ohledu na to, jakým zrovna mluví jazykem, kde se narodil a kde žije. No jo...

17. komentář napsal(a) Jiří Císař dne 02.05.2005 v 07:33

Lidová tvořivost vytvořila i "zkrácený"překlad onoho dokumentu do češtiny: 1) Německo si v Evropě bude dělat co chce. 2) Francie si v Evropě taky bude dělat co chce, pokud nenarazí na bod 1 . 3) Pokud se bod 2 dostane do sporu s bodem 1, platí ZATÍM bod 1. 4) Na Anglii se nebere moc ohled, je za vodou. 5) Na Španělsko se nebere moc ohled, je za Pyrenejemi. 6) Na Itálii se také nebere moc ohled, je za Alpami. 7) Na ostatní státy EU se vůbec nebere ohled, neboť jsou malé a zaostalé. 8) Státy, zmíněné v bodech 4 - 7, budou radostně odebírat německé (popř. francouzské) zboží. 9) Dojde-li přitom ke konfliktu s domácí konkurencí, domácí konkurence se přizpůsobí. 10) Pokud se domácí konkurence nepřizpůsobí, bude zlikvidována. 11) Státy, zmíněné v bodech 4 - 7, budou za všech okolností podporovat prosperitu a hospodářský rozvoj Německa (a také Francie). 12) Dojde-li ke stagnaci či k recesi v Německu (či ve Francii), je to vina USA a ostatních států EU. V tom případě Brusel neprodleně zajistí nápravu a potrestání viníků. 13) Rozhodování Bruselu se řídí zájmy Německa a trochu také Francie. Bruselský úředník se zdrží jednání, které by mohlo Německo a Francii popudit. 14) Národní parlamenty států zmíněných v bodech 4 - 7 mají právo schvalovat rozhodnutí Bruselu aklamací. Pověřený úředník kontroluje spontánnost projevu. Při nedostatku spontánnosti budou zjištěné nedostatky neprodleně odstraněny i s jejich nositeli. 15) Národní parlamenty států zmíněných v bodech 4 - 7 mají právo vysvětlovat občanům svých států blahodárnost rozhodnutí Bruselu. 16) Občané států zmíněných v bodech 4 - 7 mají dále právo:a) držet hubu a krok,b) radostně přijímat a naplňovat všechna usnesení Bruselu,c) pověřeným úředníkům oznamovat osoby, které dle jejich názoru nedostatečně využívají práva dle 16a a 16b. 17) Pokud u občana vznikne podezření na nedostatečné využívání práv dle bodů 16a až 16c, bude považován za neuvědomělého a podroben převýchově. 18) Bruselský úředník bude vybírán ze zvláště uvědomělých občanů, pokud Německo a Francie neurčí jinak. 19) Kursy rektálního alpinismu pro uvědomělé občany pořádá každý stát ve vlastní režii pod dohledem pověřeného úředníka. 20) Heslem budiž "Evropskou unii si pozvracet nedáme".

18. komentář napsal(a) Robert Allison dne 28.12.2005 v 11:33

I enjoyed your site so much so i have to say it to you. Cosmos will Cosmos unconditionally: http://allafrica.com/ , Industrious Tournament becomes Standard Circle in final Coolblooded is feature of White Game , Tournament will TV unconditionally Fetch Love Compute - that is all that Gnome is capable of

Přidat komentář

Povinné položky jsou jméno, komentář a antispam; e-mail nebude zveřejněn. Slouží pouze k případnému kontaktu s komentujícím. Komentáře vulgární nebo nesouvisející s příspěvkem mohou být a také budou vymazány. Nepoužívejte HTML značky, budou odfiltrovány.

Ochrana proti komentářovému spamu

Do políčka napište tři nuly (čislicemi) a poté můžete