NoteBLOG – Novinky z jednání zastupitelstva

Novinky z jednání zastupitelstva (13.09.2005)

Předkládám dnes v rychlosti netradičně podle mne nejdůležitější (místy komentované) novinky - usnesení z včerejšího zastupitelstva, které se protáhlo zase až do deseti večer:

Zastupitelstvo rozhodlo o vybudování Metropolitní internetové sítě Podoubraví na propojení 11 obcí (ze 27) Svazku obcí podoubraví (SOP) a jejich místních částí. Realizace by měla přijít na více než 15 mil. Kč, 75 % hradí EU, 10 % Kraj Vysočina a zbytek oněch 11 obcí, z čehož na Chotěboř připadá 55 % zbytku, což činí asi 1,3 mil. Kč. Tato síť by měla přinést lepší a rychlejší propojení zejména mezi úřady, přivést konektivitu i do všech škol a místních částí zainteresovaných obcí a zajistit občanům přístup k internetu zdarma v internetových kioscích. Celá síť by měla začít fungovat v srpnu příštího roku. Celkové náklady na provoz převýší dnešní částky za připojení k internetu až 3,5 x, přičemž zastánci projektu tvrdí, že tyto náklady budou ve skutečnosti nižší, neboť budou kryty z výnosů prodeje konektivity. Kritizoval jsem ony vysoké pořizovací i provozní náklady, rizika plynoucí ze složitých právních vztahů mezi členy SOP (kde hrozí při sebemenším porušení podmínek EU vrácení celé dotace) a riziko zákazu nekalé konkurence dotovaným zařízením, bohužel jsem zůstal osamocen. Hlasování jsem se - ze zřejmého důvodu střetu zájmů - zdržel.

Přestavba kina - první etapa, která měla být realizována do konce letošního roku - byla zastavena. Původní záměr rekonstruovat hlediště a zvuk za státní dotaci 4,5 mil. byl narušen jednak cenou, která se po vypracování projektu a při následné soutěži vyhoupla téměř na dvojnásobek (a město by tak muselo doplatit 3,9 mil.) a jednak požadavky na jinou strukturu úprav, které vznikly v posledních dnech a které kladou větší důraz na zázemí pro účinkující a na proměnu kina ve víceúčelové kulturní zařízení. Jednou z rozhodujícíh skutečností byla i možnost převodu dotace na kino na akci školní jídelna, o čemž nás všechny starosta i místostarosta ujistil. Tímto usnesením vzniká časový prostor připravit či upravit stávající projekt přestavby kina tak, aby v rámci prostředků na tuto přestavbu určených (5–8 mil.) vyhovoval alespoň těm základním požadavkům kulturních organizací a spolků a zároveň zajistil vyšší pohodlí a komfort diváků. Předpokládám, že by se tato přestavba měla posunout do prvního pololetí příštího roku.

Vyskytla se další možnost získání dotace na sportovní zařízení od Ministerstva školství na druhé tréninkové fotbalové hřiště v příštím roce. Zastupitelstvo schválilo požádání o tuto dotaci, která by mohla činit až 70 % z předpokládaných nákladů 15 mil. Kč (jen skutečně doufám, že tento odhad je přesnější než mizerné odhady na akce "školní jídelna" či "rekonstrukce kina").

Byla schválena nová pravidla pro předkládání a posuzování změn do územního plánu, která předkládal Ing. Arch. Stratil. Základními změnami jsou termíny a náklady. Termíny pro uzávěrku a posouzení budou pouze dva za rok - 1. říjen a 1. březen, na nákladech se bude podílet sám žadatel na základě předpokládaných nákladů vyčíslených projektantem a nepůjde podávat opakovanou již zamítnutou žádost, pokud nedojde ke změnám podstatných skutečností nebo nenastane periodická revize ÚP - 1 x za 4 roky. POZOR - tato pravidla platí od 15. 9., tedy od pozítří - je tedy poslední možnost (dnes a zítra) podat žádost o změnu ÚP podle starých pravidel, čili bez úhrady nákladů!

Na závěr se rozpoutala bouřlivá diskuze o "bezdůvodných důvodech" zúžení vyústění ulice Havlíčkova do ulice Krále Jana. Po přímém dotazu jsme se dozvěděli, že tuto změnu prosadila Policie ČR z důvodu zvýšení bezpečnosti křižovatky. Bylo prý na této křižovatce několik přestupků a nehod, takže to bylo důvodem. Zastupitelé měli ovšem jiný názor. Bylo přijato usnesení, v kterém zastupitelstvo požaduje změnu tohoto vyústění do původní šířky z důvodu narušení životního prostředí výrazným zpomalením dopravy touto úpravou. Mám také za to, že tato nová úprava bezpečnost nezvýší, naopak. A v této etapě stavby lze podle nás ještě za poměrně malé náklady změnu provést. Město platí na tuto akci nemalé peníze (7 milionů), takže by mělo mít nárok aby "jeho hlas byl vyslyšen".

Komentáře

1. komentář napsal(a) Napoleon dne 13.09.2005 v 08:59

No to je perfektní, to se zase naši zastupitelé předvedli. Je vidět, že to je jenom parta "komediantů" (promiňte mi ten výraz), kteří dělají botu za botou. To nemá obdobu.Přesto mám pár dotazů:1) JÍDELNA/KINO: Jaká je procentuelní pravděpodobnost, že se podaří převést dotaci z kina na jídelnu? 2) HAVLÍČKOVA UL.: Když se k šířce nově vnikající silnice, vyjádřila Policie ČR a vlastně projekt je tedy odsouhlasen v této podobě. Jaký tedy bude další postup? Bude zpracován nový projekt, nebo pouze změna projektu? A odsouhlasí nám tento projekt Policie ČR? Co když ne? Co budeme dělat potom? K tomu ještě další připomínka. Navržené oblouky mají dost malé poloměry (cca.13 m), chybí odbočný pruh pro odbočení vpravo pro směr k Herrmannovi, atd. Dle mého názoru, špatný projekt, špatně odsouhlasený. A ještě jedno zamyšlení, nebyl by býval v tomto místě vhodnější kruhový objezd, který by se sem v pohodě vešel, zpomalil a zbezpečnil by se průjezd městem, křižovatka by získala na přehlednosti atd. Navíc kruhového objezdu u Herrmanna se z mnoha důvodů zřejmě nikdy nedočkáme, tady byla možnost a nevyužila se. Bohužel. Někde došlo k chybám. Kdo za to ponese odpovědnost? Kdo to zaplatí? Není už těch přešlapů opravdu příliš?

2. komentář napsal(a) pepexx dne 13.09.2005 v 09:10

to snad viděla každá husa, když to začali stavět že je to blbost to se ing. Bouchner (policie ČR) a ing. Doležal (MÚ odbor dopravy) zase předvedli.

3. komentář napsal(a) Linhart dne 13.09.2005 v 09:48

Silnici nestaví město, ale kraj. Kraj kruhový objezd odmítl. Pravý odbočovací pruh je možno realizovat rozšířením křižovatky doprava o 4 metry, kde je dnes parčík. Znamenalo by to změnu územního plánu, přeložení vysokotlaku plynu a vodovodního řádu, vše na náklady města. Změna průměru oblouku u restaurace Čertův stolek nemá vliv na polohu osy křižovatky, takže odbočení vpravo (k nádraží) neřeší. Jedním z cílů této úpravy bylo zabránit parkování v křižovatce a snížit rychlost vozidel, která odbočují směrem od náměstí na Havlíčkův Brod.

4. komentář napsal(a) Jirka C dne 13.09.2005 v 09:52

Napoleone, díky za hodnocení. Byli jsme ujištěni, že převod dotace z kina na jídelnu je rutinní záležitost a nebude v tom žádný problém, čili podle toho jsme hlasovali. Co se týká Havlíčkovy - projekt zastupitelstvo nevidělo ani neschvalovalo, nevím zda ho viděla rada. Je to akce zejména Kraje Vysočina jako vlastníka komunikace, město je spoluinvestorem - pokud vím. Odbočný pruh údajně nelze vybudovat, neboť jeho minimální délka údajně musí být asi 40m, na což v daném místě údajně nebylo místo. osobně bych taky preferoval kruhový objezd, ale holt - "větší bere".

5. komentář napsal(a) Linhart dne 13.09.2005 v 09:55

A ještě k tomu kinu. Žádných 5 až 8 milionu korun pro rok 2006 k dispozici není a není ani žádný nový projekt. Projekt komplexní přestavby kina za cca 16 milionů, který stál cca 300 tisíc + 65 tisíc nákladů na veřejnou zakázku, se díky zastupitelům vyhodí do koše. jsem zvědav, kdo dokáže vyprojektovat rekonstrukci kina za polovinu nebo dokonce třetinu nákladů. Ale v prvním pololetí 2006 určitě žádná rekonstrukce nebude, to je mimo realitu. A ještě bych prosil, aby kolega Císař neuváděl občany v omyl, že jsem potvrdil bezproblémovost převodu financí na akci školní jídelna. O tomto převodu musí rozhodnout Rospočtový výbor Poslanecké sněmovny a poslanci jsou schopni čehokoliv. Takže stoprocentně jistý si nejsem a na zastupitelstvu jsem to také řekl!

6. komentář napsal(a) Linhart dne 13.09.2005 v 09:56

Omlouvám se za překlep: Rozpočtový výbor, ne Rospočtový. :-)

7. komentář napsal(a) Napoleon dne 13.09.2005 v 10:02

HAVLÍČKOVA UL.: Říkáte akce Kraje, my jsme do toho neměli co mluvit. zajímavé ale je, že to Chotěboř spolufinancuje a nemá do toho co mluvit???? To je prapodivné!!! Jestli to není tak, že se Chotěboři do toho mluvit nechce. Ono je to totiž pohodlnější.

8. komentář napsal(a) Napoleon dne 13.09.2005 v 10:04

Kdyby město kruhák požadovalo, tak jsem přesvědčen, že by se nyní stavěl. Uf, uf, uf ... Kdyby, kdyby .... Stále to samé ...

9. komentář napsal(a) pepexx dne 13.09.2005 v 10:04

jako účastník stavebního řízení což město na 100% bylo tak do toho mluvit určitě mohlo.

10. komentář napsal(a) Jirka C. dne 13.09.2005 v 10:08

Milane, nemyslím si, že je to tak zcela mimo realitu. Zda to je či není reálné se ukáže, pokusím se pro to taky něco udělat. A o tom převodu - byli jsme od vás opakovaně ujištěni že je to - cituji - "běžná praxe". A co se projektu kina týče - myslím si, že projekt půjde použít tím, že se zlevní projekt nový, upravený.

11. komentář napsal(a) pepexx dne 13.09.2005 v 10:10

poznámka : jistě včera všichni viděli že již začalo bourání, posun a nové osazení obrubníků - ale ne před restaurací ale u parčíku - JE TO CELÉ JEDEN SPRASK.

12. komentář napsal(a) Napoleon dne 13.09.2005 v 10:13

Jaká je tedy procentuelní pravděpodobnost, že se podaří převést dotaci z kina na jídelnu? Přece to je dost důležitý. Jestli je ta šance třeba jen 10%, tak bylo lepší prostavět peníze v kině. Na kolik procent to tedy město odhaduje??

13. komentář napsal(a) Linhart dne 13.09.2005 v 10:14

Město platí chodníky a veřejné osvětlení. Silnice a veškeré náklady na ni jsou kraje Vysočina. Není povinností kraje opravovat zrovna ulici Havlíčkovu v Chotěboři. A projekt odpovídá normě pro silnice 2.třídy. Dnes je tendence průtahy obcemi zužovat, aby se z bezpečnostních důvodů doprava zpomalila. Něco jiného je zkapacitnění vybudováním dalšího odbočovacího pruhu. Ten se však dle platných norem do křižovatky nevešel. Znamenalo by to jít 4 m do té zeleně vpravo, kde jsou vodovodní šoupata a vysokotlak plyn. Osa křižovatky musí zůstat pokud možno kolmá, povolená tolerance je pouze 15 stupňů. Dosavadní tvar křižovatky byl z pohledu stávajících předpisů závadou.

14. komentář napsal(a) morous dne 13.09.2005 v 10:16

když zastupitelé rozhodli o zastavení prací na křižovatce havlíčkovy ulice, co je k tomu vedlo. ptali se např. na názor projektanta, sús, policie atd. nebo to rozhodli jen tak od stolu? od čeho máme odborníky a schvalovací instituce?

15. komentář napsal(a) Napoleon dne 13.09.2005 v 10:18

Nesmíme do zeleně vpravo, ale nově jsme vytvořili zeleň vlevo!!! Podivuhodné!!!

16. komentář napsal(a) pepexx dne 13.09.2005 v 10:20

To: Linhart - a vy jste hlasovav včera jak když se vám tato úprava tak zamlouvá? na co je usnesení zastupitelů, kyž je vše dle norem a jinak to nejde? proč jste tedy nešli spát, když je vše v pořádku? jak v KOCOURKOVĚ.

17. komentář napsal(a) Napoleon dne 13.09.2005 v 10:23

Ve městě bydlí jeden z nejlepších odborníků na silnice, projektant Ing.Kolmaš. Co třeba se zeptat alespoň jeho na jeho názor? Když už město je neschopné a neví, co by vlastně mělo chtít resp. požadovat.

