NoteBLOG – Střecha zimáku se pohnula

Střecha zimáku se pohnula (09.02.2006)

Zastřešení zimního stadionu se pohnulo. Chotěbořská "stavba desetiletí" pořízená za prodané akcie je ohrožena letošním extrémně studeným a na sníh tak "bohatým" počasím. Jak to vlastně je, co se stalo, jaké byly příčiny a kdo za to může? Takové otázky jistě napadají mnoho místních občanů a tak jsen se rozhodl nějaké informace posbírat a sepsat. Médiím už ze zásady příliš nevěřím, většinou informují dost povrchně a mají sklon k přehánění či senzace-hledačství. Moje informace jsou tedy následující:

K čemu tedy vlastně došlo? Zastřešení se jednorázově pohnulo zhruba o 30 cm směrem k přilehlé budově na severní straně, o kerou se zastřešení po tomto pohybu "přiopřelo". Tento pohyb byl pravděpodobně zaviněn velkým přetížením střechy o rozloze 4800m2 (téměř půl ha) v kombinaci s nesymetrickým řešením střešní konstrukce, která nebyla projektovaná na takovouto zátěž. Vertikální sloupy držící celou konstrukci se pod nerovnoměrnou zátěží prohnuly. Podle dostupných informací nedošlo tedy k žádné trvalé deformaci konstrukce, takže je oprávněný předpoklad, že se po uvolnění zátěže ze střechy vrátí nosné sloupy do původní polohy.

Jak to bylo s projektovaným a skutečným zatížením? Podle informací od M.Linharta byla střecha projektovaná na max. zatížení 150 kg/m2, což odpovídá místně normou Hlinsku a Žďdáru n/S. Pro Chotěboř je údajně norma pouze 100 kg/m2 (!). Dále se u takovýchto střech musí údajně počítat s bezpečnostním koeficientem 2,5, což znamená, že skutečná nosnost střechy musí být min. 2,5 x větší, což je 375 kg/m2. Na střeše stadionu je údajně vrstva 40-50 cm zhutnělého sněhu, jehož váha dosahuje až k této hranici 350-400 kg/m2. Celková váha sněhu na střeše tak dosahovala neuvěřitelných 2000 tun. Zatížení střechy tedy dosahovalo či dokonce mírně přesáhlo i bezpečnostní hranici únosnosti. Přesto střecha vydržela, pouze se pod to tíhou rochu "ohnula" stranou. Doufejme, že to tak zůstane a že se po odlehčení "vrátí zpátky" :-)

Jaká byla učiněna opatření? Vedení města "zalehlo na matrace" (příměr z Kmotra) a zjišťovalo možné varianty jak střeše rychle a účinně pomoct od takové váhy. Není to totiž vůbec jednoduchá záležitost. Osoby pracující na takovéto střeše musí mít speciální výcvik a musí pracovat upoutáni. Sníh se navíc musí dopravovat na poměrně velkou vzdálenost a použití jakokoliv mechanizace je velmi obtížné. Byly použity sněhové frézy, ale údajně tyto stroje nezvládaly takovou vrstvu mokrého těžkého sněhu a brzy tři z nich zcela "odešly". Navíc na střechu není žádný solidní přístup, nevede tam žádný žebřík, osoby i připadná technika se tak musí dopravovat vysokozdvižnou plošinou. Nabízela se soukromá firma, která nabízela odklizení sněhu za řádově stovky tisíc korun. Nakonec se podařilo zajistit četu profesionálních a dobrovolných hasišů a speciálně vysvičenou skupinu vojáků. Ti údajně budou stát město pouze režijní náklady (doprava, stravování a pod.). Nicméně jde o řešení vyjímečné a jednorázové, které zřejmě nepůjde v budoucnu opakovat.

Podaří se sních ze střechy odklidit? Tato skupina asi 40 osob pracuje na střeše už asi 4 dny a bude pracovat až do soboty. Bohužel se ale podařilo odklidit zatím pouze asi třetinu celkové plochy, a bohužel tu třetinu "nejjednodušší" z hlediska odklízení. Je tedy předpoklad, že do soboty se podaří odklidit asi polovinu plochy. Pokud ale nezačne znovu masivně chumelit, jak nám bohužel meteorologové předpovídají. V noci prý může nasněžit dalších až 40 cm :-( I tak jsem optimista, zima se přece už jednou musí vycukat a vyklidit pole, i když to tak zatím nevypadá. Pozítří maji zase přijít mrazy pod desítku. Střeše se určite viditelně odlehčilo, ovšem co udělá s konstrukcí stávající nerovnoměrné zatížení se uvidí. V televizi totiž právě před chvílí varovali před odklízením střech právě z důvodu nerovnoměrného zatížení. Tak si z toho vyberte...

Jak se stadionem do budoucna? Na to není jednoduchá odpověď. I když normy splňuje (a možná i překračuje), jak je vidět, nestačí to. Příští nebo kterýkoliv další rok může nasněžit ještě víc. Město jako vlastník musí být i na takovouto variantu připraveno. Jak - toť prozatím nezodpovězená otázka. Pravděpodobně to bude znamenat určité stavební úpravy jako přístup na střechu či úpravy nosné konstrukce. Nelze do budoucna spoléhat na to, že nová střecha vydrží všechno a řešit problém až když hrozí havárie. Plochých či téměř plochých střech má město asi víc a je zřejmě třeba zrevidovat jejich statiku vzhledem k "poopravené normě" letošní zimy. Stejně tak jakýkoliv další projekt musí počítat s daleko větší zátěží než 100 kg/m2.

