NoteBLOG – Tendenční pořad o kauze Horní Bradlo vs. Javorné

Tendenční pořad o kauze Horní Bradlo vs. Javorné (17.03.2009)

Možná jsem nějak osobně zaujatý, protože mám k Hornímu Bradlu příbuzenské vztahy, ale včerejší reportáž o tzv. "kauze Javorné kontra Horní Bradlo" mě připadla až příliš tendenční. Tento dojem ve mě umocnila hned následující reportáž o zcela zřejmém kriminálním chování poslance Wolfa, který se po opuštění ochranných křídel ČSSD snaží schovat svou defraudační činnost pod ochranný kryt vládní strany ODS za přispění jejich nejvyšších protagonistů. V této reportáži bylo zdokumentováno zřejmé kriminální chování poslance Wolfa, které je úmyslně a cíleně zametáno pod koberec, notabene nejvyššími představiteli státu a jejich přisluhovači, a to vše bez jakéhokoliv náznaku studu, přiznání odpovědnosti za tyto činy (už ani politické!) neřkuli dokonce vyvození nějakých personálně-politických závěrů, což by bylo, myslím, v jakékoli normální demokracii zcela běžné a tak říkajíc - na pořadu dne.

Ve včerejším pořadu ČT1 Reportéři ČT v reportáži o stížnosti malinké obce Javorné (s méně než deseti stálými obyvateli) to ovšem bylo vše naruby. Reportér ČT v podstatě komunálně-politicky kriminalizoval zcela legální a podle zákona právoplatné rozhodnutí zastupitelstva obce, které na řádném zasedání zastupitelstva o devíti členech vyslovilo nesouhlas s odtržení této obce od Horního Bradla. Ať už jsou pohnutky občanů místní části Javorné jakékoliv, měli by toto demokratické rozhodnutí respektovat a jako menšina se podřídit rozhodnutí většiny. Nemám jim za zlé, že se s tímto rozhodnutím nesmířili a že se snaží medializací tohoto - podle nich "nesprávného" - rozhodnutí činit na zastupitele Horního Bradla mediální nátlak, aby své rozhodnutí změnili. Mám ovšem za zlé redaktorovi ČT, který celou kauzu pojal tak, aby byla "investigativně zajímavá", čili aby to vypadalo, jak zastupitelé Horního Bradla "ubližují" občanům Javorného.bezbranným obyvatelům Javorného. Je možné, že kdyby pod obec Javorné nespadala asi čtvrtina výměry lesů, které obec vlastní, že by možná zastupitelé rozhodovali jinak, ale je třeba říci, že zastupitelé i starosta při přebírání mandátu zastupitele obce něco slibují mimo jiné také ohledně majetku obce a tak jsem čekal, že v reportáži zazní i tyto argumenty druhé strany a zejména názory občanů obce Horní Bradlo. Těm ovšem bylo vymezeno jen několik málo sekund (mimo starosty pana Linharta) na rozdíl od občanů Javorného. Z reportáže bylo zřejmé, že pan starosta nebere celou kauzu na lehkou váhu a že rozhodnutí o Javorném nebylo jednoznačnou záležitostí. Tím více by ovšem mělo být rozhodnutí zastupitelstva ctěno a respektováno a ne ve veřejnoprávní televizi zpochybňováno a označováno v podstatě za politickou chamtivost.

Je pochopitelné, že Občané Javorného se s rozhodnutím nechtějí smířit a že se snaží všemožnými prostředky o revokaci tohoto usnesení. Nechtějí se smířit s tím, že zastupitelstvo nerozhodlo ve prospěch menšiny a na úkor většiny. Měli by ale také vidět, že zastupitelé mají svoji odpovědnost k ostatním obyvatelům obce Horní Bradlo, kterých je mnohem více než jich. Že mají nejenom rozhodovací práva ale zejména povinnosti dané zákonem o obcích a slibem člena zastupitelstva. Vím, že toto rozhodnutí pro ně nebylo vůbec jednoduché, ale reportér veřejnoprávní ČT by podle mého názoru neměl tak silně tendenčním pořadem zpochybňovat jeho autenticitu a takovým okatým způsobem masírovat veřejné mínění. Čekal bych více objektivity a zejména názorů obou stran, ne pouze ze strany občanů Javorného.

