NoteBLOG – Dnešní televizní debata Standy s Tlustým

Dnešní televizní debata Standy s Tlustým (04.09.2005)

Tak jsem se dnes díval zase jednou na politiku a zase jsem se musel smát. Jednalo se o televizní debatu Václava Moravce, v které debatovali (či spíše hádali se a skákali si do řeči) Ing. Vlastimil Tlustý, CSc a JUDr. Stanislav Gross. V záplavě polopravd, vyložených lží a účelových argumentů mě zaujal výrok Standy ohledně sázky s panem Tlustým, v které šlo o to, zda se právě proběhlou reformou státní správy sníží nebo zvýší počet úředníků. Standa řekl - snad si to pamatuji přesně - "Došlo k prokazatelnému snížení státních úředníků o 1600, teda alespoň těch placených ze státního rozpočtu". A to je právě účelová a přesně vyřčená polopravda.

Mě ty počty totiž vycházejí trochu jinak (spíše úplně jinak), i když nemám zdaleka tak přesné informace, jako Standa. Počítejte se mnou:

Došlo ke zrušení míst státních úředníků, placených ze státního rozpočtu zrušením okresních úřadů (i když přesnější by bylo umrtvením činnosti, protože okresní úřady fungují v určité omezené formě dodnes). To je těch –1.600.

Standa ale - určitě nechtíc - jaksi pozapomněl, že se státní úředníci plnící úkoly státní správy (které měly ve svých kompetencích bývalé okresní úřady) nacházejí zhusta i na krajských úřadech a zejména na městských úřadech 3. stupně, kterým je náhodou i chotěbořský městský úřad. Bohužel ale nejsou tito úředníci placeni ze státního rozpočtu. A tak už podle Staníka nejsou státními úředníky. Ale kolik jich tedy vlastně je?

Podle mých informací je obcí 3. stupně asi 210, na každém z nich si dovoluji odhadnout průměrný počet úředníků na 75 (což je podle mého názoru velice podhodnocený odhad), z čehož jsou dvě třetiny úředníků plnících povinnosti státní správy (což je informace přímo od pana tajemníka), čili 50 státních úředníků, kteří jsou ovšem bohužel placeni či spíše dotováni z obecních peněz. To je tedy - velice zhruba - 50 x 210 = + 10.500 státních úředníků v městských úřadech obcí 3. stupně. Počty státních úředníků na krajských úřadech musím ovšem jenom odhadnout. Nějací tam určitě budou, pokusím se jejich celkový počet velice skromně odhadnou na 600. Jsou ale zcela určitě placeni z krajských rozpočtů, čili zase nejsou zahrnuty do počtů Standy.

Celkové číslo tedy vychází po mém velmi hrubém, při zemi se držícím odhadu: Standových -1.600 + mých 10.500 + 600 = nárůst + 9.500 státních úředníků. To je výsledek reformy státní správy. Pokud to mám převést do peněžního vyjádření - před zahájením reformy státní správy byly počítány celkové náklady na jednoho okresního úředníka asi 650.000 Kč ročně. To jsou asi 4 roky. To byla částka, kterou dostávaly okresní úřady na jednoho úředníka. Nyní si to dovolím odhadnout tyto náklady na 750.000 Kč. Pozor - to nejsou zdaleka jenom mzdy - ale veškeré náklady s úředníkem související. Jednoduchý součin si dovolím udělat za laskavého čtenáře sám. Je to přesně 7,125 miliardy. A to je pouze velmi mírný odhad provozních ročních nákladů na úředníky, kteří přibyli realizací této reformy. Reformy, která byla tak ďábelsky vymyšlena, že počet státních úředníků, přímo napojených na státní rozpočet, asi skutečně klesl.

Proto je ale ještě zajímavější, jak to Sobotka ufinancoval. Na obce dal dotaci 350.000 na jednoho státního úředníka a dost. Víc prostě neměl. Zbytek musí platit - ať zjevně nebo skrytě - obec. Každý rok víc, protože povinnosti těchto obcí se s novými zákony rozšiřují bez navyšování příspěvku na státní správu. A to se stále pohybujeme někde hodně při zemi v odhadech počtů a nákladů.

Musím tedy znovu pouze konstatovat, že Standa je sprostý lhář. Možná se tomu v politice říká nějak kulantněji, já ho nazývám tím čím je - lhářem. Smutnou pravdou ovšem zůstane, že to co vyřkl, slyšely asi miliony voličů, kdežto podrobné vyvrácení jeho výroků si dá dohromady o několik řádů voličů méně. A o tom ta naše politika bohužel je.