A co říci závěrem? Mám za to, že město přece jen trošku zaspalo jako vlastník a správce tohoto objektu. Já, jako spoluvlastník objektu (domku v kterém bydlím), který obsahuje i dvě ploché "střechy" (či spíše stříšky), jsem tuto zimu již několikrát sníh z těchto ploch uklízel. Proč? Prostě proto, že nemám zájem, aby mi tyto střechy spadly na hlavu. Vím, že se to dá obtížně srovnávat se střechou která má půl hektaru, ale město, či spíše příslušný odbor který má starost o nemovitosti města v popisu práce, mohl či podle mého názoru měl signalizovat akutní nebezpečí přetížení tohoto typu střech už dříve. Nevím, třeba signalizoval a vedení města nereagovalo. Pokud ano, nechť přijme moji omluvu. Po bitvě každej frajtr generálem, ano, i tak to lze vidět. Odpovědnost je ale jednoznačně záležitost vlastníka, případně osoby či odboru na kterou město tuto odpovědnost delegovalo. Odpovědnost za tuto nemovitost i za ty další. Pokud tato odpovědnost není zcela jasná, je třeba ji alespoň do budoucna jednoznačně vymezit. Současně s tím je ale třeba říci i to "B", a to je určit postup řešení v těchto situacích a vymezit finanční tředky na odvrácení případných hrozeb havárií.

Komentáře

1. komentář napsal(a) Mydloch dne 09.02.2006 v 22:13

Sloupy nejsou prohnuté, ale hmotnost střechy je v horní části vychýlila od vertikály. Toto vychýlení není 30 cm, ale cca. 10-20 cm. Dle vyjádření odborníků by se prý opravdu měla střecha po odlehčení vrátit do původní polohy. Věřte-nevěřte, to se uvidí. Co to všechno přinese do budoucna, to se zatím rovněž neví. Každopádně je třeba ocenit práci odklízečů sněhu, protože sníh je v těchto dnech extrémně těžký.

2. komentář napsal(a) Mussa dne 09.02.2006 v 22:53

Ano, lepší problémům předcházet, než je řešit když jsou akutní.Vzpomeňme jen kolikrát jsme za poslední týden slyšeli jak v televizi, tak v časopise, že se tam a tam zřítila střecha budovy a podobně.Mám tušení, že i přímo zde v blízkém okolí se něco podobného stalo u nějakého ZD.Byla jen otázka času kdy se něco podobného stane zde.Zimní stadion má obrovskou plochu a je to snad jedna z budov u které by to v Chotěboři bylo nejvíce reálné.Kdyby se tito dobrovolní hasiči a vojáci za stravu a cestu najali již před týdnem, dnes se tady nemuselo nic takovéhoto řešit, včera by se odehrál zápas.Dnes by nedošlo k vzájemnému nadávání a urážení týmů HC Chotěboř a HC Slovan Moravská Třebová.Ani já bych sem tento komentář nepsal, protože by zde ani tento text nebyl.Toto a mnoho jiné jsou problémy, kterém lehce po krátkém zamyšlení předejít.Stejně tak jako p.Císař s vyházením sněhu ze své stříšky.Kdyby jí neodházel, asi by pravděpodobně sháněl buď zedníka nebo tesaře.Stejně tak kdyby Chotěboř najala tyto lidi, nemuselo by se nikam chvátat a vše by se řešilo klidně a pozvolna.Dále pak je jedno jestli se nosníky vychýlili o 10 nebo 30 cm, jde o to že se vychýlili a to by se asi stávat nemělo.Po odlehčení se sice vrátí do původního stavu, ale při dalším takovýmto zatížení se její konstrukce do polohy v které byla včera vrátí s polovičním zatížením.Je to vcelku jednoduché.Ocelový drátek budete ohýbat tak dlouho, dokud se nezlomí.:))

3. komentář napsal(a) Milan Linhart dne 10.02.2006 v 09:42

K výše uvedenému pět poznámek: 1. Zimní stadion má od města na dobu 20 let pronajatý hokejový klub HC Chotěboř. Součástí nájemní smlouvy je i povinnost nájemníka zajišťovat běžnou údržbu, kam uklízení sněhu patří. 2. Střecha je dobře vyprojektována z hladiska statiky (dobře pruží a svojí konstrukcí umožňuje plynulé odklízení bez rizika "zhoupnutí"), ale nebylo počítáno s přístupem na odklízení sněhu, chybí lávky na šikmé části střechy, atd. Prostě její úklid ani dopravu lidí a techniky na střechu nelze zajistit běžným způsobem, navíc při každém takovém úklidu hrozí poškození krytiny a další škody. Zastřešení stadionu stálo 22 milionů a po letošní zimě střecha zřejmě spolyká další peníze, aby už se situace z letošního roku nemohla opakovat. 3. Průhyb, ze kterého dělají novináři senzaci je do 10 cm, nikoliv 20 nebo 30, jak se někde uvádí. Úřad práce a další kanceláře byly vyklizeny proto, že v případě pádu střechy by se sunula i s budovou do Svojsíkovy ulice. Proto je tato ulice uzavřena, dokud nebude sníh odklizen. 4. Hasiče ani vojáky si nelze "najmout". Vyjíždějí pouze k nejvážnějším případům v rámci krizového řízení, což má svá velmi přísná pravidla. Pokud není situace příslušnýmí orgány vyhodnocena jako krizová, vyjet nemohou. 5. Z výše uvedeného vyplývá, že jediným řešením, jak této situaci předejít, je najmutí komerční firmy, která je vybavena lezeckou technikou a disponuje dostatečným množstvím osob na ruční vyhrnování plochy o rozloze půl hektaru! Náklady na jedno vyhrnutí jsou ve statisících korun, což se může opakovat několikrát za zimu. Za celou zimu o může dělat 500 až 600 tisíc korun i více! S tím se při stavbě střechy vůbec nepočítalo a první tři zimy ani odklízení sněhu nebylo potřeba. Je však otázka, jaké budou ty zimy příští. A kdo bude každou zimu toho půl milionu za úklid střechy platit. Město nebo hokejový klub? Na tuto finanční zátěž není pripraveno město ani hokejový klub. Všichni víme, jak vypadají ulice ve městě a že není dost peněz na vyvážení sněhu, i když situace v některých lokalitách je kritická. Jenom za naftu za jediný měsíc (leden) zaplatila Technická a lesní správa 154 tisíc korun! V rozpočtu města není finanční rezerva ani na úklid sněhu ze střech ani na vyvážení sněhu z ulic. Na krizové řízení je tam 200 tisíc. Z těchto peněz je hrazena veškerá režie spojená s úklidem sněhu ze stadionu (stravování 50 lidí, pohonné hmoty, nářadí, opravy sněhových fréz, apod.) Minulý týden byla na střeše ještě 30% rezerva. Za této situace uvolnit několik set tisíc korun a riskovat poškození krytiny, což by byly další statisíce, bylo na zvážení. Zvlhnutí sněhu v tomto týdnu však vyvolalo krizovou situaci, kterou následně umocnilo další sněžení.