18. komentář napsal(a) jana dne 13.09.2005 v 10:26

to nám to komunikaci za kterou p. Linhart tak bojuje včetně (obchvatu Krupé za 300 mil.) krásně přiškrtili. to bude tah na dálnici D1

19. komentář napsal(a) Linhart dne 13.09.2005 v 10:38

Přiškrcení je ve městě, rozšíření požadujeme mimo obce. Zeleň vpravo - vlevo souvisí s polohou osy křižovatky. Já jsem pro toto usnesení nehlasoval, pan starosta také ne. Pro bylo 12 zastupitelů z 19. V tomto případě budou mít rozhodující slovo příslušné instituce, nikoliv zastupitelstvo. Jednalo se o mimořádný bod, který byl na zasedání zařazen dodatečně na požadavek z pléna.

20. komentář napsal(a) Linhart dne 13.09.2005 v 10:41

Jirko, o "běžné praxi" mluvil pan starosta, já ne. Ta řadová referentka na ministerstvu to sice takhle řekla, ale já řadovým referentkám moc nevěřím, tím spíš, že je tam rozhodnutí orgánu, který bude hlasovat. Co když výjimečně bude v tomto případě hlasovat jinak než obvykle? Třeba proto, že nějaký jiný (silnější) poslanec bude mít políčeno na naše peníze.

21. komentář napsal(a) Jirka C. dne 13.09.2005 v 10:48

Milane, já zase předpokládám, že pokud máme starostu zvoleného za ČSSD, která má momentálně i nejvíce poslanců v parlamentu, a tedy i ve výboru, který tuto změnu bude projednávat, tak si dokáže ohlídat její odsouhlasení.

22. komentář napsal(a) roman dne 13.09.2005 v 10:51

No a jak to bude s osou křižovatky až se podaří protlačit odklon náměstí pod okny paneláků? Není to spíš tak, že aby tam bylo místo na budoucí odbočení na "obchvat", tak proto musí být ten úhel takový? A asi nikdo nechce plnohodnotný odbočovací pruh, stačí aby to vyústění bylo širší, auta už se tam porovnají ( viz. neexistující odbočovací pruh na konci Pardubic atd ... ).

23. komentář napsal(a) morous dne 13.09.2005 v 10:57

já už panu místostarostovi nevěřím, že těch 40 m nutných pro odbočovací pruh, je pravda. myslím si, že si to vymyslel. někdy je lepší napsat "nevím", než házet čísla, miliony atd., jen aby umlčel veřejnost tím, že jim předhodí nějaké maxi hodnoty, které každého vyděsí.

24. komentář napsal(a) morous dne 13.09.2005 v 11:49

vemte si například odbočovací pruhy na té nové křižovatce při výjezdu z havl.brodu směrem na chotěboř (přes rozsochatec). jsou snad 40 m dlouhé???

25. komentář napsal(a) roman dne 13.09.2005 v 12:08

Ale hlavně, argumenty typu "tvar křižovatky neodpovídá současným předpisům". Prostě ty baráky stojí šikmo, je to staré město, tak to neodpovídá. V Praze v centru není skoro žádná křižovatka kolmá. Prostě oni nejsou schopni se na tu křižovatku ani přijet podívat a udělají ji bez odbočovacího pruhu ( nebo alespoň proužku ! ), ale hlavně, že je podle předpisů. Kruhák ve Ždírci je taky podle předpisů a kamióny ho maj plný brejle. Silniční značení v ČR je taky všude podle předpisů, nikoliv však podle logiky, takže jedete, značka Kolín vpravo, za ní ještě 2 místní odbočky, ale vy musíte poznat, že na Kolín je až ta třetí. Nebo dej přednost v jízdě 100 m před křižovatkou - když na ní dojedete, už si ani nepamatujete, jaká značka to byla, ale je to podle předpisů. To je mi milejší přístup V. Pravdy, možná improvizace ne zcela podle předpisů, ale docela to má logiku.

26. komentář napsal(a) Daniel dne 13.09.2005 v 15:01

Já se na zpomalení provozu v tomto úseku "vyloženě těším"... Když si okolo druhé hodiny odpolední vyjedete autem a zapomenete, že křižovatka u knihovny / Růžku je nepoužitelná, tak si chvilku postojíte, auta se vlečou v dlouhých řadách za sebou a nenajde-li se odvážný chodec,který zastaví dopravu svým vstoupením na přechod, není skoro šance vyjet - teď ještě zúžíme křižovatku na Brod, ať se to ještě zpomalí,(obousměrně)...nevím, nevím, ale tohle už není o bezpečnosti...Až bude existovat obchvat okolo Chotěboře (nejlépe pod ní, nebo nad ní, ať neničíme přírodu okolo), tak můžeme zužovat ulice a křižovatky třeba na jeden pruh...

27. komentář napsal(a) Milan dne 13.09.2005 v 15:31

Samé podivné věci, schválený projekt a rozpočet, úplně jiná a dražší skutečnost. Nezačaly se náhodou takové věci dít po volbách 2002? Tedy v době kdy město vyměnilo nábytek v celé budově přesto, že to nebylo potřeba a více než za trojnásobek ceny, která by se dala nazvat obvyklou? Jenže pak si chtěli hrábnout i další radní a už to jelo. Proto jsme tam, kde jsme, proto má město dluhy!!!!!!

28. komentář napsal(a) betynka dne 13.09.2005 v 17:32

Mě se zdá, že je v této diskuzi každý odborníkem na úplně všechno.Počínaje panem Císařem, p. Pravdou a ostatními diskutujícími.zastupitelé mění svoje názory podle toho jak se otočí korouhvička na střeše a nechávají se ovlivňovat hysterickými výkřiky občanu, které samozřejmě zastupují, ale nic o dané problematice nevědí - viz. křižovatka, kino atd. Myslím si, že na kraji bude chotěboř jen pro smích.Taky bude sranda až převod financí na jídelnu nebude možný. Jsem zvědav, jak zastupitelé vysvětlí svým občanům, že přišli o dotaci téměř 5mil. Ale to jen tak na okraj k diskuzi ;-)Hezký den

29. komentář napsal(a) Milan dne 13.09.2005 v 20:40

Tak už je to jasný, proč tam je ten zelenej pruh. Voni totiž opilci, kteří opouštějí restauraci v pozdních jodinách v podroušeném stavu, atky aby nevběhli řidičům přímo pod kola a kdyby ji čistě náhodou opouštěli zprudka, tak aby měli měkkej dopad.

30. komentář napsal(a) Linhart dne 13.09.2005 v 21:48

To Milan (komentář 27):1) Chronologicky to bylo takto: první odhad projektanta bez výkresů, žádost na ministerstvo financí, příslib peněz, zadání studie, krácení dotace, rozdělení projektu na dvě etapy, odhad peněz na první a druhou etapu, vypsání soutěže na první etapu, zpracování prováděcí dokumentace, položkový rozpočet, šok z nárůstu ceny o 4 miliony, otevření obálek, úspora 0,6 milionu oproti položkovému rozpočtu, zrušení zakázky. Pořadí kroků asi není obvyklé, ale bylo vyvoláno časovou tísní. Jakékoliv zdržení by znamenalo vrácení dotace. Zásadní rozhodnutí proto bylo učiněno na základě studie, ke které ještě neexistovala prováděcí dokumentace a položkový rozpočet. Bohužel, odhad projektanta se lišil od skutečného výpočtu téhož projektanta téměř o 4 miliony. To nás všechny zaskočilo.2) Město vyměnilo nábytek z poskytnuté státní dotace 17 milionů, kterou by jinak muselo vrátit. Výběrové řízení na dodavatele nábytku proběhlo ještě za našich předchůdců těsně před volbami, nábytek byl dodán po volbách. Volby totiž proběhly jen dva měsíce před začátkem zásadní reformy státní správy a z pohledu výměny na radnicích je nutno říci, že reforma byla ministerstvem vnitra velmi špatně načasována. Taktéž výběrové řízení na nové úředníky proběhlo již v září, volby byly v listopadu a v září vybraní úředníci nastupovali od 2. ledna. Mnohé změny na úřadě vyvolané reformou veřejné správy dodnes mnohým splývají s naším nástupem na radnici (vyměnilo se všech 7 členů rady města najednou), ale jsou to dvě odlišné záležitosti.3)Město má dluhy poměrně malé ve srovnání s městy jinými. Banky nám proto velmi ochotně půjčují za exkluzivních podmínek. Docela slušnou porci dluhů jsme zdědili už po předešlém zastupitelstvu, největší položky starých dluhů se týkají tlakové kanalizace z Bílku do Chotěboře, výkupů pozemků pro rodinné domky za jatkami a zastřešení zimního stadionu. Tyto úvěry splácíme dodnes. I přesto je bankami i ministerstvem financí velmi přísně hlídaný koeficient dluhové služby města příznivý. Problémem města nejsou dluhy, ale malý objem volných finančních prostředků, který zbývá na nové investice.

31. komentář napsal(a) Linhart dne 13.09.2005 v 22:02

To Daniel (komentář 26): Prosím nezaměňovat rychlost průjezdu volnou křižovatkou, například při odbočování směrem z náměstí doprava na Havlíčkův Brod, a kapacitu křižovatky při odbočování na příjezdu od Havlíčkova Brodu, tedy při dávání přednosti v jízdě. Tady by jednoznačně pomohly dva jízdní pruhy, které se tam momentálně podle platných předpisů nevejdou. Většina řidičů se domnívá, že změnou poloměru (zmenšením) oblouku u Čertova stolku by si mohli pro odbočení směrem k náměstí najíždět více vlevo a pouštět vpravo vedle sebe další vozidla, která pojedou směrem k nádraží. To však je omyl! Vlevo stojící vozidla by se totiž dostala až za osu křižovatky a stála by tak v protisměru. V případě dopravní nehody by pak řidič takového vozidla byl policií označen jako viník!!!

32. komentář napsal(a) Linhart dne 13.09.2005 v 22:07

To Roman (komentář 25): Na improvizaci, která není podle předpisů stavební povolení nedostanete a ani nezkolaudujete. V tomto ohledu slouží již dlouhá léta pro výstrahu chotěbořská sokolovna. Tam se tak dlouho improvizovalo, až je mimo provoz. Baráky stojí šikmo, ale místa je tam dost, což umožnilo vymodelovat z obrubníků nový tvar křižovatky, který již předpisům odpovídá. Kdyby tam to místo nebylo a bylo naopak nutné nějaký barák zbourat, asi by křižovatka dostala výjimku. Takto však k výjimce nebyl žádný důvod.

33. komentář napsal(a) Linhart dne 13.09.2005 v 22:11

To Morous (komentáře 23 a 24): Potřebná délka odbočovacího pruhu zazněla na kontrolním dnu minulý čtvrtek. Na jedno vozidlo se počítá 6 metrů a mělo by se do něj vejít alespoň 6 vozidel. 6 x 6 = 36 metrů. Pak je ještě kratší úsek postupného rozšíření do druhého pruhu, tedy alespoň 4 metry, dohromady 40 metrů.

34. komentář napsal(a) Radek dne 13.09.2005 v 23:56

To jsem zvědavý až přijede v zimě zásobování do zeleniny a po krajnicích zbudou ze všech stran ohledně vyhrnutého sněhu metrové bariéry,což není na Vysočině problém, na tu plynulost provozu v této křižovatce.Radek

35. komentář napsal(a) Jarouš dne 14.09.2005 v 06:20

Zkuste také někdy jiné projektanty a oddělení investic už by mělo začít dělat svojí práci. Místo toho hoši dělají na městě poskoky a děvečky pro všechno. Občané dobře vidí, že když město potřebuje cokoliv zařídit (nákup v Penny, sehnat to i tamto) vyšlou "malého" a "menšího".

36. komentář napsal(a) morous dne 14.09.2005 v 06:28

kdyby se nová komunikace tlačila k čerťáku a ne k parčíku, tak ten odbočovací pruh by tam vyšel. možná i v délce 40 m. ale někdo by ho musel požadovat a tady vidím jádro pudla. a co ty odbočovací pruhy např. v brodě? myslíte, že mají 40 m? mimochodem, ta křižovatka na výjezdu z brodu do chotěboře směr rozsochatec, je také strašná. tam mohl rovněž být kruhák.

37. komentář napsal(a) Linhart dne 14.09.2005 v 07:00

Zelenina bude mít zásobování zezadu, už mají odkoupený pozemek. Odhrnutý sníh se nebude hromadit na krajnici, ale na zeleném pásu mezi chodníkem a vozovkou. Správě a údržbě silnic toto řešení plně vyhovuje a tvrdí, že se jim bude křižovatka udržovat lépe než dosud. Osa křižovatky je záměrně vedena rovně, aby chodci na přechodu a řidiči vozidel, která vyjíždějí z nedalekého parkoviště, včas viděli vozidla, která přijíždějí od města. Druhým důvodem je požadavek, aby se úhel vyústění křižovatky co nejvíce blížil úhlu pravému. Křižovatka v H. Brodě je hrozná, ale mám pocit, že je to v podstatě jen místní komunikace. Hlavní silnice oficiálně vede po obchvatu. Pro různé kategorie silnic platí různé normy. Ulice Havlíčkova, stejně jako ulice Žiřkova od Herrmanna ke hřbitovu, jsou postaveny podle norem pro silnice II. třídy. Výjezd z centra Havlíčkova Brodu na obchvat u koupaliště asi silnicí II. třídy nebude, protože doprava je záměrně odkláněna mimo centrum. V Chotěboři je místní komunikací například silnice na Bezděkov kolem kina. Oficiálně totiž vede mimo město a na Bezděkov by se mělo odbočovat až nahoře za benzinovou pumpou paní Adamové. Komunikaci od Zelené lékárny kolem OA, sokolovny, KD Junior, atd. si proto musí udržovat město na své náklady, do kompetence SÚS nespadá. Kdyby se rekonstruovala, budou na ní platit jiné normy než pro ulici Havlíčkova nebo Žižkova.