Komentáře

1. komentář napsal(a) Linhart dne 04.09.2005 v 23:06

Oj, Jiříku, dnes jsou tvé odhady silně podhodnoceny. 600 úředníků na 13 krajských úřadech dohromady? To jsi mne upřímně pobavil. Jenom náš krajský úřad v Jihlavě má 384 úředníků + 9 uvolněných radních (viz telefonní seznam)! Jaký je ale na kraji podíl samosprávy a státní správy si netroufám odhadnout. Podotýkám, že v roce 2000 měl kraj nula úředníků, protože kraje vznikaly až na konci roku. Slibovalo se ovšem, že zároveň se vznikem krajů budou zrušena takzvaná detašovaná pracoviště ministerstev v regionech, která po dobu deseti let kraje suplovala. Omyl! Fungují vedle sebe vesele dál. A tak přijme-li zastupitelstvo města Chotěboře ve své samostatné působnosti nějakou vyhlášku, vyhláška musí být schválena krajským úřadem a ještě detašovaným pracovištěm ministerstva vnitra v Havlíčkově Brodě. Jednou nám polovinu odstavců zrušil kraj a úplně jinou polovinu ministerská pobočka v Havlíčkově Brodě, takže z celé vyhlášky zbylo pár řádků. Tomu říkám samostatná působnost obce! Dalším odstrašujícím příkladem dvojkolejnosti systému je ministerstvo školství. To se pořád nechce zmenšit, natož pak zmizet, přestože většina pravomocí už dávno přešla na kraje. Teď alespoň mizí paní ministryně Buzková z politiky. Bývalé okresní úřady se transformovaly na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V Havlíčkově Brodě to bylo zpočátku cca 25 úředníků, ale měli postupně ubývat a do dvou let měl ÚZSVM zaniknout. Ke snížení úředníků skutečně došlo, ale úřad nezanikl, byl pověřen dalšími úkoly, například obhospodařováním zabaveného majetku z trestné činnosti, viz kauza Krejčíř a jeho nábytek v kamionu. Obcí III. stupně je 204, tento odhad máš dobře. Ale kde jsi vzal počet 75 úředníků na jednom, to opravdu nevím. Snad jsi to dokonce nebral podle Chotěboře, kde je snad nejméně úředníků ze všech úřadů v republice a kde na jednoho úředníka připadá skoro nejvíce spisů k vyřízení!? V Chotěboři jich je přesně 70 + 2 uvolnění. Ale ve větších obvodech, zejména těch magistrátních, se počítají na stovky. Havlíčkův Brod jich má 143 + 3 uvolněné zastupitele (viz telefonní seznam). CESTA K NÁPRAVĚ JE JEDNA JEDINÁ: ZÁSADNÍ ZMĚNY ZÁKONŮ VE SMYSLU JEJICH ZJEDNODUŠENÍ. Úkoly pro úřady vyplývají ze zákona. Zákon stanoví lhůty a stanoví také počty kontrol v terénu za rok. Na to je zapotřebí určité množství lidí. My, jako obec III. stupně ty úkoly dostáváme dokonce z obou stran. Jako samospráva musíme přijmout úředníka, který za město splní povinnost ze zákona. A zároveň musíme přijmout úředníka na státní správu, který to v našem obvodu bude kontrolovat. Teprve odpadne-li změnou zákona určitá povinnost, je možné začít šetřit, dřív ne. Jako součást veřejné správy si nemůžeme dovolit nedodržovat zákony jenom proto, že máme málo zaměstnanců. Na to se nás kontrolní orgány ptát nebudou! PRO OBCE BY BYLO NEJLEPŠÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY OD SAMOSPRÁVY. Odpadly by pak boje v radách a v zastupitelstvech, kdo co dělá a kdo na koho doplácí.

2. komentář napsal(a) lolek dne 05.09.2005 v 08:34

S tím názvem "sprostý lhář" bych šetřil, jsou to slova úplně podúrovňová a Vy je perfektně papouškujete ! Je dnešní módou, že komunální politik poučuje ostatní, že jsou lháři a hlupáci !Třeba máte určitou pravdu, ale kde je etika chování? To se budeme takto u nás nazývat? Kdyby se do toho pustily obě strany, tak jsme skutečně národem sprostých lhářů, buranů, blbečků ... a ještě o tom budeme sami vědět ! Je zajímavé že diskutoval "Standa" s panem Tlustým a nemám proto dál, co bych dodal.

3. komentář napsal(a) Jirka C. dne 05.09.2005 v 08:46

Lolku, díky za názor, jen jsem jaksi nepostřehl, jak se tedy podle Vás citlivěji nazývá "politik", který za naše peníze evidentně veřejně a cíleně lže (nesnáším slovo "mlží"), ví o tom a směje se přitom jakoby říkal anekdotu. Rád ho příště použiju, ovšem pak budu papouškovat Vás.