4. komentář napsal(a) Mussa dne 10.02.2006 v 09:48

Takže opět za to nikdo nenese vinu :-D

5. komentář napsal(a) Mylhaus dne 10.02.2006 v 10:43

Možná hloupá otázka, ale jsou v Chotěboři nějací nezaměstnaní? Co jim dát lopatu a poslat je do města, ať odklízí nejkritičtější místa a své peníze si alespoň trochu odpracují? Situace se sněhem je krizová, tak využijme krizové návrhy.

6. komentář napsal(a) jakub dne 10.02.2006 v 11:03

Já bych chtěl být hokejista, každý by se o mě staral, střechu by mi zaplatil, od sněhu uklidil a když by se mi něco rozbilo, zavolám na radnici o pár dalších milionů. Ach jo, minul jsem se sportem...Btw: o voru všichni radši mlčte nebo tu silnici opraví, zúží jí a udělají tam záhon ;-).

7. komentář napsal(a) roman dne 10.02.2006 v 15:04

Přesně tak - ať se dá dohromady sdružení "Hokej veřejnosti" a mohou vesele vyklízet. Byl to 1. bod jejich volebního programu, vyhráli - střechu mají - ať se starají! Kolik je ve městě hokejistů a bruslařů? X?Tedy 600.000 / x = částka, kterou bude muset každý z nich za svůj koníček připlatit. Ze soukromého domu si sníh taky odklízíte sami.

8. komentář napsal(a) roman dne 10.02.2006 v 15:06

Jo a do toho x by se mohli připočítat i jejich voliči - každý svým hlasem nese za střechu část zodpovědnosti!

9. komentář napsal(a) Jirka C. dne 10.02.2006 v 18:36

Tak dnes spadla klec, zimní stadion je zcela uzavřený až do jara. Mám čerstvé informace od M. Linharta. Pan statik spočítal, že šrouby spojující dřevěné nosníky jsou už zatíženy nad hranici své meze pevnosti a tak už ani vojáci či hasiči nesmějí na střechu odklízet... Rozpouští se ledová plocha, jsou uzavřeny přívody vody a energií, stavba je zcela vyřazena z provozu. Spolu se stadionem je ovšem zcela vyřazena z provozu a uzavřena celá budova přiléhajcí ke stadionu, což znamená další podstatné komplikace například pro vyplácení dávek - v budově sídlí například úřad práce. A to není zdaleka všechno. Ohroženy jsou další budovy města s plochými střechami, v nichž hrozí uzavření provozu a na kterých dnes pilně pracovali obětaví vojáci a hasiči. A nejen budovy města. Hovoří se i o ukončení provozu ve velkých výrobních halách s plochými střechami velkých chotěbořských firem, které shání prostředky a způsoby jak sníh z těchto budov dostat dolů. Situace se stává skutečně kritickou, přestává legrace. Modleme se, aby už přestalo sněžit a zima už konečně odešla do věčných lovišť.

10. komentář napsal(a) Mussa dne 10.02.2006 v 22:03

Teď by bylo vhodné vyjádření místostarosty k otázce, zda by bylo lepší zaplatit firmě ještě před onou akutní situací, nebo ne.

11. komentář napsal(a) roman dne 11.02.2006 v 09:55

Pane Musso, s místostarostou se tady dost hádám, ale teď bych se ho zastal. Kdo z nám si odklidil sníh ze střechy domu, kdo čekal, že i dneska bude pořád chumelit? Kdo z majitelů RD s plochou střechou kdy zažil takovouto situaci. Tohle není problém města, tohle je problém majitelů - nějak jsme si odvykli na zodpovědnost sami za sebe. Tedy, kolikrát uživatel haly - tzn. hokejisti - kontroloval střechu, kdy si najal firmu a kdy se pokusil sníh odstranit sám? Totiž tak by to mělo být. Až mě spadne barák na hlavu, budu si za to moci pouze já sám a nikdo jiný. Jiná otázka je, že si hokejisti vydupali zastřešení stadionu s odůvodněním, že bruslit se bude od září do června ( k čemuž nikdy nedošlo ) a dneska, aniž to kdokoliv z nich přizná, by dali nevím co za to, aby zimák byl bez střechy - protože to by akorát stačilo odstraňovat sníh a mohlo se vesele hrát. Takže závěrem: zimák bez střechy Vám nebyl dost nóbl no a pokud se to pos..e jako v Humpolci tak nebudete ( nebudeme ) mít zimák žádnej. A přitom v tom projektu ta unikátní střecha bez podpěr, které by bránily výhledu divákům vypadala tak elegantně, že?

12. komentář napsal(a) mylhaus dne 11.02.2006 v 10:50

Přesně tak to je, lidé zmlsaní socialistickými dávkami, pomocí a všemožnými ústupky mají jen natažené ruce, ale nikdy s odpovědností nezačnou u sebe.