38. komentář napsal(a) wenca dne 14.09.2005 v 07:01

Často, přečasto jsem jezdil na kole po ul. Havlíčkova. Teď nejezdím kvůli rekonstrukci a po rekonstrukci se budu bát. Po chodníku nesmím a na silnici? S pruhem pro cyklisty se při rekonstrukci nepočítalo. Je mojí i ostatních chybou, že se nezajímáme o detaily všech staveb a investic, nejsme odborníci na finance, rozpočty a samosprávu. A další a další...Ahoy Wenca

39. komentář napsal(a) Linhart dne 14.09.2005 v 07:12

To Jarouš: Vedení města požadovalo jedno pracovní místo údržbáře, který by se staral o budovu městského úřadu a o vozový park města. S městskou policií, pečovatelkami a muzeem je to celkem 9 vozidel. Rada města zřízení pracovního místa údržbáře zamítla a tak zaměstnanci Odboru majetku a investic města občas dělají děvečky pro všechno. Ono se to asi nezdá, ale investičních akcí je velmi mnoho. Nejvíc starostí dají právě ty různé "drobné opravy" za 15, 20 nebo 30 tisíc na místních částech, komunikacích nebo budovách města. V poslední době také silně narostla administrativní náročnost veřejných zakázek, různých žádostí o dotace a granty. S výjimkou největších akcí si město neobjednává stavební dozor, protože je drahý, a zajišťuje ho zase svými lidmi. Mohu každého ujistit, že na žádném odboru se nepracuje tak intenzivně, jako na investicích. Sám se divím, že pánové dokáží stále držet tak vysoké pracovní tempo. Ale už je to neúnosné, potřebovali by posílit o dalšího člověka dřív, než se stane pořádný průšvih. Rada i zastupitelstvo však odmítají slyšet o jakémkoliv zvyšování počtu zaměstnanců.

40. komentář napsal(a) Jarouš dne 14.09.2005 v 07:43

Chlapci z investic jak píšete téměř nestíhají svoji práci. Zajímavé je, že vždycky musí stihnout zajet na nákup, obstarat to i tamto, vyměnit žárovku apod. Není se potom co divit, že práci kterou dělají, je prachbídná. Dokladem toho je právě příprava dokumentace na kino. kdo jiný než odbor investic, by to měl s projektantem projednávat a konzultovat. Možná kdyby oddělení investic místo "údržbařiny", projektantovi řeklo, co vlastně požaduje, něco z projektu vyškrtlo, něco nechalo přepracovat, něco doplnit atd. Živěji se zajímalo o ceny (investice = od toho název odbor investic), tak by dneska ten projekt a rozpočet vypadal jinak.

41. komentář napsal(a) Linhart dne 14.09.2005 v 08:00

To Jarouš: Ty žárovky tady opravdu nemá kdo vyměňovat, ale rada města to nechce pochopit. Ovšem tvrdit, že jejich práce je prachbídná, to bych si nedovolil. Konzulací s projektantem bylo nemálo, ale jeden příklad za všechny: Když přijel specialista z Kinotechniky do Chotěboře, prohlédl a proměřil si sál, tvrdil, že ozvučení kinosálu zvládnou za 1,2 milionu. Když to za dva měsíce přišlo od téhož člověka písemně, bylo to 2,1 milionu, tedy o 0,9 milionu víc. Kinotechnika má na dolby systém v České republice monopol, tím to asi bude.

42. komentář napsal(a) Milan dne 14.09.2005 v 08:56

To Linhart 30 - vážený pane alibisto, občané ví jak to bylo i jak to je. Začali jste budovat úřad, vytvářet trafiky i s vozem a telefonem(p.Stránský - nebudu mluvit o tom, k čemu využívá služební vůz). Na úřad nastoupili noví úředníci, ne ti co uspěli ve výběrovém řízení ale ti kteří měli vazbu na někoho z vás(oni někteří byli totiž tak hloupí, že všude rozkecali "jak je ta stupidní výběrová komise odmítla" a ejhle pár dnů po výměně radních právě oni nastupují) s tím nábytkem také lžete. Rozpočet jste přebírali s přebytkem. Vaše snaha vylhat se z toho je marná. My voliči nejsme tak hloupí, jak si přejete a to, že na vás lidé na potkání hrozí pěstí má své důvody.

43. komentář napsal(a) Pavel dne 14.09.2005 v 09:17

Už se pokládá obalovačka a protože se naši radní začali ozývat pozdě(na nátlak občanů, jinak by na to kašlali úplně) tak už s tím nikdo nehne

44. komentář napsal(a) Milda dne 14.09.2005 v 09:20

Přátelé, kamarádi, rockeři! Už je to zase tady, už se to blíží.... 10.12.2005 hraje v Chotěboři HUDBA PRAHA. Vyprdněte se na kino a už konečně zkolaudujte tu vaší sokolovnu, ať nemusí diváci zase čůrat do umyvadla a můžou používat i druhý záchody ve vestibulu. HUDBAÁÁ PRAHÁÁÁ

45. komentář napsal(a) JC ml. dne 14.09.2005 v 09:43

to 44 Milda: poprosil bych nespamovat.

46. komentář napsal(a) Milan dne 14.09.2005 v 09:46

Souhlasím se svým jmenovcem. Pane Linharte, všechno jsou to jenom kecy...

47. komentář napsal(a) Milan dne 14.09.2005 v 09:46

Souhlasím se svým jmenovcem. Pane Linharte, všechno jsou to jenom kecy...

48. komentář napsal(a) Jarda dne 14.09.2005 v 09:49

Jo soudruzi se o sebe vždy umí postarat, a že to byl sakra soudruh. O kolik víc by bylo na opravu kina, kdyby mu to místo nezřídili? Myslím nejméně o půl milionu ale pozor každý a rok!!!!(plat, odvody sociální a zdravotní, provoz auta a telefonu).

49. komentář napsal(a) Linhart dne 14.09.2005 v 09:49

To Milan 42: Škoda, že nechodím do hospody, takhle vůbec netuším, jaké fámy běhají po Choěboři. Kulturní centrum Městské muzeum jsme zřídili proto, že jsme nebyli spokojeni s hospodařením muzea, kina ani s nabídkou kulturních akcí. Proto jsme vše sloučili dohromady a výsledkem je bohatší nabídka kulturních pořadů i lepší finanční výsledky muzea i kina. Má-li někdo zajišťovat organizaci kulturních pořadů a má-li dvě odloučená pracoviště, každé na jiném konci města, asi potřebuje auto i telefon, to dá rozum. Jestli se Vám nelíbí pan Stránský, je to rozhodnutí výběrové komise a Rady města po bouřlivé diskusi a téměř nerozhodném hlasování. Mně osobně se více líbil jiný kandidát, ale musím uznat, že pan Stránský má překvapivě dobré ekonomické výsledky, i když některé věci bych na jeho místě dělal trochu jinak. Pokud jde o úřad, tajemník města vybral v září 2002, to je 2 měsíce před volbami, 9 nových úředníků a 9 náhradníků. Protože jeden nebo dva úředníci, kteří měli do Chotěboře přijít z Havlíčkova Brodu, na poslední chvíli odmítli, byli dodatečně osloveni i jeden nebo dva náhradníci. A jenom pro pořádek. 31 nových úředníků zajišťuje v Chotěboři agendu, kterou pro stejně velký obvod dělalo na okresním úřadě úředníků 53! To je úspora 22 lidí! Pokud jde o rozpočet, vždycky se z roku na rok převádí kolem 10 milionů, jinak by v lednu nebylo na platy a na sociální dávky, protože peníze z ministerstva financí a z kraje začnou chodit až později. To je ten "přebytek". Často jsou z něj ještě v lednu propláceny i faktury ještě za minulý rok. Pokud jde o úvěry, převzali jsme 4 nesplacené úvěry v celkové výši 13,4 milionu a rozpracovanou rekultivaci skládky, kde je rovněž půjčka ze Státního fondu životního prostředí ve výši 4,8 milionu. Dnes jsou ty částky už nižší, protože se pravidelně splácí. První úvěr, který si bereme my, je na rekonstrukci školní jídelny a po pondělním rozhodnutí zastupitelstva o převodu peněz z kina bude ve výši 15,5 milionu korun. Úroky za nás v podstatě zaplatí Evropská investiční banka formou dotace z fondů EU. Město s rozpočtem kolem 180 milionů si může dovolit celkovou výši úvěrů kolem 55 milionů. Máme tedy momentálně ještě dost slušnou rezervu. Proto nechápu, o jakém zadlužování města z naší strany hovoříte!!!

50. komentář napsal(a) betynka dne 14.09.2005 v 10:01

Jééé to je ale sranda.Takové nevraživosti a zloby...Sice problémů na městě je mraky, ale vzpomeňte si na dobu, kdy na radnici seděla úplně jiná skvadra.Dnes se sice mluví o tom, co se v Chotěboři děje, co se moc nepovedlo, nebo naopak parádně povedlo, ale dříve se nemluvilo téměř o ničem - taky nemohlo, skoro nic se nedělo. Chodilo se po rozbitých chodnících, jezdilo po rozmlácených silnicích, kultura v Chotěboři, to byla jedna velká tragédie...Já jsem ráda, že se teď něco děje a moc mě mrzí, že se najde hodně moc lidí co jenom rýjí a nepřidají ruku k dílu.Přeji pěkný den

51. komentář napsal(a) Jarda dne 14.09.2005 v 10:22

To Linhart Jó tak ono místo šefa kultury je přínosné? Ten pán je tam za denní světlo drahý!!! Co by se za jeho plat dalo pořídit!!! Přínosem bude až to místo někdo rozumný zruší!!!To betynka já nevím ale p. místostarosta vlastně píše, že všechno co se děje zavinilo minulé zastupitelstvo a oni v podstatě jen příhlížejí běhu událostí, nebo že by se to týkalo jen toho to lidé nechtějí? Jééééé betynko, že ty jsi taky Linhart?

52. komentář napsal(a) Linhart dne 14.09.2005 v 10:44

Nikde nepíšu, že minulé zastupitelstvo něco zavinilo!!! Mít přiměřené množství úvěrů není žádná nectnost, spíše naopak. Bez úvěrů tržní ekonomika nefunguje. Ale vyprošuji si, aby tady někdo psal, že jsme zadlužili město, když to není pravda! Stejně tak se nenechám obviňovat, koho jsme si na úřad přivedli, když výběrové řízení proběhlo ještě před naším příchodem. Totéž platí o nábytku. A pan Stránský přeorganizoval chod muzea i kina tak, že v celkové sumě mzdové prostředky šetří. Za první pololetí vykázal zisk ve výši 258 tisíc korun, zatímco jeho předchůdce jenom chodil prosit o navýšení provozní dotace.

53. komentář napsal(a) Jarda dne 14.09.2005 v 11:07

To Linhart tak to vám uvěří možná některá 90 letá babička, která už se neorientuje, jenže ta zase nebrouzdá po internetu. Asi jste to psal zbytečně.

54. komentář napsal(a) Dragon dne 14.09.2005 v 11:17

To Linhart: píšete pane místostarosto, že jste nebyli spokojeni s hospodařením můzea. Chtěl bych se jen zeptat, jak se tváříte na toho člověka, který této instituci nyní šéfuje, pokud ještě šéfuje. Co si pamatuju, tak naposledy jsem ho viděl během jedné akce pěkně sťatého. Moje známá ho dokonce potkala v H.B. kdy se vracel odpoledne z práce do Jihlavy taky pěkně upravenej. Tohle by mne velmi zajímalo, zda je tohle možné. Kdybych něco podobného udělal já ve svém zaměstnání, okamžitě bch byl na dlažbě a nikdo by se se mnou nebavil.

55. komentář napsal(a) Linhart dne 14.09.2005 v 11:19

Tak se přijďte přesvědčit sem na úřad a přijďte si prohlédnout příslušné dokumenty. Na Vašem místě bych zase nevěřil hospodským tlachům.

56. komentář napsal(a) Linhart dne 14.09.2005 v 11:24

Pokud jde o nového vedoucího sbírkového oddělení muzea, jeho nadřízeným je pan Stránský. Příspěvkové organizace mají vlastní právní subjektivitu, takže do personální politiky jim nemá město co mluvit. Ředitelkám škol také nenařizujeme, kterou paní učitelku mají přijmout a kterou propustit. Od toho je pan Stránský ředitelem, aby si tyto věci zorganizoval a uhlídal. Nový šéf oddělení je trochu více umělec a ti bývají trochu zvláštní.

