NoteBLOG – Víte, co se měří v ourech?

Víte, co se měří v ourech? (13.09.2005)

Dnes pro změnu pár zajímavých informací z dozorčí rady fírmy TELES Chotěboř, na jejímž jednání jsem byl dnes účasten. Zajímal jsem se o kauzu "stavební odpad", kterou jsem se zabýval již dříve. Minulé zasedání dozorčí rady TELESu dalo doporučení pro městskou radu zadat studii za účelem řešení sběru a recyklace tohoto druhu odpadu v Chotěboři. Nic se od té doby nestalo, ale na základě nových informací půjde jako návrh do říjnového zastupitelstva minimálními náklady vybudovat zpevněnou plochu v prostoru stávající skládky pro sběr stavebního odpadu od menších firem a fyzických osob za účelem jeho hromadného odvozu do Jihlavy, kde funguje firma která tento druh odpadu recykluje za poplatek 120 Kč + DPH. Poté by cena za uložení stavebního odpadu na skládce mohla klesnout skoro na polovinu (na cca 400 Kč/t). Tento druh odpadu je samozřejmě již dnes možné odvézt do Jihlavy k recyklaci firmě SETRA.

Znovu jsem se ujišťoval, jak se má správně zacházet s veškerými odpady typu TETRAPACK a papírové obaly od mléka či podobných výrobků. Je to tak - tyto obaly patří do separovaného odpadu - PLASTY! Je tomu skutečně tak, tyto druhy odpadů se separují až ve zpracovatelské firmě z plastů a prodávají dalším firmám na recyklaci. Neodhazujte, prosím, tedy tyto obaly do směsného komunálního odpadu, protože pak pouze skončí na skládce a zatíží její kapacitu a potažmo Chotěbořskou kasu. Pokud tento odpad vyseparujete do plastů, TELES ho prodá spolu s plasty (neboť plasty se jako surovina dobře prodávají, neplatí se za jejich zpracování), utrží za ně prostředky které v konečném důsledku poslouží k zvelebení města a k úspoře městských prostředků. Dalším efektem jsou určité prostředky městu od organizace ECOCOM, jejichž výše závisí na množství odseparovaného odpadu ve městě.

Jako poslední jsem si nechal "bonbónek" - zajímavost, která odpoví na otázku v názvu dnešního příspěvku. Pan ředitel TELESu nám poskytl informaci o tom, že příští rok se bude muset provést měření zápachu naší skládky na Lapíkově. To samo o sobě není natolik zajímavá informace, jako způsob, jakým se údajně toto měření provádí a vyhodnocuje. Poté, co jsem vyslechl podrobnosti tohoto poměrně složitého postupu, které pan ředitel Sodomka obdržel na krajském úřadu, okamžitě mi bylo jasné, že se o ně musím podělit s čtenáři NoteBlogu. Není to totiž o obvyklé exaktní měření nějakým přístrojem či chemickou analýzou. Jak to tedy je:

Měření má dvě fáze: Odběr vzorků a jejich vyhodnocení. Za slunného, teplého a větrného dne přijede pracovní skupina na odběr vzorků vzduchu: postaví stan na kraji skládky otevřený ke skládce, přímo proti větru, v tomto stanu do speciálních igelitových pytlíků "napytluje" vzduch, jdoucí od skládky, a odjede. Zajímavější je ale ta druhá fáze - dávejte pozor: ke kulatému stolu zasedne lichý počet "čichačů" (3-5). Na tuto - mimochodem dobře placenou práci (200,- Kč/hod) - jsou údajně najímáni studenti maximálně na několik dní v měsíci, musí to být zdraví lidé, nekuřáci, atd... Vlastní vyhodnocení pak probíhá tak, že se mezi "čichače" vypustí nejdříve "neředěný" vzorek vzduchu ze skládky a každý, co "něco" cítí, řekne "cítím". Pokud většina z "čichačů" něco cítí, je hodnota zápachu jeden "our". Následuje vyvětrání a další ředění vzorku vždy o dalších 50% s čistým vzduchem a opakování stejného postupu. Při každém dalším čichacím "kole" s pozitivním výsledkem se hodnota zápachu povyšuje o další our. Maximální povolená hodnota zápachu na skládce je údajně stanovena na 5 ourů.

Musím se přiznat, že tento postup je pro mne obtížně uvěřitelný a silně "zapáchá" novinářskou kachnou (odhadoval bych to tak na 2-3 oury :-), nicméně pan ředitel mě ujišťoval o autenticitě této informace. Jak jsem tedy "koupil", tak "prodávám" - věřte nebo nevěřte. Já jenom doufám, že se tato jednotka nestane v brzké budoucnosti jednotkou SI, neboť jednak by si musel Harryho pán doplnit vzdělání a jednak si nedovedu představit pokusná měření této veličiny při vyučování na základní škole, to by bylo tedy "opravdu hustý".

Komentáře

1. komentář napsal(a) Linhart dne 14.09.2005 v 06:37

Slyšel jsem neméně vážně míněnou informaci, že instituce čichačů bude zřízena i na posuzování zápachu třeba z komína. Profesionální čichač se postaví před dům, kterému se kouří z komína, a bude hlásit: "Tady se pálí pet láhve, TETRAPACKy, mokré roští, pantofle s gumovou podrážkou, kus dřevotřísky a lopatka nekvalitního uhlí". Majitel domu pak dostane pokutu za znečišťování životního prostředí.