13. komentář napsal(a) Mussa dne 11.02.2006 v 10:56

Romane, neříkám, že je to chyba místostarosty.Dle mých zdrojů jedna firma nabídla městu, že to odklidí za určitou sumu.Z té sumy jim později ještě slevila na 200tis. korun.Ano, jsou to peníze, které by někde zase mohly chybět, ale přiznejme si, nebylo by lepší je do toho investovat ? Já hokejista nejsem, a jestli hala je, mi je vcelku jedno.Letos jsem dokonce ještě ani nebyl bruslit,což se stalo poprvé od té doby co jsem na bruslích stál poprvé a jak to tam vypadá, už asi ani nepůjdu.Hala se také vystavěla podle mého názoru kvůli tomu, že HCCh chtěli postoupit do vyšší soutěže, kde je hala nutná a z důvodu více hraných zápasů je i nutné mít led dříve než bylo možné bez haly.Bohužel projekt jsem nevyděl, takže nemohu potvrdit.Jinak je pravda že i takto je elegantně udělaná, takže asi to pravda bude.Sníh který je letos jsem ještě nezažil, takže není divu že všechny zaskočil.Ale jak říkám, všude se poslední týden a půl mluví o tom jak padají střechy.Dalo se tomu předejít a názor pana místostarosty jsem chtěl proto, že se tady oháněl tím ,že je to drahé a podobně.Zajímá mě co bude říkat, až to spadne uplně.

14. komentář napsal(a) Mussa dne 11.02.2006 v 10:57

Mylhaus : Rómy těžko vyženeš aby ti šli někam vyhazovat sníh "zadarmo".Protože i když ho vyhazovat nepůjdou, peníze stejně dostanou.

15. komentář napsal(a) roman dne 11.02.2006 v 11:06

Ale ono to je drahé, stejně jako ta střecha byla drahá. Ten princip je podle mně v tom, že všichni hokejisti se měli po nabídce té firmy přetrhnout a křičet: "já přidám 1000 Kč, já přidám 500 Kč atd.!" Nic takového jsem ovšem neslyšel, pouze stesky nad přeloženým zápasem. Město musí uklízet střechy škol atd. v tom není sporu, je však otázka, má-li občanstvu přispívat ze společné kasy na, jak se ukazuje, velmi drahý koníček. Střecha zimáku je podle mně o žití si nad poměry - teď se ukázalo, že na ni finančně nemáme.

16. komentář napsal(a) Mussa dne 11.02.2006 v 11:10

Ano , to je pravda.Tohle kdyby každý hokejista udělal, možná by se něco sešlo a problém by byl vyřešen.Jenže nikdo to neudělal.Proč by to taky dělal , že jo ? Vlastně by jsme měli být rádi, že za nás hrajou a platit jim za to.Stačilo by, kdyby se podle mě město s vedením HC domluvilo a bezpochyb by se domluvila určitá půjčka s mírným splátnovým kalendářem.Pokud tahle střecha spadne, bude dlouho trvat, než se tady vybuduje nová.Teď zbývá pouze doufat, že nespadne a na jaře začít problémy řešit a vymýšlet různé plány, kdyby to přišlo následující zimu opět.

17. komentář napsal(a) Mylhaus dne 11.02.2006 v 17:47

Mussa: Až tak daleko jsem zajít nechtěl (nezaměstnaní - Romové), ale to je fuk. Každopádně by stačilo, aby někdo na radnici chtěl. Buď nezaměstnaní nebo potrestaní veřejně prospěšnou prací. Prostě stačí chtít a něco pro to udělat. Nehážu všechny nezaměstnané do jednoho pytle a nechci bagatelizovat jejich problémy. Ale je mezi nimi jistě dost těch, kteří zneužívají benevolence socialistických zákonů a my je ze svých daní královsky platíme. Prostě vyfasuješ lopatu a půjdeš vyhazovat sníh tam a tam. Až odděláš svoji práci, dostaneš zaplaceno. Když přijdeš na úřad práce, tak nemůžeš jen tak odmítnout nějakou nabídku. Takže - nemáme pro tebe práci, ale město potřebuje pomoci s úklidem sněhu. Pracuj a dostaneš peníze. Vždyť to co se děje v Chotěboři je kalamitní stav. Nemůže se to zase nechat koňovi, ať to za nás vyřeší.

18. komentář napsal(a) Milan Linhart dne 11.02.2006 v 18:43

Je to hezké čtení, ale pár faktů si dovolím doplnit. Hasiči mohou vyjet jenom v případě akutního ohrožení života osob nebo velkých škod na majetku. tato podmínka minulý týden splněna nebyla. Jenže! Bez jejich plošiny a bez lezecké techniky se na střechu zimáku nedostanete. projektant sice splnil a dokonce přeplnil všechny normy, vůbec však nepočítal s tím, že by bylo někdy potřeba na střechu vylézt a preventivně shazovat sníh. Dále jsou tu pravidla bezpečnosti práce. Takže žádní nezaměstnaní, žádný povinný nástup hokejistů, ale jedině odborně způsobilá firma, vojsko nebo hasiči. Ta firma nabízela toto pondělí navečer slevu ze 300 tisíc na 250 tisíc. Ovšem počítala, že halu uklidí 10 lidí za 3 dny, sazba byla za člověkohodiny. V praxi se však ukázalo, že 40 lidí za 4 dny nedokázalo uklidit ani polovinu sněhu. Takže by to bylo za miliónek a možná za víc.