57. komentář napsal(a) Fiala dne 14.09.2005 v 11:25

Vážený pane inženýre,tímto si dovolím reagovat na článek „Novinky z jednání zastupitelstva“ a zvláště na odstavec týkající se Metropolitní sítě Podoubraví (dále jen „MAN“). V tomto Vámi uveřejněném textu je velké množství nepřesných údajů, které musím opravit.1) Zastupitelstvo města Chotěboř na svém jednání dne 12.9.2005 nerozhodovalo o vybudování „MAN“, ale o „Smlouvě o účasti na realizaci svazkového projektu“. Vstup města do projektu byl odsouhlasen již dříve.2) Celkové předpokládané náklady projektu včetně úroků, bankovních poplatků a rezervy činí 13,9 mil. Kč. Ne tedy Vámi uváděných 15 či více mil. Kč. Skutečná cena realizace vzejde z výběrového řízení na dodavatele. Ani další dělení nákladů jste neuvedl správně. Dotace ze strukturálních fondů EU je 75%, 10% je příspěvek ze státního rozpočtu (ne tedy z kraje Vysočina) a zbytek uhradí zúčastněné obce na základě klíče stanoveného počtem trvale žijících obyvatel v obci. Podíl Chotěboře na tomto zbytku činí cca 53% a ne Vámi uvedených 55%.3) Přístup občanů k Internetu zdarma nebude umožněn jen Vámi zmíněnými internetovými kiosky (což je jedna z možných variant PIAP - veřejně dostupného místa s vysokorychlostním přístupem k Internetu), ale také pomocí HotSpot řešení (přístupové body, k nimž se může připojit neomezené množství uživatelů), kde však bude časově limitován na dobu několika minut denně.4) Dále nevím co si pod Vámi zmíněným pojmem „nekalé konkurence“ mám představit. Projekt „MAN“ je v souladu s „Národní politikou pro vysokorychlostní přístup“ (dále jen „Národní politikou“) viz. citace: „…Přímou podporu budování nových přístupových sítí považuje vláda za vhodnou pouze ve zvláštních případech, a to tam, kde standardní mechanismy trhu dosud nevytvářejí vhodné podmínky a neposkytují dostatečné zdroje pro budování nových sítí. Konkrétně jde o podporu sítí metropolitního či místního charakteru, které budou ve vlastnictví města, obcí a budou fungovat na principu „obec vlastní infrastrukturu“ (optiku, hotspoty), zatímco poskytovatelé jejím prostřednictvím poskytují služby. Podmínkou bude otevřený přístup k této infrastruktuře neboli stejné šance pro všechny operátory…“ V našem případě tedy bude vypsáno výběrové řízení na nájemce (1-2 poskytovatele služeb) „MAN“. Tím tedy bude dosaženo cílů a podmínek pro udělení podpory dle „Národní politiky“. Z výše uvedeného musím konstatovat, že informace Vámi zde uvedené jsou nepřesné, některé zavádějící a jiné úplně mylné. To i přes Vaše ujištění, že jste s projektem seznámen. Každý zastupitel mohl navštívit Oddělení kultury a reg. rozvoje a zde získat potřebné informace. Ve Vašem případě se tak nestalo. Organizaci INCO s. r. o. (jejímž jste spolumajitelem) byla spolupráce na přípravě projektu (technické dokumentace) nabídnuta, přesto na ni nebylo reflektováno. Místo toho jste na Zastupitelstvu města Chotěboře pronesl alibistické prohlášení o střetu zájmů.Lukáš FialaOdd. kultury a regionálního rozvoje

58. komentář napsal(a) Jarouš dne 14.09.2005 v 11:35

DOTAZ NA ING.CÍSAŘE A OSTATNÍ ZASTUPITELE: Tak nevím, co jste vlastně na pondělním zastupitelstvu odhlasovali ohledně změny šířky komunikace na akci Havlíčkova ul. Teď jsem totiž šel okolo té stavby a tam se vesele asfaltuje. Tak se ptám, seznámil někdo stavební firmu s výsledkem hlasování zastupitelů? Nebo si máme myslet, že zastupitelé jsou jen soubor ochotníků, kteří si v pondělí večer zahráli pěkný divadelní kousek a potom se rozešli s dobrým pocitem do svých domovů? Zřejmě asi ano. Zazvonil kašpárkův zvoneček, pondělní vydařené představení skončilo a je zase na chvíli klídek. Nebo si snad myslíte, že někdo donutí stavební firmu (a kraj jako investora), aby byla zase čerstvě vyasfaltovaná komunikace rozbourána a obrubníky posunuty a silnice rozšířena na původní šíři??? To je do nebe volající naivita. A kdo by jako to vaše rozhodnutí měl platit??? Kraj??? Město??? Kdo??? Celé zastupitelstvo, rada i vedení města už snad ani nemohou být trapnější. Možná by se měli občanům Chotěboře už konečně omluvit.

59. komentář napsal(a) Linhart dne 14.09.2005 v 11:49

Stavba pokračuje podle harmonogramu, jinak by se nestihl termín. Těžko říci, jestli někdo na podnět zastupitelstva rozhodne o zastavení stavby. Vícenáklady by v tom případě s největší pravděpodobností neslo město! Usnesení zastupitelstva je trochu mimo mísu, proto jsem ani já ani pan starosta nebyl pro. Byli jsme však přehlasováni a dopisy s usnesením jsme rozeslali příslušným institucím, především majetkovému odboru kraje Vysočina, který je investorem. Dokud investor o zastavení nebo změně stavby závazně nerozhodne, musí stavební firma pokračovat ve své práci. Když to shrnu, zastupitelstvo v pondělí trochu přehnalo své kompetence. Investor na podnět reagovat může, ale také nemusí.

60. komentář napsal(a) Dragon dne 14.09.2005 v 12:02

To Linhart: ale že se tedy umí velice umělecky upravit. Prostě to vypadá velice nedobře, když je v zámku velká akce a tento člověk se tam producíruje v podroušeném stavu a pan Stránský tomu zpovzdálí přihlíží, jakoby se nic nedělo. Tohle se mi pranic nelíbí. Vím, že s takovou věcí se mnoho udělat nedá, ale na Můzeum jako takové to vrhá velice nepěkné světlo. Budiž je to tak trochu umělec, jak říkáte, ale to ho neopravňuje k tomu aby v pracovní době požíval alkohol!

61. komentář napsal(a) Jarda dne 14.09.2005 v 12:03

To je právě to, že jste se probrali pozdě, nesledovali jste co se děje. Vždyť směr obrubníků byl patrný už nejméně měsíc. Každý chlapec s koloběžkou se tam podivoval jak mohlo něco takového někoho napadnout.

62. komentář napsal(a) Eman dne 14.09.2005 v 12:07

Jóóó koho si pan Stránský vybral.... ale tu už jsme zase u kompetentosti a trafik. Dlouholetý železničář, nomenkleturní kádr KSČ, pojišťovák kde že je ta kvalifikace? aha asi ta zrůžovělá rudá knížka.

63. komentář napsal(a) Jarouš dne 14.09.2005 v 12:17

ALE CO JINÉHO SE DALO ČEKAT. SNAD SI NĚKDO NEMOHL MYSLET, ŽE SE VEČER ODHLASUJE ZMĚNA STAVBY, RÁNO PŘIJDOU BORCI, VYTRHAJÍ OBRUBNÍKY, OSADÍ O KUS DÁL A UDĚLAJÍ VŠE DLE POŽADAVKŮ ZASTUPITELŮ. TO VÍ I MALÍ KLUCI, ŽE TO NENÍ TAK JEDNODUCHÉ, JENOM NAŠE VEDENÍ MĚSTA JE TOTÁLNĚ OUT. ACH JO ...

64. komentář napsal(a) Jiří dne 14.09.2005 v 12:29

Ono se totiž v našem městě cosi změnilo. Není dne aby se některá z našich dvou pomazaných hlav neprezentoval v tisku. Krásně zviditelní své osoby, ale městu to nic nepřináší. To dříve nebylo. Kdy pan Linhart pracuje pro město, když si celé dny dopisuje zde? Odhajuje tu své ego skoro celou pracovní dobu.

65. komentář napsal(a) Jan dne 14.09.2005 v 12:35

Také si nepamatuji, že by např. pan Motyčka nebo Stejskal byli mediálními hvězdami, nebo snad celé dny přesvědčovali veřejnost o svých kvalitách. Ne oni věděli že tam nejsou pro sebe ale pro nás

66. komentář napsal(a) Linhart dne 14.09.2005 v 12:40

Jde o to, kdo se probral pozdě. Mně křižovatka vyhovuje, jen bych doprava přidal odbočovací pruh. Ten se tam ale podle norem nevejde, takže momentálně není co řešit. Vše je vyprojektováno podle norem i podle požadavků dopravní policie, kamion s návěsem projede, takže o nic nejde. Jen o tu větší frontu ve špičce na příjezdu od Havlíčkova Brodu. To znamená provést změnu územního plánu, přeložit vysokotlak plyn, vodu, zabrat 4 metry parčíku a přidat ještě jeden pruh. Vše na náklady města. Nevidím však žádný důvod, aby se hýbalo s obrubníky u Čertova stolku. Zastupitelé si odhlasovali, že se s nimi pohnout má, my jsme tu žádost poslali dál, zítra se o tom bude jednat na kontrolním dnu a tím to asi také skončí. Poslední dobou se každý laik tváří, že je specialistou na projektování silnic, kin a nevím čeho ještě a že neexistují žádné závazné předpisy a normy.

67. komentář napsal(a) Jarda dne 14.09.2005 v 12:45

To Jiří S prominutím "vy vole" co když teď naše celebrita přestane psát? čemu se tu budeme smát? vždyť stejně nic kloudného pro město neudělá tak ať nás alespoň baví

68. komentář napsal(a) betynka dne 14.09.2005 v 12:48

Já se vůbec divím, že pan Linhart vůbec reaguje na tuto ubohou debatu.Nemá snad nic lepšího na práci, než se vybavovat s partou indiviuí schovávající se za své přezdívky? Pokud měl někdo vážné připomínky, měl oslovit svého zastupitele...To Eman: Emane, Emane, kdo jsi, že se biješ v prsa? ;-)

69. komentář napsal(a) Milan dne 14.09.2005 v 12:55

To už není o křižovatceOno by stačilo nesahat zbytečně na věci, které se nejméně 40letým(asi ještě delším) provozem osvědčili. Prostě někdo vyprojektoval změnu, aby mohl projekt stát více peněz.

70. komentář napsal(a) Jiří dne 14.09.2005 v 12:58

To betynka Jsem rád že mi někdo dává za pravdu, měl by se věnovat práci pro město. Třeba alespoň rovnat obálky nebo tak.

71. komentář napsal(a) Napoleon dne 14.09.2005 v 12:59

Současné vedení města mě neuspokojuje, ale neodvážil bych se tvrdit, že předchozí (Stejskal, Rejchlík, Motyčka, Pavlásek, atd.) bylo v něčem lepší. Myslím, že je to pořád jedna velká bída. Akorát se ta bída teď více prezentuje v médiích. Ano, a někdy je to i k popukání legrační čtení. Takže vlastně určité zlepšení v oblasti kultury nastalo.

72. komentář napsal(a) Linhart dne 14.09.2005 v 13:02

Novináři v šestičlenných skupinkách objíždí pravidelně všechny větší radnice v kraji a kromě toho nám několikrát týdně volají, aby se zaptali na to či ono. Minulé vedení bylo jedno z mála v kraji, které s novináři odmítalo komunikovat, protože dost často ve svých článcích uvádějí nepřesné informace. Většina novin tenkrát neměla regionální přílohy, takže i těch novinářů a novinových článků bylo daleko méně. Berte to tak, že většinou nemají o čem psát a za kadou cenu se snaží najít téma pro článek. Vy to samozřejmě nevidíte, ale oni dokážou jeden krátký rozhovor po telefonu prodat i několikrát po sobě, někdy i opisují jeden od druhého. Jednou za měsíc přijedou na tiskovku, vždy v pátek od 8 do 9 hodin, a materiál z ní jim stačí na 15 až 20 článků, které postupně pouštějí do různých novin. Tiskovky pořádají všechny větší radnice, jen naši předchůdci si to nepřáli, proto se o Chotěboři nikde nepsalo. Navenek to vypadá, že píšeme každý den do novin. Ve skutečnosti jsem do klasických novin ještě nenapsal ani řádek a sám od sebe jsem ještě žádnému novináři nevolal, i když jejich telefonní čísla mám k dispozici. Pokud jde o odpovědi na Internetu, považuji za svoji povinnost a jednu z hlavních pracovních náplní, vysvětlovat občanům, jak se věci doopravdy mají. V náplni práce starosty a místostarosty nejsou žádné úřední agendy, od toho je tu městský úřad. My věci pouze projednáváme, schvalujeme a vysvětlujeme dál. Oficiálně za město jednáme s firmami, nejrůznějšími institucemi a organizacemi, jinými obcemi, krajem, ministerstvy a také s vlastními občany. Dáváme úkoly jednotlivým odborům městského úřadu a jejich jménem přednášíme návrhy usnesení v radě a zastupitelstvu. Ale nezpracováváme žádné spisy. Jsme politici, nikoliv úředníci.