2. komentář napsal(a) Harryho pán dne 14.09.2005 v 07:52

Je to jednoduché, milý Watsone. Jednota zápachu 1 OU (nikoli our), což znamená Odour Unit, existuje nikoli jako jednotka soustavy SI, ale jako jednotka Evropská, tedy 1 EOU.1 EOU = množství pachových látek, které odpařeno do 1 m3 neutrálního plynu za normálních podmínek (teplota 273.15 K, tlak 101.325kPa) vyvolá u testujících pozorovatelů stejný smyslový vjem, jako 123 µg n-butanolu, rozptýleného v objemu 1 m3 neutrálního plynu za normálních podmínek (Evropskáreferenční pachová hmotnost – EROM).Nejrozšířenější metoda měření pachových látek je dynamická olfaktometrie, založená na postupném zřeďování vzorku,obsahujícího pachovou látku, čistým vzduchem, tedy postup, který je výše popisován.Tato měření nemohou poskytnout přímou informaci o pravděpodobných účincích pachu, jeho vnímané intenzitě, ani o tom, zda bude vnímán jako příjemný nebo obtěžující.Dynamickou olfaktometrii definuje ČSN EN 13725, Kvalita ovzduší - Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií:- využívá principu postupného zřeďování pachu neutrálním plynem až k prahu vnímání pachu člověkem - měřící skupinu tvoří minimálně 6 osob - odběr vzorků se dělá do vaků z materiálů, které neuvolňují pach nebo do skleněných myší - počet odebraných vzorků u zdroje je nejméně 3 - u fugitivních emisí je nutno zohlednit celý cyklus výrobního procesu - zpracování vzorků je nutné provést do 16 hodin od odběru - vzorek se při analýze ředí syntetickým vzduchem nebo mediciálním kyslíkem - hodnota čichového prahu je ta, kterou označí 50% osob z měřící skupiny.Takže, jak vidíte přátelé, nic složitého. Každý si to může zkusit i doma.Horší bude, jak se s tím vyrovná byrokracie.Já si ovšem vzdělání doplňovat nemusím...

3. komentář napsal(a) bobtail Harry dne 14.09.2005 v 08:17

Jak vidíte, můj pán se ve smradech vyzná... ;o))

4. komentář napsal(a) JJ dne 14.09.2005 v 09:21

A jste si jisti, ze se to nepise spis "olfucktometrie" :-D to musela vymyslet ale studovana hlava :-D

5. komentář napsal(a) bobtail Harry dne 14.09.2005 v 09:36

Můj pán si nevymýšlí, zadejte si Dynamická olfaktometrie do Googlu a uvidíte. Ale slovní hříčka je to pěkná, pane JJ !

6. komentář napsal(a) Jirka C. dne 14.09.2005 v 21:17

Pro Harryho pána: Jiří, zase jsi mě zahanbil, silně jsem Tě podcenil...To já si budu muset doplnit vzdělání...Nicméně mě těší, že jsi alespoň na chvíli opět převzal roli mého oblíbeného učtele fyziky a já se tak cítil (bohužel taky jen na chvíli) jako za mlada :-)

7. komentář napsal(a) Harryho pán dne 14.09.2005 v 21:30

Pro Jirku Císaře: Namoduši se už moc nepamatuju, že bych byl oblíbeným učitelem fyziky, ale to víš, jednotky, nejen ty ze soustavy SI, to bylo odjakživa moje... Ovšem skládám poklonu já tobě, že jsi upozornil na existenci jednotky zápachu i když informace od šéfa TELES nebyla zrovna přesná... Chvíli jsem uvažoval o zapojení psů do měření intenzity smradů, ale pak mne Harry poučil, že psi nerozeznávají vůně od smradů a nejlepší smrad (čili psí vůně) pro ně je smrad z rozkládající se ryby. Harry říkal, že v takové tlející rybě si kdykoli omočí svou tlamu i tvář a bude si chrochtat. Naštěstí se to ještě nikdy nestalo...

8. komentář napsal(a) Jilda Z. dne 15.09.2005 v 16:48

Připojuji se k Jirkovi C., Harryho pán též byl mým oblíbeným učitelem fyziky. Problém byl, že nás tenkrát (r. 1970-72) učil jednotky soustavy SI (ač to asi ještě nebylo v osnovách) a ostatními pohrdal. Myslím jednotkami. A když někdo řekl váha místo hmotnost, tak po něm hodil ... vyčítavým pohledem.

9. komentář napsal(a) bobtail Harry dne 16.09.2005 v 10:38

Co vím z doslechu, tak můj pán zamlada házel nejen pohledy, ale i křídou, žlutou (v Malči se psalo žlutou křídou na zelené tabule, jak píše ve svém blogu pan Jiljí Záruba)...

Přidat komentář

Povinné položky jsou jméno, komentář a antispam; e-mail nebude zveřejněn. Slouží pouze k případnému kontaktu s komentujícím. Komentáře vulgární nebo nesouvisející s příspěvkem mohou být a také budou vymazány. Nepoužívejte HTML značky, budou odfiltrovány.

Ochrana proti komentářovému spamu

Do políčka napište tři nuly (čislicemi) a poté můžete