19. komentář napsal(a) Milan Linhart dne 11.02.2006 v 19:06

A aby to nebylo jenom o penězích ze preventivní úklid sněhu (i když představa, že každou zimu bude potřeba vyčlenit půl milionu, milion, milion a půl? na úklid jedné jediné střechy je dost děsivá): velmi jsme zvažovali také poškození krytiny při úklidu. Laicky řečeno stadion je pokryt jakousi lepší lepenkou typu bonský šindel. K tomuto povrchu byl sníh zespodu přimrzlý. Riziko mechanického poškození či přímo roztrhání krytiny tedy bylo dost vysoké. A spravovat na jaře krytinu o rozloze 4800 metrů čtverečních, to také nebyla moc lákavá představa. Ten povrch má ještě další nepříjemnou vlastnost - je poměrně drsný a sníh po něm nesjíždí dolů. To vše jsme zvažovali v pondělí večer, kdy ještě byla rezerva zatížení střechy na dobrých 25 cm nového sněhu. Přesto jsme nakonec rozhodli akci spustit i za cenu rizika poškození krytiny. Ale vyděsila nás předpověď počasí, která nebyla příznivá. V úterý se však ukázalo, že to bude ještě horší, protože do sněhu na střeše napršelo a on velice rychle ztěžkl. Ten déšť byl horší než následné sněžení, protože sníh tu vodu vypil jako houba. Veškeré výpočty z předchozího dne byly v tu chvíli k ničemu.

20. komentář napsal(a) roman dne 11.02.2006 v 20:13

No však já si taky nepředstavoval hokejisty na střeše jak uklízí - to jsem myslel obrazně! No ale co s tím: buď za a) vyškolit odborně 2 lidi ( nejlépe z odboru investic :) ) a Ti budou každou zimu veškerý sníh pořád shazovat, anebo nějaké konstrukční úpravy ( dodatečné podpěry uvnitř ? ). Myslím, že to bude docela problém.

21. komentář napsal(a) Mylhaus dne 11.02.2006 v 21:05

Takže žádní nezaměstnaní? Na střechu stadionu? A kdo o tom mluvil proboha? Člověk položí otázku, i když jen k diskusi, proč nezapojit nezaměstnané do úklidu MĚSTA. To znamená např. náměstí, stěží průjezdných ulic, parkovišť, prostě městských pozemků. A kdosi tady hodí do jednoho pytle hokejisty, nezaměstnané, hasiče, prostě všechno ze všech příspěvků, zatřepe s tím a šmitec. Paráda. Řekněte mi jednu věc. Jaký je rozdíl mezi stadionem v Chotěboři a stadionem v Hlinsku? O kolik horší byla situace v Hlinsku? Že tam ta armáda je. Možná se zodpovědní lidé probrali dříve, možná jsou celkově kompetentnější. Tak to je v naší milé zemičce se vším. Stát vybere daně, přerozdělí je, rozdá je, ale o "investice" se potom nikdo nestará. Vždyť je to postavené na hlavu. Nikdo za nic nemůže, řešení prostě není, nedá se nic dělat. Opět se ukazuje, že jak je něco za státní peníze, jejich ochrana není dostatečná...

22. komentář napsal(a) roman dne 11.02.2006 v 21:57

Pokud se nemýlím - tady na stadionu byla taky armáda ( konkrétně Civilní obrana ). Speciálně v tomto rozdíl mezi Chotěboří a Hlinskem nevidím. S účastní nezaměstnaných na úklidu města souhlas. Ale myslím si, že je v tom jeden háček: Ty nezaměstnané by totiž musel organizovat stát, potom by platilo to, že nezaměstnaný Vás ( stát ) stojí měsíčně cca 10.000 a jakoukoliv práci za to odvede, tak jste jednoznačně v plusu. Jenže, když to bude chtít dělat obec ( město ), tak jí ta organizace práce bude asi stát nějaké peníze navíc a ona kdyby je měla, tak by je dala třeba komunálním službám a ten dodatečný úklid zajistila takto. Vtip je v tom, že město ty peníze asi nemá, takže i ti nezaměstnaní "zadarmo" uklízející sníh vlastně tak úplně zadarmo nejsou. Ale na celostátní úrovni jednoznačně souhlas s tím, aby za podporu v nezaměstnanosti každý nezaměstaný odváděl nějakou veřejně prospěšnou práce ( a asi nemusí jít nutně o 8 hodin denně, stačilo by 5 dnů v měsíci ).

23. komentář napsal(a) Mussa dne 11.02.2006 v 23:57

To místostarosta : Když nemáte na řešení takvýchto problémů, tak jste nikdy neměli halu stavit.

24. komentář napsal(a) Milan Linhart dne 12.02.2006 v 11:19

Zastřešení stadionu bylo hlavní investicí zastupitelstva z let 1998 - 2002. Já jsem tehdy v zastupitelstvu nebyl, byl jsem pouze členem finančního výboru. A bylo mi jasné, že stadion je pro město obrovským finančním problémem do budoucna. Kdo si pozorně pročte rozpočty města deset let zpátky, tomu musí být jasné, že Chotěboř na provozování zimáku (bazénu, domova důchodců apod.) nemá a ještě dlouho mít nebude. Složité a nákladné uklízení sněhu ze střechy je pouze jedním z problémů. Tento názor mi ovšem v roce 2001 přinesl nálepku nepřítele hokeje a sportu v Chotěboři vůbec. A když v listopadu KDU-ČSL vyhrála komunální volby, komplikovaly moje postoje k zastřešování stadionu povolební vyjednávání o obsazení radnice. Bohužel, ekonomická realita je někdy krutá a pravdu lidé neradi slyší.

25. komentář napsal(a) Mussa dne 12.02.2006 v 12:36

Ano, souhlasím s Vámi v to, že zimák je problémem.Jak říkáte střecha jen jedním z problémů.Další problémy se začnou jistě brzy objevovat.Také by mě zajímalo, co bude se stadionem dále ?Je mi jasné, že teď momentálně se nedá dělat nic, protože je stadion uzavřen, ale potom ? Až roztaje sníh , co se bude dít ?