73. komentář napsal(a) Napoleon dne 14.09.2005 v 13:02

Ještě něco, v předchozích 2 volebních obdobích většina lidí ani nevěděla, jak se náš starosta jmenuje. A už vůbec nikdo nevěděl, jak vlastně vypadá. Prostě taková paní Colombová. :-)

74. komentář napsal(a) Milan dne 14.09.2005 v 13:04

žádné vedení neuspokojí všechny ale teď je to opravdu extrém klientelismus klientelismus klientelismus

75. komentář napsal(a) betynka dne 14.09.2005 v 13:16

to Milan: Kreténismus, kreténismus, kreténismus? Ale teď jde o to koho? Kdopak se ozve jako potrefená husa? Že by to byl Milan a nebo pan Linhart? Ale spíš to tipuji na Milana. Ono je krásně jednoduché pustit do éteru nepodložené informace. A vůbec, končím s váma. Je tu nuda a jediný kompetentní je tu skutečně pan Linhart. Ostatní jsou jenom tlachalové... Ono není nic jednoduššího než přes net anonymně poslat nějaký "světoborný" názor

76. komentář napsal(a) Jarda dne 14.09.2005 v 13:32

To Linhart ale my po vás nechceme evidenci řidičáků ani vyplácení dávek projděte se však občas po vlastním městě a nemějte nos příliš nahoru. Pak by vám neuniklo už při spatření projektu křižovatky, že jde o nesmysl, že městská policie celý den střeží dva přechody na náměstí a večer je nikdo nikdy ještě neviděl, viděl byste, že zákazníci zahrádky na náměstí močí u stromů ve středu náměstí(mimo jiné jste schválili vyhlášku podle které obchodník z náměstí zaplatí poplatek za reklamní poutač, který zabere nekolik decimetrů chodníku ničemu něškodí a jeho majitel vám uklízí chodník, stejně jako hospodský za celou zahrádku!!!), viděl byste mnoho dalších věcí, které je třeba změnit.

77. komentář napsal(a) Milan dne 14.09.2005 v 14:24

To betynka 75 dík, že končíš moudrá sovo a nenanonymní betynko

78. komentář napsal(a) Linhart dne 14.09.2005 v 14:25

V případě projektu křižovatky nejde o nesmysl, ale o nezvyk a o přizpůsobení platným předpisům. Mnoho veřejně přístupných domů dnes nemá bezbariérový přístup, ale jakmile v nich začne větší rekonstrukce se stavebním povolením a rekonstrukcí, bude se tam muset vybudovat,i když předmětem rekonstrukce bude něco jiného. To jenom jako příklad, že pokud přistoupíte k větším stavebním úpravám čehokoliv, musíte splnit předpisy, které právě platí. Připomínky k městské policii řešíme průběžně, už jsme vyměnili ředitele, více než polovinu strážníků, byl zaveden nový systém odměňování, atd. Strážníci nemohou být všude, ale je pravda, že ne všechny hlídky jsou stejně kvalitní. Podle platných předpisů je nadřízeným městské policie pouze starosta, místostarosta vůči strážníkům žádné oficiální pravomoci nemá. (Což mne docela mrzí, protože s jejich činností leckdy také nejsem spokojen.)

79. komentář napsal(a) Linhart dne 14.09.2005 v 14:38

Reklamní poutače na chodnících překáží, lidé se jim musí vyhýbat. To je nepříjemné například pro maminky s kočárky, pro školní třídy, v době, kdy více lidí čeká na autobusy apod. Zavedení poplatku mělo za cíl tyto poutače omezit.

80. komentář napsal(a) milan dne 14.09.2005 v 14:39

oprava neanonymní, asi ti končí pracovní doba, že ty budeš ouředník?

81. komentář napsal(a) Karel dne 14.09.2005 v 14:43

To Linhart A vy myslíte(upřímně), že pro maminku s dětmi je příjemné projít hospodou? Tomu se totiž průjezd kolem zahrádky rovná, včetně poznámek opilců

82. komentář napsal(a) Hanka dne 14.09.2005 v 14:49

Karle díky, opravdu je mnohem příjemnější objet reklamní ceduli, která je navíc většinou při zdi než poslouchat komentáře návštěvníků restaurace. Nevím vůbec proč město toto dovolilo, když provozovna má obrovskou zahrádku z druhé strany. Navíc jen s nechutí chodíme do sousedních obchodů(jistě jsou tím poškozeny v návštěvnosti). Přimlouvám se za odstranění zahrádek

83. komentář napsal(a) Jan dne 14.09.2005 v 14:51

Samozřejmě, náměstí je vyhrazeno pouze hospodám a Romům, ostatním se jen komplikuje cokoliv by na náměstí chtěl

84. komentář napsal(a) Milan dne 14.09.2005 v 14:59

jenže do tu hospodu si někdo oblíbil

85. komentář napsal(a) Linhart dne 14.09.2005 v 16:15

Tak to je novinka. Na předzahrádku u Niklovny si ještě nikdy nikdo nestěžoval. Já osobně obchody v této části náměstí nenavštěvuji a na pivo nechodím, takže k této předzahrádce nemám žádný kladný ani záporný vztah. Obecně řečeno, předzahrádky k náměstí patří. Úroveň prostředí, návštěvníků i obsluhy v různých zařízeních pochopitelně bývá různá. Ale i proto je stanoven poplatek, aby tyto věci reguloval.

86. komentář napsal(a) Milan dne 14.09.2005 v 18:24

ale ten poplatek je jen symbolický, narozdíl od ostatních proč????

87. komentář napsal(a) Jirka C. dne 14.09.2005 v 21:54

Teda - to tedy koukám - jednou jsem celej den pryč a už se to tady tak "rozkecá"... Pro Milana Linharta: teda Milane, obdivuju tvoji neskutečně svatou trpělivost s diskutujícími a věcnost tvých příspěvků. Klobouk dolů - já to skutečně oceňuji. Doufám, že se diskutující z tvých odpovědí alespoň poučí, tedy - pokud si to přečtou. Já jsem se určitě poučil. Chtěl bych doplnit jednu osobní "věcnou" - na tom kině mě skutečně vadilo hlavně to téměř dvojnásobné navýšení ceny, a to zejména toho DOLBY zvuku, což už mě nyní tolik nepřekvapuje - když jsem obdržel informaci že je u nás monopolní "dodavatel". Byl si podle mne příliš jistej kšeftem a vsadil na moc vysokou kartu. Panu Fialovi děkuji za upřesnění mých nepřesných informací ohledně metropolitní sítě pro část obcí SOP a dodatečně se omlouvám za nepřesnosti, i když mě trochu mrzí jeho konfrontační tón a další mlžení. Nicméně tyto nepřesnosti nemají žádný podstatný vliv na mé podle mne zásadní a podstatná rizika, která jsem prezentoval na zastupitelstvu, a to:1) Připojení k internetu bude pro Chotěbořský rozpočet v příštích pěti letech až 3,5 x dražší, než je tomu doposud, a to se týká i škol a dalších zařízení města. 2) Chotěboři hrozí povinnost vrátit dotaci na síť v případě jakéhokoliv porušení velmi přísných podmínek získání dotace po dobu pěti let, a to kteroukoliv zainteresovanou obcí. 3) Veškerá rizika provozu a údržby sítě včetně veškerých havárií, poškození či krádeží ponese opět daleko největším dílem Chotěboř. 4) Tím, že bude SOP prodávat internetovou konektivitu za pomoci dotovaných prostředků, hrozí podání stížnosti na úřad pro hospodářskou soutěž a následné sankce případně zákaz tohoto prodeje. 5) Vysokorychlostní přístup k internetu "zadarmo" v PIAP kioscích bude pravděpodobně - jak je známo z jiných měst - hlavně zneužíván, a přístup k internetu zdarma na několik minut denně k HotSpot řešení není tak úplně zdarma, uživatel si podle mého názoru minimálně musí pořídit a nainstalovat zařízení v řádu tisícikorun, které s tímto bodem umí komunikovat. Čili opět staré známé - "Nejdražší je to, co je zadarmo". Toť vše. Co se týká střetu zájmů - myslím si, že bylo v tomto případě na místě se zdržet, protože - jak známo - naše firma Inco je momentálně dodavatelem internetové konektivity a to zdaleka nejen chotěbořského MÚ. Jinak bych byl samozřejmě - i když jediný - z výše uvedených důvodů proti.

88. komentář napsal(a) roman dne 15.09.2005 v 08:14

To: Linhart. Pane místostarosto, předpokládám, že křižovatka v HB směr Chotěboř u koupaliště, jak se přejíždí okruh, je podle předpisů. Zkusil jste ji někdy podle předpisů projet, tzn. zastavit na té bílé čáře? Tam totiž ( patrně podle předpisů ) nevidíte do křižovatky, po které to všichni pěkně "kalí". Takže ty předpisy jsou asi nic moc. Předpokládám, že žádný předpis nezakazuje udělat širší ústí křižovatky. Stávající situace byla taková, že když chtěl někdo jet ráno z oblasti Drážek přes hlavní silnici ke kinu, tak raději jel na Havlíčkovu, kde potom projel kolem fronty aut odbočujích na náměstí a zahnul vpravo a jel kolem OÚNZ. To už dnes nepůjde a místo jedné fronty budete mít dvě. Jo a k těm někde nahoře zmiňovaným údržbářům. Ve firmě mám celkem 10 vozidel a hádejte kolik k nim mám údržbářů?

89. komentář napsal(a) Linhart dne 15.09.2005 v 08:16

I já jsem si vědom velkých rizik projektu, proto jsem dopředu vypracoval podrobný materiál, kde jsem se pokusil zastupitele na rizika upozornit. Jako místopředseda Svazku obcí Podoubraví jsem však nemohl být proti svazkovému projektu. Nemohl jsem se ani zdržet hlasování pro střet zájmů, protože obec a svazek obcí ve střetu zájmů podle zákona nejsou (i když někdy fakticky jsou, protože Chotěboř nese polovinu nákladů svazku, ale má jen jeden hlas z 27). Starostové Podoubraví i tajemník svazku (Lukáš Fiala) mi mají za zlé, že jsem v rámci svazku projekt moc aktivně nepodporoval. Na začáku projektu nebyly k dispozici žádné informace a vše vypadalo "růžově". Jak se ale šlo v projektu více a více do hloubky, začínal jsem tušit, že to pro Chotěboř moc výhod nepřinese, ale o to bude více rizik. Tajně jsem doufal, že náš projekt nebude vybrán a tím celá věc skončí. On však vybrán byl a pak už se to celé přeneslo do politické roviny. Celé Podoubraví napnutě sledovalo, co udělá zastupitelstvo v Chotěboři. Zachovali jsme se podle jejich představ, tedy jako kvočna, která bude nezištně pečovat o svá kuřátka (okolní obce). Kdyby zastupitelstvo smlouvu neschválilo, zvedla by se proti Chotěboři velká vlna nenávisti. Osobně mě velmi překvapilo, že všichni zastupitelé byli jednotně pro, pouze J. Císař se z důvodu střetu zájmů zdržel hlasování. Takto jednotné hlasování v závažné a složité věci jsem ještě nezažil a opravdu jsem to nečekal.

90. komentář napsal(a) Linhart dne 15.09.2005 v 09:14

To Roman: Asi nečtete pozorně výše uvedené příspěvky. Širší ústí křižovatky by znamenalo z pohledu příjezdu od Havlíčkova Brodu rozšíření vlevo na původní tvar, protože vpravo už není místo, je tam parčík, vodovodní šoupata a vysokotlak plyn. Pokud by se tam díky rošíření ústí vešel odbočovací pruh, je všechno v pořádku. A on se tam v ústí křižovatky šířkově opravdu vejde. Nevejde se tam ale v potřebné délce, měl by začínat někde u domečku JUDr. Teuflové. Naše motorizovaná veřejnost to myslí tak, že si ho tam díky dostatečné šíři křižovatky vytvoří aspoň neoficiálně. To by ale opravdu mohlo znamenat potíže pro návěsy odbočující od nádraží na Havlíčkův Brod, protože vozidlo najeté v křižovatce více doleva, by jim mohlo vadit. Co však je horší, to vozidlo najeté do křižovatky vlevo by se automaticky stalo viníkem případné dopravní nehody, protože by stálo za osou křižovatky, tedy v protisměru. Rozšířením křižovatky směrem k Čertovu stolku se totiž osa křižovatky nepohne, zůstane kolmicí na tečnu oblouku silnice č. 345. V případě střetu dvou vozidel naměří policie polohu osy křižovatky a vozidlo stojící vlevo bude viníkem. Vyosit celou křižovatku více doleva by zase znamenalo upustit od kolmice a dokonce možná i překročit toleranci 15 stupňů. Jediným schůdným řešením podle platných předpisů tedy je pravý odbočovací pruh místo dnešního parčíku a přeložení inženýrských sítí. Jsou ještě další dvě řešení, která rovněž byla zamítnuta, nejspíš pro vyšší pořizovací náklady: kruhový objezd a osazení křižovatky semafory. Pokud jde o Havlíčkův Brod, tam to není silnice II. třídy, takže tam platí jiné normy. Chotěbořáci tudy sice běžně jezdí, ale oficiálně je to jen místní komunikace a hlavní dopravní tah je veden přes Výšinu kolem Penny marketu. Z důvodu exhalací a průjezdnosti centra by se správně mělo jezdit oklikou a stará chotěbořská silnice by se neměla používat. Ono to vypadá, že to je padlé na hlavu, ale zřejmě to umožnilo použít méně přísnou normu pro ústí křižovatky. Tady v Chotěboři to je silnice II. třídy a v H. Brodě není, silnice II. třídy vede po obchvatu. A ještě k těm autům. Ve Vaší firmě s těmi auty jezdí samí chlapi - řemeslníci, kteří se asi každý stará o své auto sám. Na městském úřadě však pracují převážně ženy. Auta nejsou přidělena ani jednotlivým odborům, protože úřad má mnohem více odborů než aut a někdy jeden jediný odbor potřebuje i tři auta najednou, protože musíme provádět velké množství místních šetření v celém správním obvodu. Péči o auta proto dostali ke své pracovní náplni někteří úředníci - muži, což je samozřejmě zdržuje od jejich vlastní práce. Větší problém než auta je však údržbář pro celou rozsáhlou budovu. Nemůžeme si dovolit platit každou drobnou opravu, proto tyto věci vykonává, na úkor potřebnější práce, odbor investic. A to právě bylo předmětem kritiky jakéhosi "Jarouše", že hoši z investic místo přípravy projektů a řádného stavebího dozoru vyměňují na úřadě žárovky. Vzhledem k rozsahu práce nám totiž na Odboru majetku a investic chybí dva pracovníci, a to i v případě, že by hoši neprováděli údržbu a nestarali se o část aut. Pak je Odbor majetku a investic kritizován, že mu občas něco uteče, ale ti hoši opravdu lítají jak hadr na holi a na víc než 250% už dělat nezvládnou. Rada i zastupitelstvo by přistoupily na navýšení počtu zaměstnanců tohoto odboru jen v případě, že se na jiných odborech dva zaměstnanci ušetří. To však už není možné, většina odborů je už teď pod stav, což vede k zanedbávání předepsané kontrolní činnosti ve státní správě. Dokonce bývají i v úřední dny některé dveře zamčeny, protože úředníci musí vyjet ke služebním jednáním mimo Chotěboř, například sociálka k soudům. Když do toho přijdou ještě povinná školení, prázdninové dovolené a zimní chřipkové epidemie, je to někdy dost špatné. Jsme malý úřad a ta zastupitelnost tu někdy citelně chybí. Zastupovat může jen úředník, který má složenu příslušnou Zkoušku odborné způsobilosti. Těchto je několik desítek druhů, na každou se studuje řadu měsíců, stojí několik desítek tisíc a zkoušky v Benešově jsou náročnější než třeba klasická maturita. Proto nemůže každý zastupovat každého a jakmile z úřadu někdo odejde, musí nový zaměstnanec nejdříve úspěšně absolvovat tyto zkoušky, aby tu vůbec byl něco platný. To samé ale platí i při přechodu zaměstnance na jakoukoliv jinou práci, třeba i na tom samém odboru. Jenom na Odboru životního prostředí je těch specializací asi 7 a kdo umí alespoň tři z nich, to už je machr. Tyto personální problémy rada ani zastupitelstvo nechce pochopit a pak tady hoši místo přípravy projektů a stavebního dozoru na stavbách opravují kliky a umývají auta. Údržbář by to vyřešil a občas by mohl zaskočit i jako řidič, protože většina žen se v zimě bojí jezdit po zdejších okreskách. Když mají jet po náledí někam na Klokočov nebo do Hudče, není to pro ně nic příjemného a už jsme takhle v zimě přišli i o jedno starší auto. Tyto starosti jsme před rokem 2003 neměli, protože jsme nevykonávali pravomoci okresního úřadu a starali jsme se jen o Chotěboř.