4. komentář napsal(a) lolek dne 05.09.2005 v 09:19

To jako myslíte, že p.Gross je gauner a úmyslně nás myšlenkově cíleně likviduje, směje se a ještě o tom ví? Věřím , že ho zrovna denně nemusíte vidět, ale vzpamatujte se ! Je to vrcholový politik, má jinou povahu než Vy a Vy chcete, aby snad plakal ! Projev pana Tlustého skutečně nemá, protože ten je v diskusi mimo obraz úplně !Ale jinak se s Vámi celkem hezky povídá!

5. komentář napsal(a) Jirka C. dne 05.09.2005 v 09:57

Lolku, vidím, že jste sociální demokrat jako poleno. Proč ne. Jestli je Standa nebo není není vrcholový politik, to je na úplně jinou debatu. Slibuju, že začnu příště tématem, co to je vlastně podle mého názoru politika, protože pak se můžeme bavit o tom, kdo je či není politikem. Rád bych ale, kdyby se tato diskuze nezamlžila Vaší vinou, neodbíhala od tématu, které zní - faktický a prokazatelný nárůst počtu státních úředníků vinou reformy státní správy oproti veřejnému tvrzení - chcete-li - JUDr. Stanislava Grosse.

6. komentář napsal(a) Jilda dne 05.09.2005 v 10:11

Omlouvám se, jsem jen řadový občan, v chodu státu se vůbec nevyznám, ale napadá mě, a zajímalo by mě to, a možná i ostatní, co všichni ti úředníci dělají? (Dovedu si představit práci pekaře, učitele, konzultanta, lobisty i výběrčího výpalného, avšak státního úřednika moc ne.) Pan Linhar něco naznačil, ale stejně, copak si volení zástupci regionu nemůžou dupnout a nereflektovat na lejstra shora či zdola, která považují za zbytečná? Namítnete zákon stanoví. Hm, takový kapitalismus v socialistickém kabátě, co? Anebo feudalismus? Co pán poručí...

7. komentář napsal(a) lolek dne 05.09.2005 v 10:19

Zase Váše nekompromisní stanovisko. Jak můžete tvrdit, že jsem sociální demokrat? Mám jen svůj názor, podle Vás asi špatný, ale to je mi jedno.Mojí vinou se diskuse určitě nemlží(vždyť to slovo nenávidíte), spíše naopak je v reálu. Ale máte pravdu v tom, že by se mělo diskutovat o tématu , já to beru a končím.

8. komentář napsal(a) Linhart dne 05.09.2005 v 11:40

To Jilda: Jeden příklad za všechny. Změna vedoucí v jeslích. To není jen sepsání pracovní smlouvy, stanovení platového výměru, předání a převzetí inventáře. To je také a především změna registrace nestátního zdravotnického zařízení. Tuto změnu provádí svým rozhodnuím krajský úřad. Město mu k tomuto rozhodnutí musí dodat podklady: vyplněnou žádost na předepsaném formuláři, změnu provozního řádu, soupis zaměstnanců a souhlas krajské hygienické stanice. Krajská hygienická stanice také požaduje žádost a samozřejmě ten provozní řád. Když to máte všechno pohromadě, zaplatíte poplatek 500 korun a všechno to odešlete na krajský úřad. Oni vše zaevidují, založí a vydají rozhodnutí, že se změnou vedoucí v jeslích souhlasí. Když tohle byrokratické kolečko nepodstoupíte, provozujete jesle načerno a můžou vám je zavřít a ještě zaplatíte pokutu.

9. komentář napsal(a) Jilda dne 05.09.2005 v 14:27

To Linhart: Ale někdo to musel vymyslet. A uvést v život. Vytvořit logistiku, sformulovat, propočítat... Proboha, kdo to byl a proč? A není v tom všem rozhodující právě ta pětistovka, kterou někdo někde shrábne? P.S.: Trošku tu svoji naivitu předstírám, samozřejmě že vnímám i tuhle část našeho života a narozdíl od Jirky C. se mi kudla v kapse otevírá nejen, když slyším JUDr. Grosse, ale také Ing. Tlustého (7ičku jsem neviděl, byv v Libici na pouti), jen mě štve, že to tak je a že, kdyby si o šéfové jeslí mohlo rozhodnout pouze město, neb ji asi nejlépe zná a také jen ono si bude drbat hlavu, když se z ní vyklube pěkné kvítko, byla by Chtěboř přinejmenším krásnější. Například.

10. komentář napsal(a) Jilda dne 05.09.2005 v 14:31

Oprava: Chotěboř. Zmátly mě ty otlučené rohy a flikované ulice.

Přidat komentář

Povinné položky jsou jméno, komentář a antispam; e-mail nebude zveřejněn. Slouží pouze k případnému kontaktu s komentujícím. Komentáře vulgární nebo nesouvisející s příspěvkem mohou být a také budou vymazány. Nepoužívejte HTML značky, budou odfiltrovány.

Ochrana proti komentářovému spamu

Do políčka napište tři nuly (čislicemi) a poté můžete