26. komentář napsal(a) ren.1 dne 12.02.2006 v 16:28

ZIMÁK V CHOTĚBOŘI JE JEDINOU VĚCÍ SNAD ZA POSLEDNÍCH 10 LET CO MĚSTO PRO LIDI UDĚLALO.(PRO ZÁBAVU A VYŽITÍ).TAK SE NEDIVTE ŽE JE KOLEM TOHO TAKOVEJ HUMBUK.JAK TO SPADNE TAK JE TO V P....I.A STAVBA DESETILETÍ JE TAKY TAM.A NÁZORY PANA ROMANA?NA ZABITÍ!!!!!!AT STOJÍ A DĚLEJME PRO TO VŠE.

27. komentář napsal(a) Mylhaus dne 12.02.2006 v 17:35

Až se trochu uklidníš, tak si polož otázku, pro kolik lidí je zimní stadion důležitý. Možná zjistíš, že k normálnímu životu obyčejný člověk potřebuje zcela jiné základní věci, které se mu v Chotěboři nedostávají. Pokud jsi hokejista, zčásti tě chápu, ale to je trochu málo. Mimochodem, na jednu stranu jsi rád, že město zimák postavilo, na druhou stranu mu vyčítáš, že za 10 let neudělalo nic jiného... Trochu schíza ne?

28. komentář napsal(a) roman dne 12.02.2006 v 17:48

Nevím, co je na mých názorech na zabití. Příteli, co je špatného na tom, když si nalejeme čistého vína a řekneme si, že financování zimáku je po letošní zimě problém. To, že to spousta lidí tvrdila už před zastřešováním ( a to myslím nikoho komplikace se sněhem ani nenapadly ) je jiná káva a dnes už je to passé. Říkáte, dělejme pro to vše - dělat se nedá nic, pouze platit - tak kolik dáte například Vy? Nebo by mohlo město například přestat odvážet popelnice, nebo zrušit pečovatelskou službu a z ušetřených peněz financovat úklid sněhu ze střechy anebo stavební úpravy. Vy si totiž pane ( nebo paní ) asi neuvědomujete, že se nyní jedná zhruba v těchto pojmech! A co to je akce " pro lidi "? Město je společenství lidí, kteří ze společných peněz prostřednictvím orgánů města si řeší některé věci dohromady, účelněji, levněji, jak je libo ( úklid, odpadky ... ). Všechno co dělá, dělá vlastně pro lidi ( ovšem otázka je jak efektivně ? ) Město není nějaká nadpozemská instituce, která sype peníze. Tak to alespoň chápu já. A nebojte se, já tam taky chodím bruslit, dcera uzavření zimáku málem obrečela, to mi ale nebrání v tom, podívat se na celou záležitost realisticky. Můžem třeba udělat sbírku na zimák, rád do ní přispěju, ale pane, ne dřív, než se složí ( do jednoho ) všichni hokejisté a především všichni Ti, kteří se o vybudování haly zasloužili! Protože stát s nataženou dlaní a křičet " udělejme ( myšleno udělejte ) pro to všechno!" umí samozřejmě každý.

29. komentář napsal(a) Jirka C. dne 13.02.2006 v 08:10

Tedy, Romane, nenapsal bych to líp. Sdílím Vaše názory jen bych je možná trochu doplníl o příčiny tohoto podle mne ne příliš utěšeného stavu chotěbořských obecních příjmů. Je třeba stále připomínat, že hlavní příčiny dlouhodobého snižování míry příjmů města je utužování centralizace v tomto státě, a to zejména v oblasti legislativních a daňově - přerozdělovacích pravomocí spolu se soustavným okrádáním obcí těmi "centrálními přerozdělovači-amatéry", kteří si říkají "vrcholoví politici". Na toto téma jsem již vyplácal mnoho kilobajtů v minulých příspěvcích, takže se nebudu opakovat. Jen jsem považoval za nutné toto připomenout, od socanské čí socansko-komunistické vlády se VLÁDNUTÍ nikdy nedočkáme, pouze přerozdělování. Chotěbořské příjmy jsou tak pouze jedním z tristních výsledků tohoto procesu.

30. komentář napsal(a) roman dne 13.02.2006 v 11:08

Nelze, než abych i já konstatoval, že s Vámi plně souhlasím s tou připomínkou, že tristní je poměrně slabé slovo. Žijeme ve státě, kde předseda sněmovny L. Zaorálek klidně prohlásí ( resp. uvede v článku), že náklady na jednoho nezaměstnaného jsou 200.000 Kč měsíčně, aniž by si uvědomil, že vynásobeno počtem nezaměstnaných je to více než 900 miliard korun, tedy více než celý státní rozpočet a ministr financí, právník, protože on zase neví kolik nul má bilion, podle toho ten rozpočet v klidu vytváří. Nicméně, tváří v tvář průzkumům veřejného mínění se zdá, že to většině lidí naprosto vyhovuje, protože socdem přece "dělá něco pro lidi".

31. komentář napsal(a) roman dne 13.02.2006 v 11:10

Doplnění: 900 miliard ročně, zdroj: http://neviditelnypes.zpravy.cz/p_ekonomika.asp?r=p_ekonomika&c=A060207_181736_p_ekonomika_wag

32. komentář napsal(a) Jilda dne 14.02.2006 v 09:11

Promiňte, pánové, podle vás tedy za to, že se střecha chotěbořského zimáku pohnula, může vláda? :-D

33. komentář napsal(a) Jirka C. dne 14.02.2006 v 09:23

No, určitě by si to naše "vláda" pokládala za čest, kdyby měla takovouhle moc. Poručit ale větru dešti ještě NAŠTĚSTÍ nemůže - resp. může, ale vítr ani déšť ji NAŠTĚSTÍ neposlechne. Jóó to jsem vám ale znal jednoho ze Zlína, Klement se, myslím, jmenoval či tak nějak... A ten to prej uměl. Jildo, nezapřeš novinářského provokatéra Brečnajdra :-) Doufám, že si už moji odpověď nepřepisuješ na manžetu :-D

34. komentář napsal(a) Mylhaus dne 14.02.2006 v 09:47

Bohužel ze smutné zkušenosti musím podotknout, že vláda by odpověděla, že za to může bývalá vláda z ODS, potažmo Klaus...