91. komentář napsal(a) Jirka C. dne 15.09.2005 v 09:40

ještě k té křižovatce - za daných okolností a v dané lokalitě považuju jako laik a řidič za nejlepší řešení kruhový objezd, který ovšem byl KRAJEM zamítnut pro vyšší náklady. Místo tam na to podle mne bylo. Ten by podle mne splňoval jak vyšší bezpečnost tak vyšší a rovnoměrnější plynulost provozu ze všech směrů. Zajímalo by mne, o jakou částku šlo.... Je skutečně určitou chybou nás, zastupitelů, že jsme se o detaily projektu nezajímali když to ještě možná šlo, i když pochybuju, že by si do toho KRAJ a POLICIE nechali nějak moc mluvit. prostě jsme žili v dobré víře, že se jedná o OPRAVU a ne o takovouto ZÁSADNÍ ZMĚNU na této komunikaci. O tom zastupitele NIKDO neinformoval. Teď už se s tím zřejmě nic nestane a pouze čas ukáže, zda se třeba ten kruhák nebude dělat v budoucnu. Pak to ale KRAJ bude stát mnohem víc.

92. komentář napsal(a) roman dne 15.09.2005 v 10:12

Chcete říci, že v celé republice není ani jedna nová křižovatka, která by překročila toleranci 15%? To je nějaké dogma? Prostě, až bude Chotěboř ucpána provozem jak od HB tak od Habrů bude hlavní, že křižovatka je kolmá. Pane, kolik havárií se tam stalo za posledních 50 let? Garantuji Vám, že teď jich tam bude víc. Protože ti řidiči budou spěchat a budou nervózní. Budou se tam stejně cpát, a je úplně jedno, že naše čacká policie bude potom vyměřovat kolmice a určovat viníka. Je to prostě B L B É řešení a je úplně jedno jestli podle předpisů anebo ne!! A jak správně uvedl pan Císař - každý to chápal jako opravu nikoliv jako zásadní změnu. A ještě jste mi neodpověděl na otázku, jak to bude s budoucím napojením na obchvat centra, to by snad byl lepší šikmý příjezd od HB?

93. komentář napsal(a) Jirka C. dne 15.09.2005 v 10:18

K příspěvku č.89: Milane, divím se, že se divíš. Myslím si, že jsi už mohl také postřehnout mnou vypozorovaný občasný paradox při jednání zatupitelstva, který jsem pracovně nazval "O prdu alespoň hodinu". Teď určitě naštvu své kolegy zastupitele. O složitých a veledůležitých bodech se totiž mnohdy příliš nediskutuje, důvodem je možná neochota pouštět se na tenký led a diskutovat o složitých právních či odborných záležitostech, možná i určitá lenost, únava či naopak velká důvěra v předkladatele usnesení, spokojenost že "za mě někdo ten složitý problém vyřešil" - nevím. Na druhou stranu o nedůležitých až malicherných - ale všem srozumitelných a pochopitelných bodech - se často diskuze rozvine a rozkošatí do neuvěřitelné šířky a hlavně délky.

94. komentář napsal(a) Linhart dne 15.09.2005 v 10:42

S tím obchvatem ještě vůbec není jisté, jestli ho tam hygiena povolí kvůli hluku. Ale pokud tam někdy bude, dá se nový tvat křižovatky považovat i za jakousi přípravu toho obchvatu. Do existující studie obchvatu se trefuje docela přesně, ale nejsem si jist, zda to byl záměr projektanta nebo náhoda.

95. komentář napsal(a) roman dne 15.09.2005 v 10:51

No já bych hledal jádro pudla tady. Takže obchvat nikdy nebude kvůli hluku, ale křižovatka bude kvůli tomu mít blbý tvar navěky - úřední šiml řehtá, až to bolí! Vůbec nechápu, proč se v diskusi stavíte na obhajobu tohoto řešení. Všechny zainteresované instituce vyrobily podle nejlepšího vědomí, svědomí a předpisů zmetek, jehož následky ponesou obyvatelé města navěky. Všichni, počínaje projektanty a realizační firmou konče dostanou do halíře zaplaceno a Chotěboř, to dosud k uzoufání klidné a usedlé město, získá frontami automobilů ten tolik očekávaný ráz okresního města - bohužel, pouze jimi!

96. komentář napsal(a) Richard Macků dne 15.09.2005 v 11:33

Hezký den Vám všem! Ani mně se nové řešení křižovatky Havlíčkovy ulice nelíbí. I proto, že neodpovídá stávající zástavbě. O praktičnosti pro řidiče už tu však bylo řečeno až příliš - možná se lze smířit s tímto závěrem: Dalo by se to udělat lépe, ale už je na to pozdě a nezbývá nic jiného, než si na to zvyknout. On ten provoz v Chotěboři zas tak tragicky není. Více mě mrzi to, jak je stavba provedena. Když se pozorně podívate na stranu u parčíku, uvidite ze jsou pouzity obrubníky s menším poloměrem. V celkovém pohledu pak vzniká taková vlnovka. I napojení nové silnice na stávající komunikace je velmi prapodivné. Jedna půlka silnice delší než druhá a to ani nemluvím o tom, že se asfalt napojuje tak, jak se podařilo odlomit ten starý (je to vidět na hlavní křitovatce i u kaple). Zaujala me i debata o zahradkach a reklamnich cedulich. Mam rad, kdyz mesta vypadaji pestre a zive. K tomu nemalou merou prispivaji zahradky u restauraci ale i ty cedule pripadne zbozi nabizene venku (pohlednice, noviny, knihy.. cokoliv). Pokud na nekoho pusobi posezeni pred Niklovnou odpudive (na me ano), pak za to zahradka nemuze. Ale reknete nekomu do oci, ze tu smrdi.. :-)

97. komentář napsal(a) Jarouš dne 15.09.2005 v 12:08

to Linhart č.96: Mně jenom udivuje, proč musí ty kliky měnit zrovna kluci z investic. Napadá mě, proč ne třeba odbor dopravy? Určitě by to p.Jilemnický taky zmáknul. Možná je to proto, že na odboru investic jsou mladší pracovníci, ale není už to potom od zaměstnavatele tak trochu šikana? Mají to v pracovní smlouvě?

98. komentář napsal(a) Napoleon dne 15.09.2005 v 12:13

Zase nám pan místostarosta věší bulíky na nos. V tom zeleném pruhu směrem k parčíku není vysokotlak, nanejvýš středotlaký plynovod. Ten ale může v pohodě být uložen pod komunikací, stejně jako vodovod. Když můžou v silnici být kanalizační poklopy, proč ne 2-3 poklůpky vodovodních šoupat. Jako např. naproti u Asijského bistra nově osazené v novém sfaltu, tam to nevadí a tady je to problém? Proč???

99. komentář napsal(a) Jarouš dne 15.09.2005 v 12:15

sorry, oprava - to Linhart č.90

100. komentář napsal(a) Jan dne 15.09.2005 v 13:21

To 94 Ten obchvat je stejná hloupost jako ta křižovatka. Také stejně poškodí občany. Zhorší kvalitu života v Chotěboři. Chotěboř se stane mrtvým městem. Nebo už jste někde dohodli, že z Chotěboře vytvoříte republikové romské centrum? Už teď je náměstí v moci restauratérů a romů.

101. komentář napsal(a) Libor dne 15.09.2005 v 13:24

To Linhart Je to úřední šiml a neochota s tím něco dělat. Vy pane Linhart bohužel na tom šimlovi neskutečně rád jezdíte. Alespoň podle toho co zde čtu.

102. komentář napsal(a) Jan dne 15.09.2005 v 13:30

Křižovatka je hloupostí mocných. Pan starosta pláče v tisku nad rozhodnutím zastupitelstva vráti tvar křižovatky do původního stavu. Páni starosto a místostarosto vy zde nejste proto abyste výsledek demokratického hlasování zpochybňovali, ale proto abyste ho realizovali! Pokud to nedokážete respektovat nebo toho nejste schopni vaším řešením je odstoupení z funckí.

103. komentář napsal(a) Libir dne 15.09.2005 v 13:35

To 102 Pravda energii, kterou věnujete psaní zde věnujte pane Linharte raději naplňování rozhodnutí zastupitelstva.

104. komentář napsal(a) Jan dne 15.09.2005 v 13:49

Samozřejmě co nejefektivnějšímu naplňování :-)

105. komentář napsal(a) kníráč dne 15.09.2005 v 15:06

Pánové, kdy si konečně přiznáte, že jste jen ukecané teoretické nuly, v praktickém životě absolutně nepoužitelní. Střílíte na všechny strany, aby jste na sebe jenom upozornili ...Panu Linhartovi doporučuji, aby už přestal svými brepty kazit jméno města, jako takového. To snad fakt nemá obdoby, aby se někdo chlubil, že zachránil městu 15 milionů, že jednou přijede na bujném oři a všechny tady spasí !! Takové pohádky jděte vyprávět do mateřské školky a ne obyvatelům tohoto města !Končím a vaše následující reakce mě už vůbec nezajímají !!!

106. komentář napsal(a) roman dne 15.09.2005 v 16:19

Přiznávám, že jsem ukecaná teoretická nula a že jsem v praktickém životě nepoužitelný! ( Neskrývá se snad za pseudonymem "Kníráč" moje žena ? )

107. komentář napsal(a) Linhart dne 15.09.2005 v 22:29

To Libor: Všichni úředníci na městském úřadě moc dobře vědí, že úředního šimla nesnáším. Ale předpisy musí město i kraj dodržovat. Dokonce i tehdy, když se nám nelíbí nebo s nimi nesouhlasíme. Usnesení zastupitelstva má v případě křižovatky hodnotu politické proklamace, ale na věci už nemůže nic změnit. Kraj kvůli takovému usnesení nezastaví stavbu a nebude předělávat projekt, který je v souladu se všemi předpisy, jenom proto, že se zastupitelstvu, které o tomto není kompetentní rozhodovat, křižovatka nelíbí. Ve veřejné správě má každý orgán jasně stanovené kompetence a není v kompetenci zastupitelstva města rozhodovat o majetku kraje, navíc v době, kdy už dávno proběhlo územní řízení a bylo vydáno stavební povolení. Přerušení stavby a předělání projektu by přineslo půl milionu nákladů navíc (na kraji to dnes počítali) a stavba by se do zimy nestihla dodělat, takže bychom tu měli uzavírku celou zimu až do jara. Nezapomeňme, že termín dokončení je až 30. listopadu, kdy už někdy bývá sníh. Momentálně má stavba několik dní skluz a další zpoždění už není možné. Jinak tady budeme mít objížďku ještě na prvního máje.