35. komentář napsal(a) Vašek dne 14.02.2006 v 11:15

Tak dnes prý budou polévat halu teplou vodou (dle zkušeností z Liberce??), aby sníh ztěžkl a sjel dolů. Možná i tlakem rozdělit na menší části?Konec konců informovanost veřejnosti se dnes, v době netu smrskla na JPP (jedna paní povídala). Pokud někdo víte o aktuálních stránkách ZS Chotěboř či jiných o aktuální situaci v Chotěboři - krizové řízení, dejte vědět. Díky Vašek

36. komentář napsal(a) Milan Linhart dne 14.02.2006 v 12:29

Polévání teplou vodou jsme zkoušeli včera na hasičárně, ale moc to nepomáhalo. Navíc zde není žádný dodavatel potřebného množství teplé vody. CHS dokážou ohřát mnohem méně vody, než by bylo potřeba. Dnes byla část sněhu poházena solí ze střechy sportovní haly. Zvažovali jsme i sypání soli z nějakého vaku na jeřábu, ale není k dispozici jeřáb s dostatečně dlouhým ramenem. Navíc nevíme, co udělá sůl s krytinou. Problém je, že na střechu haly nikdo nesmí a statik nedovolí postavit techniku ani vedle haly nebo do Svojsíkovy ulice. Jediná technika může stát vzadu v uličce u Kubánkovy zahrady. Doporučení statika je jasné: nic nedělat a čekat na oblevu. Největší obavu máme ze čtvrtečního deště, aby sníh neztěžkl. Pokud v rámci oblevy většina sněhu roztaje, máme vyhráno. Zatím to vypadá, že poškození střechy je minimální a případné opravy budou spočívat pouze ve výměně několika krokví (příčných trámků). Všechna dosavadní opatření zatím mají spíše preventivní charakter, byť se možná zdají být příliš přísná (vyklizení pracovního úřadu, odpojení energií, zákaz vstupu do Svojsíkovy ulice, apod.). Na prvním místě však je ochrana zdraví a životů osob. Jinak by se teď během několika týdnů nemělo nic zajímavého dít, takže ani nebude o čem informovat.

37. komentář napsal(a) Jilda dne 14.02.2006 v 14:17

Jirko, provokatér možná, ale Brečnajdr? Když už, tak nevím, komu bych měl tu manžetu předat. K tématu mě napadla ještě jedna jízlivost: Největším nepřítelem socialismu bylo počasí. A není to tak daleko od věci, protože spousta lidí pořád ještě uvažuje tak nějak po socialisticku (rozuměj po komunisticku) - všem stejně; jsi bohatý, dej mi; státe, postarej se; a podobně. Ostatně následující pohádka to vystihuje přesně...

38. komentář napsal(a) morous dne 14.02.2006 v 20:40

i když se nějaké řešení na zpevnění střechy stadionu najde, pochybuji, že se najde nějaký statik, který se pod to podepíše. tzn. statik, který na sebe vezme riziko, že je vše v pořádku a že to příští zimu nespadne třeba během zápasu.

39. komentář napsal(a) Milan Linhart dne 15.02.2006 v 07:39

Těch návrhů technického řešení se zatím opravdu moc neobjevuje. Podpěry prý nepřipadají v úvahu a jakékoliv zesílení střechy by samozřejmě znamenalo i zvýšení její hmotnosti. Zatím se tedy jako nejschůdnější opatření jeví pravidelný úklid toho půl hektaru plochy. Hasiči ani armáda už nám to zadarmo uklidit nepřijedou, Technická a lesní správa nestíhá ani úklid ulic města a zadarmo by to také nedělala. Pak je tu samozřejmě otázka bezpečnosti práce. Kdyby někdo spadl, bude ho mít pan starosta na svědomí, takže posílat tam amatéry, nezaměstnané nebo hokejisty asi také nepůjde. Zbývá komerční firma vybavená lezeckou technikou. To máme 2 - 3 krát za zimu 100 až 500 tisíc, podle množství sněhu. Podle klimatologů začíná 10 let dlouhé období tuhých zim s bohatými sněhovými srážkami, takže na 0,5 až 1 milion korun za zimu se takový preventivní úklid může klidně vyšplhat. Když ne každý rok, tak jednou za dva roky určitě. Je tedy na pořadu dne vyčlenění potřebné finanční částky a jednání s hokejovým klubem, jak se na těchto úklidech bude podílet.

40. komentář napsal(a) Mussa dne 15.02.2006 v 08:22

Bezpečnost je důležitá, to je jasné.Ale zorganizovat to jako brigádu pro studenty např. starších 18ti let, kdy město zakoupí bezpečnostní lana a ostatní zařízení pro jištění lidí.Zajisté by to vyšlo podstatně levněji a studenti by si tam mohli něco přivydělat.Jasné je, že za to ručí starosta města, ale člověk kterýmu je 18 let a je připevněn na laně nespadne.K těmto lidem by pak stačil jeden profesional, který by je řídil.Problém by byl vyřešen, studenti by mělo vyděláno a město by uštřilo několik stovek tisíc.A že studenti umějí pořádně máknout, když si mohou něco přivydělat, to mohu potvrdit.Nevím no,mě osobně se to nejeví jako špatné řešení.

41. komentář napsal(a) Milan Štefánek dne 15.02.2006 v 17:14

Roman má pravdu Hokej veřejnosti by měl obejít voliče, aktéři sami by měli dát alespoň polovinu a je to. Něco zaplatí, něco odpracují. Jsme malé město a dávat desítky milionů na stadion, miliony ročně na provoz s výsledkem čtyř hodin pro veřejnost týdně(někdy ani to) je nemyslitelné. Tolik peněz pro tak úzký okruh lidí. Pane Heřmanský postavte se do čela a zorganizujte své věrné a hurá do práce.

42. komentář napsal(a) kujon dne 16.02.2006 v 12:57

Tak, znova a znova nám sněží, takže jsem sám velice zvědavý, jestli střecha vydrží, nebo žuchne. Jestli se potvrdí nejčernější obavy, tak bude mít místní zastupitelsto na kontě (Jednosměrky, které v této zimě žádné peníze za úklid dozajista nepřinesly, non_sense solení zasněžených chodníků, prazvláštné křižovatka na růžku) další debakl. Pravda, ze sníh nikdo nemůže, ale odklízet se mělo začít včas a né čekat na to až se "něco" stane, toť fakt jednou daný a nepopiratelný.

43. komentář napsal(a) Jirka C. dne 16.02.2006 v 13:27

No, Kujóne, nevím, jestli tak trochu neuvažuješ stylem "čím hůře tím lépe". A taky by sis mohl trochu víc ujasnit, kdo za co "může" a kdo má jaké povinnosti a pravomoci. Věřím, že ty bys ten úklid chodníků zorganizoval možná lépe, ale nikdy není nic ideální, obzvlášť když se nedostává peněz.

44. komentář napsal(a) Mussa dne 16.02.2006 v 15:14

Jo, přesně tak.Dneska je bohužel všechno o penězích.

45. komentář napsal(a) Mylhaus dne 16.02.2006 v 15:48

S těmi penězi máte pánové pravdu, ale stejně se nemůžu zbavit dojmu, že se dá udělat víc. Chtěl bych vidět alespoň snahu. Alespoň někoho s tou lopatou a oranžovou vestou ve městě. Abych mohl říct: "moc se toho udělat nedá, ale aspoň vidím snahu".... Od stolu se městu neuleví....

46. komentář napsal(a) kujon dne 16.02.2006 v 18:52

Takto rozhodně neuvažuji, jen poukazuji na to, co bije do očí, bohužel :-/ Ohledně toho úklidu chodníků - určitě bych ho zorganizoval lépe, vždyť nejde o více peněz, ale o méně peněz - solí se tam, kde to není nutné, takže žádné nedostávání-se peněz. Jen tak pro zajímavost - kdyby se jednosměrky "neudělaly", s jakým výsledkem by se je v nynější sněhové situaci dařilo vyhrnovat? Dle mého názoru úplně stejně, protože stejně v takovémhle přívalu sněhu nemůžete dle vyhlášky "udržet" sjízdné oba dva pruhy. Takže vlastně je celé toto "opatření" v zimním období k ničemu. Přínos v létě, kdy se odlehčí a zjednoduší dopravní situace ve městě lze příčíst snad jen jedné jednosměrce - u Hermanna, která je opravdu opodstatněná... Mě to prostě připadá že městomísto toho, aby řešilo problémy které jsou na programu dne už několik let, vymýšlí nové a nové "zlepšováky", které jsou v konečném důsledku na prd.

47. komentář napsal(a) Pavel Bačkovský dne 17.02.2006 v 00:23

No u těch jednosměrek bych se města zastal. Nevím jak pro stálé obyvatele, ale pro mě je to teď v zimě jednoduší jet těmi ulicemi. Vím, že když pojedu podle značení, tak nebudu muset řešit couvání, protože proti nic nepojede.

48. komentář napsal(a) Patrik Fujera dne 17.02.2006 v 08:57

Já bych k tomu sněhu měl ještě jeden poznatek. U hlavní brány hřbitova (ul. Chmelnická) se pravidelně vršily kupy sněhu, který tam kdosi navážel. Sněhu je moc, tak to člověk pochopí, někam se to musí svážet. Cca před měsícem ale hromada natolik nakynula, že skoro nebylo možno projít dozadu ke garážím. Místečko tam ale ještě bylo, tak se vyšlapala cestička po straně. No a teď finále. Včera večer přijedu z práce, dám auto do garáže a co po cestě nevidím? Kupa opět narostla a to takovým způsobem, že se nedalo projít! Takže u hřbitovní zdi je cca 20 cm široká "srnčí stezka", kterou jsem se po tmě doslova přebrodil přes tu hromadu. A teď co? Je to městský pozemek, ale sníh na něj "údajně" sváží nějaký soukromník z pozemků nové vilové zástavby. Ať je pravda jakákoliv, dotyčný, který evidentně přemýšlí kolenem, by zasloužil pár facek a navrch převést onen sníh na jeho pozemek. Mám žhavit linku a rozhořčeně si stěžovat na městě nebo si to třeba uvědomí Městská policie a zařídí zde pořádek?

49. komentář napsal(a) kujon dne 17.02.2006 v 12:09

@Pavel Bačkovský: Ano, to je nesporná výhoda, ale otázkou je jestli bylo rozumné dát "jen" za tohle 200000kč na dopravním značení (jestli to není přesná suma tak mě prosím opravte, ale myslím že tuto cenu zmiňoval p. Linhart).

50. komentář napsal(a) Vašek dne 17.02.2006 v 13:04

Tak nám spadlo lamino...Sklad z laminátu v areálu strojíren za hřbitovem. Přes noc a úplně.Vašek

Přidat komentář

Povinné položky jsou jméno, komentář a antispam; e-mail nebude zveřejněn. Slouží pouze k případnému kontaktu s komentujícím. Komentáře vulgární nebo nesouvisející s příspěvkem mohou být a také budou vymazány. Nepoužívejte HTML značky, budou odfiltrovány.

Ochrana proti komentářovému spamu

Do políčka napište tři nuly (čislicemi) a poté můžete