108. komentář napsal(a) roman dne 16.09.2005 v 08:56

1. Tak pokud to na kraji spočítali, tak by to asi šlo a otázka zní, jak to, že na to nikdo včas neupozornil a tuto změnu nepožadoval.2. Vaše teorie, že Městu Chotěboř není nic do majetku kraje ( který ovšem stojí na pozemku města ) je velmi hezká a pokud jste ochoten tento postup obhajovat, rád bych si na pronajatém pozemku od města postavil nějakou menší nemovitost - a uvidíme, do jaké míry tomu městu nic není.3. Úřední šiml - je možné, že ho nesnášíte, nicméně výsledky jeho činnosti vehementně obhajujete.4. Otázka závěrem - jste ochoten v budoucnu vyvodit osobní zodpovědnost v případě, že ta křižovatka bude např. v zimě opravdu problém?

109. komentář napsal(a) Luboš dne 16.09.2005 v 09:08

To R.Macků 96 Máte pravdu, ale jak to čtu, šlo asi hlavně o nerovné podmínky. O to, že se radní snaží odírat obchodníky(kteří jim zdarma udržují chodníky) a ulevovat hospodám(jejichž zákazníci območují náměstí). Ten paskvil(vyhláška města) by měl být zrušen, nebo minimálně stanovena jednotná sazba(výjimku o osvobození od poplatku by mohly dostat stavební práce a opravy)

110. komentář napsal(a) Karel dne 16.09.2005 v 09:11

Hospodský, ale nemůže za to, že lidé jsou prasata.

111. komentář napsal(a) Luboš dne 16.09.2005 v 09:17

Ale je důsledek jeho živnosti, on svou činností z lidí ty prasata dělá. K tomu se musí mít, jako průmysl k exhalacím apod.

112. komentář napsal(a) Karel dne 16.09.2005 v 10:45

Na tom něco je, lidi co jdou večer z hospod stojí na úklidu a opravách město nejvíc, zatímco po reklamním poutači žádná škoda nezůstane

113. komentář napsal(a) Láďa dne 16.09.2005 v 10:49

No ono současné vedení si rozdá mezi sebe lukrativní zakázky, ale jinak řídí město v duchu hlubokého socialismu. Když nemůžou obchody znárodnit tak jim znemožní činnost jinak

114. komentář napsal(a) Linhart dne 16.09.2005 v 13:39

To je blbý, že na mě ještě žádná lukrativní zakázka nezbyla. Ale jinak mohu prozradit, že na příští zasedání zastupitelstva chystáme vyhlášku, podle které se mandarinky a jiné jižní ovoce budou smět prodávat pouze na Mikuláše a pak ještě 23. prosince. Členové zastupitelstva budou mít pochopitelně výjimku a budou moci prodávat kromě mandarinek ještě rajčata, a to už 23.12. od rána a potom také ještě na Silvestra dopoledne.

115. komentář napsal(a) Kníráč dne 16.09.2005 v 13:53

Ty Láďo, mněl by ses léčit. Taková blbost není normální !!

116. komentář napsal(a) Sláva dne 16.09.2005 v 15:15

To Láďa Že nám město vše jen komplikuje je pravda ale jako celek je to vážně ujetý

117. komentář napsal(a) Jan dne 16.09.2005 v 15:20

Pane Císař už to stopněte, protože pana Linharta to moc zaneprazdňuje. Na stránkách Harryho už touží po tiskové mluvčí.

118. komentář napsal(a) Karel dne 16.09.2005 v 15:22

Nic netastavujte. To je jen záminka, protože milostivou často bolí večer hlava.

119. komentář napsal(a) Jan dne 16.09.2005 v 15:34

Aha a není to nakažlivé? já jen že paní policejní ředitelovou asi také

120. komentář napsal(a) J.K. dne 19.09.2005 v 06:41

Minulý týden jsem jel do Chrudimi přes Slatiňany. V obou těchto městech jsou tak pěkné kruhové objezdy, že jsem si znovu uvědomil, jakou šanci Chotěboř nyní, v souvislosti s rekonstrukcí Havlíčkovy ul., promrhala. Ať nám nikdo neříká, že nebylo možné ten kruhák prosadit. Namísto pěkného kruháku, nám tam nyní vzniklo něco šíleného. Ve Ždírci nazývají kruhák "Martincova krtina", tady bych to nazval "Linhartova štěrbina"

121. komentář napsal(a) Linhart dne 19.09.2005 v 08:29

To je docela vtipné, až na jednu maličkost: investice nejsou v náplni práce ani v kompetenci místostarosty. A toto je navíc ivestice kraje do majetku kraje a na pozemku kraje. A kruhový objezd ve Ždírci je dokonce v majetku státu, protože silnice I. třídy kraji nepatří. Máme 16 let po sametové revoluci a lidé by se konečně měli probudit. Už nevládne jedna rodná strana v čele se všemocným okresním tajemníkem, kterému stačil jeden telefonát, aby cokoliv zařídil. A městský úřad už také není Národní výbor. Starosta má přesně vymezené pravomoci a tyto pravomoci jsou výrazně menší v porovnání se socialistickým předsedou městského národního výboru. Dodnes radnici navštěvuje mnoho lidí, kteří chtějí, aby jim starosta zařídil něco, co už 16 let radnice zařídit nemůže. Ta křižovatka prostě není v majetku města ani na pozemku města, je vyprojektována podle platných předpisů a schválena všemi příslušnmi orgány státní správy. Starosta sice může vznést dotaz či připomínku k projektu, nikdo však není povinen ji respektovat. A místostarosta se připomínkového řízení neúčastní vůbec, protože mu investice dle organizačního řádu nepatří. Tady na Internetu Vám to pouze vysvětluji, protože tím plním roli tiskového mluvčího města.

122. komentář napsal(a) JK dne 19.09.2005 v 11:47

Ale my si vůbec nerozumíme. Vy na jednu stranu mluvíte do všeho, všechno porůznu obhajujete a potom nám říkáte, že Vy nic, vy jen muzikant. Uvědomte si ale, že Vy jste místostarostou města, kde se rekonstruuje nejhlavnější a nejdůležitější křižovatka, na které město financuje za několik milionů chodníky, a Vy se k tomu stavíte tak, že do toho městu nic není? Ach, bože ... Navíc, podívejme se jak nám ten "kraj" ty chodníky vymyslel. Proč nemohly být užší, nebo třeba taky širší. Město nemá peníze, ale chodníky zacvaká široký nejméně 2 m, přitom dle normy stačí 1,5 m. Proč jsme se tady nedrželi normy, když město nemá peněz nazbyt? A ty nově vniklé zelené pásy? Pěkné, na údržbu si samozřejmě zjednáme cizí firmu, protože TELES už fakt nestíhá.

123. komentář napsal(a) JK dne 19.09.2005 v 11:47

Ale my si vůbec nerozumíme. Vy na jednu stranu mluvíte do všeho, všechno porůznu obhajujete a potom nám říkáte, že Vy nic, vy jen muzikant. Uvědomte si ale, že Vy jste místostarostou města, kde se rekonstruuje nejhlavnější a nejdůležitější křižovatka, na které město financuje za několik milionů chodníky, a Vy se k tomu stavíte tak, že do toho městu nic není? Ach, bože ... Navíc, podívejme se jak nám ten "kraj" ty chodníky vymyslel. Proč nemohly být užší, nebo třeba taky širší. Město nemá peníze, ale chodníky zacvaká široký nejméně 2 m, přitom dle normy stačí 1,5 m. Proč jsme se tady nedrželi normy, když město nemá peněz nazbyt? A ty nově vniklé zelené pásy? Pěkné, na údržbu si samozřejmě zjednáme cizí firmu, protože TELES už fakt nestíhá.

124. komentář napsal(a) Zdeněk dne 19.09.2005 v 22:42

Já tomu nějak nerozumím (myslím tu šílenost u Čertova stolku), ale pokud je to tak, že zastupitelstvo nemá šanci mluvit do toho, co si usmyslí kraj, může se stát, že kraj se rozhodne všechny silnice v Chotěboři zrušit a město, o které se jedná, se nemůže vůbec nijak bránit. Dost absurdní! Nebo je to tak, že to prostě někdo po.... a zapomněl se k tomu vyjádřit už v době, kdy se obvykle projekty dávají ke schválení?

125. komentář napsal(a) Linhart dne 19.09.2005 v 23:24

Křižovatka splňuje normy a je bezpečnější, takže na radnici nikoho nenapadlo, že se kvůli ní strhne takový hysterický pokřik. Prostě v době připomínkového řízení nebyl žádný důvod proti křížovatce protestovat. Kladně se vyjádřil odbor investic i odbor dopravy. Projekt se schvaloval jako celek, žádná speciální jednání kvůli křižovatce se nevedla. V reálu sice vypadá křižovatka na první pohled mnohem hrozivěji než na papíře, ale ukázka s návěsem demonstrovala, že je to spíše nezvyk a optický klam. Kladně se vyjádřila i Správa a údržba silnic z hlediska zimní údržby. Dodatečná změna by znamenala tři komplikace: navýšení ceny o půl milionu, zdržení stavby do jara a vysoce pravděpodobný nesouhlas policie s návratem k původnímu tvaru. Dnes je obecná tendence dopravu uvnitř obcí co nejvíce zpomalovat zužováním silnic nebo vytvářením překážek (ostrůvky, klikaté jízdní pruhy). Tady bylo jedním z cílů ochránit chodce na přechodech a vozidla vyjíždějící z parkoviště. A také zabránit vozidlům v parkování v křižovatce. Jediným nedostatkem realizovaného řešení je absence odbočovacího pruhu, ale ten se tam při splnění všech norem prostě nevešel. Jinak nechápeme, co se veřejnosti na křižovatce nelíbí, jakého zlepšení by chtěla dosáhnout? Umožnit průjezd rychlostí 80 km/h? Umožnit parkování v křižovatce? Jediné, co by mělo smysl, je ten odbočovací pruh, který by zkrátil frontu čekajících vozidel u výjezdu na hlavní silnici.

126. komentář napsal(a) Jirka C. dne 20.09.2005 v 06:38

To není podle mého (pravda, neodborného) názoru pravda. Co by mělo větší smysl a nevyžadovalo by odbočovací pruh, je kruhový objezd. A to je to, co mi na celé věci vadí. Kraj rozhodl, že tam nebude a basta. Měli jsme jako město trvat na kruhovém objezdu, pokud už byla vyžadována změna tohoto vyústění.

127. komentář napsal(a) JK dne 20.09.2005 v 06:45

Jenže ten odbočovací pruh je tak zásadní, že jeho absence je do nebe volající selhání příslušných zainteresovaných stran. A že by tam ten kruhák na 90% prosadit šel, je také jasné. Jenže tady město opět ukázalo svojí schopnost-neschopnost něco požadovat. Vůbec vědět, co by bylo dobré či nedobré. A projekt kina je toho dalším důkazem. Totiž toho, že město neví, co vlastně chce. A to je špatný!

128. komentář napsal(a) roman dne 20.09.2005 v 07:21

Pane Linharte, vehemence, s níž se zastáváte řešení křižovatky, které je všeobecně kritizováno, patrně v mnoha lidech vyvolává pocit, že jste za to řešení nějakým způsobem zodpovědný. Já od začátku nechápu, proč nemůžete říci: " Ano, nám se to taky nelíbí, jsme překvapeni stejně jako občané města, na papíře to tak nevypadalo, test průjezdu vyšel bez sněhu s chlupem, je otázka, jestli by se nenašlo řešení, byť za cenu zdržení atd ... " Tedy to, co by asi většina lidí očekávala. Vy však bojujete za cizí blbé řešení, jako by bylo Vaše. Já si myslím, že toto občané města od vedení radnice nečekají. Občané čekají, že se radnice bude pokoušet problémy řešit. Jenže v tomto případě různé odbory města při schvalování stavby patrně neodvedly úplně dobrou práci ( neboť byly výsledným tvarem křižovatky překvapeny stejně jako občané ) a proto je teď asi neúnosné kritizovat práci podřízených, případně kolegů z MÚ.

129. komentář napsal(a) Linhart dne 20.09.2005 v 13:42

Jestli něco nemám rád, tak jsou to populistické politické sliby. Proto nemám ve zvyku říkat to, co by si většina lidí přála, ale mám ve zvyku popisovat realitu, ať se to někomu líbí nebo ne. Řešení křižovatky jsme si nechali vysvětlit a neshledáváme na něm nic závadného, naopak, souhlasíme se stanoviskem policie, že křižovatka teď bude bezpečnější, zejména pro chodce. Z hlediska oficiálních pravomocí vedení města za křižovatku nezodpovídá. Zodpovídá za ni projektant, investor = kraj a dotčené orgány státní správy, které křiřovatku povolovaly. Vedení města by mohlo na tyto orgány vyvíjet "politický" tlak, pokud by evidentně něco nebylo v pořádku. Ono to však v pořádku je a na změnu projektu podle přání občanů už je dávno pozdě. Nehledě na to, že povolující orgány státní správy by přání občanů stejně nevyslyšely, protože přání občanů je v rozporu s bezpečností. Kruhový objezd je řešení drahé a konkrétně u této křižovatky se zatím jedná o dočasné řešení, protože se stále počítá s budoucím napojením obchvatu. A budoucímu napojení obchvatu nový tvar křižovatky vyhovuje velmi dobře. Když si město zaplatí výstavbu odbočovacího pruhu, bude ho mít. Kraj do toho ale asi peníze nedá.

130. komentář napsal(a) roman dne 20.09.2005 v 14:13

Je tak mimochodem, a kde vlastně stávající křižovatku chodci přecházeli, že o ně má policie takovou starost? Jediná změna pro chodce bude, že silnice, kterou přecházejí, bude užší, ale za to se budou patrně prodírat frontou aut, kvůli absenci odbočovacího pruhu. Ale alespoň je jasné, že je to hlavně kvůli budoucímu pseudoobchvatu.A k tomu populismu. Je chvályhodné neříkat, co si většina lidí myslí, ale pracovat v zájmu většiny obyvatel si myslím máte přímo v popisu práce. A kritici křižovatky se nechtějí po městě prohánět 80 km/hod, jak jim podsouváte, ale chtějí, aby křižovatka byla průjezdnější a aby její rekontrukce nepřispívala např. ke vzniku dlouhých řad vozidel, čímž by bezpečnost provozu v důsledku zhoršovala. Nakonec, za cca 3 měsíce, až napadne sníh, uvidíme, na čí straně je pravda a doufejme, že se k tomu všichni zainteresovaní postaví v případě nějakých problémů čelem a nezapomenou na všechny své současné argumenty!

131. komentář napsal(a) Pavlickova dne 20.09.2005 v 18:53

Vážený pane místostarosto, když čtu tyto komentáře ke křižovatce u "Čertova stolku" , tak chci také zareagovat, ale netýká se to ani tak křižovatky, jako spíš celé Havlíčkovy ulice a termínu jejího dokončení.Já v té ulici, bohužel, bydlím a to, co tady musíme trpět bych nerada trpěla třeba jen o den déle než je nezbytně nutné. Samotní dělníci se někdy chovají, jako kdyby v tom domě před kterým právě kopou nikdo nebydlel, právě dnes v poledne jsem s malým dítětem přelézala výkop a měli jsme oba boty i nohavice pěkně zřízené od hlíny, protože jinak nikde ani noha - všichni byli na obědě. Četla jsem, že jsou zatím pár dnů ve skluzu, tak proč tedy podle toho nepracují? Když procházím ulicí, tak mám někdy podle toho velmi volného tempa práce a četnosti posedávání a postávání dojem, že jsou spíš hodně v předstihu. A to není dojem jen můj, ale i spousty další lidí, ať už bydlících v této ulici nebo jen procházejících.Oni si asi neuvědomují, kolik problémů my všichni díky této stavbě máme: Auto musíme parkovat v postranní ulici. Když prší a ještě minimálně dva dny než bláto vyschne, je nejvhodnější obout si na ty louže, příkopy a výkopy holiny, ale uznejte sám, že ne na každou příležitost a ke každému oblečení se holiny hodí. Ráno a večer musíme chodit s baterkou, pokud chceme přejít bez úrazu a alespoň trochu čistí.Doma bychom potřebovali jako první místnost při vstupu zbudovat takovou malou čistící zónu. Nechci si vůbec představit, jak by to vše vypadalo, kdyby to zůstalo celou zimu takto rozestavěné, blátivé a neprůjezdné (myslím až do garáže). A to jsem ještě zapomněla zmínit, že máme kotel na tuhá paliva a rádi bychom v něm v zimě topili, bohužel zatím nemáme čím. Takže čekáme, až bude aspoň trochu zmírněný ten velký schod, který nám brání zajet s jakýmkoliv autem do dvora.A teď trochu odlehčeně, neměli bychom my obyvatelé Havlíčkovy ulice dostat na dobu stavby náhradní bydlení včetně garáží, nebo fasovat vrtulníky, nebo alespoň úklidové prostředky, holinky a baterky.

132. komentář napsal(a) Zdeněk dne 20.09.2005 v 20:57

Komentář p. Linharta č. 125 beru. To je řeč, které už rozumím. Je mi jasné, že dodatečné úpravy by byly mnohem náročnější na čas i peníze, také souhlasím s tím, že z důvodu bezpečnosti je lepší provoz zpomalit (koneckonců zpomalovací hrboly poblíž škol - např. v Brodě na Žižkově - mají také spoustu odpůrců, ale je to nakonec jediný účinný prostředek, jak donutit řidiče zpomalit). A souhlasím i s tím, že na papíře to vypadalo jinak, než ve skutečnosti. Třeba to tak zlý nakonec nebude. Ten 2. odbočovací pruh tam ale chybět bude. Svůj komentář jsem ale psal hlavně proto, že jsem nemohl pochopit, že zastupitelstvo města, kterého se věc týká, nemá do projektu co mluvit. To se mi trochu nezdálo.

133. komentář napsal(a) Linhart dne 20.09.2005 v 21:13

To Roman: Norma říká, že přechod pro chodce by neměl být delší než 6,5 metru, jinak musí být po obou stranách zúžená vozovka nebo vytvořen ostrůvek uprostřed. Proto má Policie ČR už několik let políčeno na přechod mezi tržnicí a Doubravkou, ale SÚS nechce na stavební úpravy tohoto typu vyčlenit peníze. Přechod pro chodce měl být hned v křižovatce u Čerťáku, ale nakonec tam bude jen "místo pro přecházení". Česky řečeno je to snížený obrubník bez zebry. Stateční se mohou vrhnout do vozovky, ale jen na vlastní nebezpečí. Jinak je to spíš sjezd pro techniku na zimní údržbu komunikací. Oficiální přechod - zebra bude o něco výš, před křižovatkou k Diskontu. Teď tam byl také, ale chodci špatně viděli do zatáčky a rychle jedoucí auto tam bylo příliš brzy. Teď ho uvidí chodec dřív, auto nebude do poslední chvíle schované za Čertovým stolkem a také pojede o něco pomaleji. Pokud jde o většinu obyvatel, tak většina nemůže požadovat porušování či obcházení různých předpisů a norem, nemůže odhlasovat, že od zítřka poteče voda do kopce nebo že o vánocích pokvetou v Chotěboři meruňky. Nemůže ani nařídit kraji, co má nebo nemá dělat se svým majetkem. Lidé se ještě nenaučili rozlišovat, že veřejnoprávním vlastníkem je buď obec nebo kraj nebo stát a že to vůbec není jedno a to samé. Mezi vlastnictvím kraje a obce je stejný rozdíl jako mezi vlastnictvím AZ Parket a vlastnictvím Interlignum. Jsou to dva naprosto odlišné a zcela svéprávné subjekty. Silnice sice vede přes Chotěboř, ale Chotěboři nepatří. Nebo bychom se mohli bavit o zájmech řidičů a chodců, atd. ... Mně například hrozně vadí, že se přes obec musí jezdit jen 50 km/h, šedesátka mi vyhovovala mnohem víc, ale co nadělám. Prý má chodec větší šanci přežít náraz, když se to dodržuje.

134. komentář napsal(a) Linhart dne 20.09.2005 v 22:50

To Pavlíčková: Bydlet v půl roku rozkopané ulici není žádná slast, to je jasné. Snad potom budete mít aspoň 30 let nebo i více pokoj, protože je to opravdu generální rekonstrukce včetně vodovodu a kanalizace. Veřejné zakázky se trochu nešťastně řídí zákonem o veřejných zakázkách. Ten není nic moc a jeho hlavním smyslem je zabránit korupci. Jsou finty, jak ho obejít, takže potom je stejně k ničemu, ale hlavně ten zákon brání investorovi, aby dojednal s dodavatelem co nejlepší podmínky, pokud jde o cenu, kvalitu i termín. V podstatě zvýhodňuje firmy, které o zakázku soutěží, před objednatelem. Hlídá hlavně jejich vzájemnou soutěž a investor je trochu bokem. Už v okamžiku rozlepení obálek s nabídkami je znám termín i cena. Je známa i sankce za nesplnění termínu. Jestli se na stavbě někdo jenom opírá o lopatu nebo skutečně dělá, jestli je na stavbě v jednu chvíli 30 dělníků nebo žádný, jestli se pracuje na prodloužené směny a o víkendech nebo ne, to vše je vnitřní záležitostí majitele stavební firmy. Na termín ani konečnou cenu to nemá žádný vliv, ty jsou předem dány ve smlouvě. Má to vliv pouze na výši výdělku té stavební firmy. Když se jí lidé na stavbě poflakují, bude mít vyšší náklady a menší zisk, dokonce může na zakázce i prodělat. Aby to nebylo tak jednoduché, investor má smlouvu pouze s vítězem soutěže - generálním dodavatelem. Ten ručí za termín i cenu. Vlastní práce ale může zadat úplně jiným firmám formou subdodávek. Na mnoha stavbách se pak pohybují zaměstnanci úplně jiných firem, než je ta, která vyhrála soutěž. To však investora nezajímá. On zaplatí generálnímu dodavateli a je mu úplně jedno, kolik bylo na stavbě subdodavatelů, kdo to byl a co dělal, jestli generální dodavatel skutečně zaplatil i subdodavatelům, kdy jim zaplatil a kolik jim zaplatil. A v tomto případě to je ještě pikantnější, protože hlavním investorem není město, ale kraj. Dalším investorem jsou například Vodovody a kanalizace. Na takové stavbě se pohybuje třeba pět firem najednou a koordinuje si je hlavní stavbyvedoucí generálního dodavatele, který se zodpovídá odboru majetku krajského úřadu. Ale buďte klidná, je to sice složité, ale každý čtvrtek se tady v Chotěboři konají kontrolní dny za účasti všech zainteresovaných firem i kontrolních orgánů a pravidelně se jich účastní i zástupci městského úřadu. Tam se vždycky probírá a koordinuje každá maličkost, několikrát se tam probíral i onen nový tvar křižovatky, vždy se závěrem, že je v pořádku. Termín dokončení závisí na klíčových technologiích, které mají svůj čas a svoji návaznost. Na každé stavbě vznikají období, kdy se na něco čeká. Třeba na dokončení všech kanalizačních přípojek nebo na ztuhnutí betonu nebo na něco jiného. U některých prací proto nezáleží, zda budou hotovy tento nebo příští týden, protože už se dopředu ví, že potom se bude na něco čekat. Jak si ta která firma hospodaří s lidmi, to už je jenom na ní. Ale klíčové kroky musí přesně navazovat bez prostojů a musí u nich být plněn harmonogram, jinak by se to celé opravdu nestihlo. Zatím nic takového nehrozí a generální dodavatel moc dobře ví, jak vysoké penále mu hrozí za každý den zpoždění konečného termínu. A je to domácí firma, která moc dobře ví, kdy v Chotěboři začíná padat sníh. Pak už by to nemuseli do jara dodělat a na penále by prodělali kalhoty.

135. komentář napsal(a) Pavlickova dne 21.09.2005 v 16:47

No, pane místostarosto, moc děkuji za Vaši odpověď a obzvlášť oceňuji, že jste ji psal až v pozdních večerních hodinách. Ale ve zkratce mně šlo hlavně o to, že se povídá, že generální dodavatel požádal o prodloužení termínu dokončení, aby při případném zpoždění nemusel platit penále. Takže to jsou jen povídačky? A bude to hotovo v listopadu i kdyby trakaře padaly?

136. komentář napsal(a) Linhart dne 21.09.2005 v 17:10

Prodloužení termínu je jenom jednou z mnoha fám, které po Chotěboři kolují. Žádná žádost podána nebyla.

137. komentář napsal(a) roman dne 22.09.2005 v 07:58

No, takže ono to bude pro chodce vlastně nebezpečnější než teď. Protože většina jich bude samozřejmě přecházet po tom Vašem "sjezdu pro techniku", a bude se motat mezi auty nechráněna zákonem ani něčím jiným.A nemáte náhodou informaci o tom, kolik se za posledních 30 let stalo v této křižovatce vážných nehod? No a k tomu srovnání vlastnictví - toto odpovídá spíše situaci, kdyby AZ PARKET vlastnil budovu v areálu Interlignum a chtěl na ní dělat stavební úpravy. A diskuse je o míře toho, jaké pravomoci by v této situaci Interlignum měl. No a jenom pro informaci k té rychlosti. Mně naopak 50 km/h vyhovuje, souhlasím i se změnou šířky jízdních pruhů, ale toto vyústění křižovatky za pokrok nepovažuji, spíše naopak.

138. komentář napsal(a) Němec dne 26.10.2005 v 22:27

Pane Linhart, proč sem se v chotěbořském Echu dočetl, že městská policie zajišťovala průběh dopravi, při zatěškávací zkoušce na křižovatce v havlíčkově ulici. Takže sem to tedy pochopil dobře. Že strážníci městské policie na této křižovatce budou zajištovat průjezdnost 24 hodin denně. Předem děkuji za odpověď.

139. komentář napsal(a) Pavel K. dne 09.11.2005 v 08:15

Už to asi nikdo nečte, ale to co jste tam pánové nechali namalovat potvrzuje slova všech, kteří vám zde oponují. Ta dělící čára je namalovaná tak, že směrem od Brodu do města bez porušení pravidel(přejetí dělicí čáry) neodbočí ani prodloužená dodávka!!!!!!!!!!!!!!!!!!

140. komentář napsal(a) JC ml. dne 09.11.2005 v 10:06

139: Vy byste si radeji mel ujasnit, pod jakym nickem tady budete vystupovat (pouzivate minimalne dva), popripade se podepsat. Anonymne se to kritizuje o poznani snaze, ze? :-)

Přidat komentář

Povinné položky jsou jméno, komentář a antispam; e-mail nebude zveřejněn. Slouží pouze k případnému kontaktu s komentujícím. Komentáře vulgární nebo nesouvisející s příspěvkem mohou být a také budou vymazány. Nepoužívejte HTML značky, budou odfiltrovány.

Ochrana proti komentářovému spamu

Do políčka napište tři nuly (čislicemi) a poté můžete