Komentáře

1. komentář napsal(a) Mau dne 17.03.2009 v 19:09

Plně s tebou souhlasím. Stejný pocit,že pořad nebyl objektivní, má většina lidí,s kterými jsem mluvila. Ano, rozhodnutí zastupitelstva by mělo být ctěno a respektováno vždy a všemi stranami.A zvláště v tom případě, když je rozhodováno podle zákona.A to nechtějí občané Javorného za žádnou cenu připustit. Cítí se ukřivděni a ve všem hledají zlo.Člověk plný zášti, zloby a msty není schopen rozumně jednat. Jde trvdě za svými požadavky bez rozumného uvážení.Myslím, že televizním pořadem tento problém není ukončen a že můžeme čekat další akce.

2. komentář napsal(a) Ladislav Kučera dne 18.03.2009 v 20:25

Dobrý den, dovolte mi reagovat na Váš článek. Jsem moc rád, že je možné se vyjádřit alespoň zde, když na knize návštěv Obecního úřadu Horní Bradlo probíhá cenzura a zdaleka ne všechny články tam zaslané jsou zveřejňovány, případně jsou dodatečně vymazány. Dovolte mi jen shrnout základní informace týkající se Javorného. V historii Javorné patřilo vždy ke Krásnému. Násilně bylo připojeno k Hornímu Bradlu v souvislosti s kolektivizací v 60. letech. Občané s tím tehdy nesouhlasili, ani obec Krásné nechtěla Javorné pustit. (doklady o tom lze nalézt v Okresním archivu v Chrudimi) Snahy přejít ke Krásnému probíhaly v Javorném mnohokrát. Vždy jsme se nakonec dohodli, že se to v Bradle určitě zlepší a ještě počkáme. Za celou dobu od připojení Javorného k Hornímu Bradlu se tady téměř nic neudělalo. Doufali jsme, že se po revoluci v roce 1989 situace zlepší, ale nic se nezměnilo. Možná někomu naše důvody nepřipadají dostatečně vážné. Kdyby nám však nepřipadaly důležité, věřte, že bychom do toho nešli a vše, co s tím souvisí, nepodstupovali. Zažili jsme již nespočet případů, kdy pan starosta sliboval, co všechno udělá, ale nikdy nic nesplnil. Nikdy to nebyly z naší strany žádné přehnané požadavky. Vždy se jednalo o úplně základní věci nezbytné pro život na vesnici. Dokonce sem nedávno v souvislosti s řešením jednoho z problémů přijel a řekl, že o lidi tady se starat nebude, protože nemusí. To mi připadá velice smutné.Vrátili jsme se tedy k myšlence opětovného připojení Javorného ke Krásnému. Začal jsem obcházet trvale žijící obyvatele i chalupáře, kteří zde vlastní nemovitosti. Nenašel se ani jediný, kdo by řekl, že je pod obcí Horní Bradlo spokojený. Naopak se neustále rozrůstal seznam důvodů, proč se vrátit ke Krásnému. Ze zákona máme právo požádat o uzavření dohody o změně hranic a přejít k jiné obci. Řeší to paragraf 26 zákona o obcích. Podobný proces už na mnoha místech v České republice proběhl a na základě této dohody se stejně malé ale i větší vesničky i městské části staly součástí jiných obcí. Podali jsme tedy žádost o uzavření dohody o změně hranic mezi Obecním úřadem Horní Bradlo a Obecním úřadem Krásné. Žádost podepsali všichni stálí obyvatelé i všichni chalupáři z Javorného. V Horním Bradle byla naše žádost 16.12.2008 zamítnuta, následně ale 27.1.2009 byla schválena. Pět z přítomných sedmi zastupitelů hlasovalo pro schválení naší žádosti. (5 je nadpoloviční většina z 9)Následně nechal pan starosta svolat mimořádné zasedání zastupitelstva na 10.2.2009, kde nechal revokovat usnesení z 27.1.2009. Hlasováno bylo ihned po zahájení schůze, nikomu z občanů pan starosta nedovolil se k projednávané záležitosti vyjádřit, přestože toto právo je přímo ustanoveno v zákoně o obcích.Z naší strany i nadále přetrvává zájem přejít k obci Krásné. Velice by nás však mrzelo, kdyby to kdokoli bral osobně. Není to v žádném případě spor mezi občany Javorného a Horního Bradla. Nakonec mi dovolte reagovat na anonymní příspěvek podepsaný přezdívkou Mau. Mluví se tam o zášti, zlobě, mstě. Necítíme se ukřivděni ani žádné zlo nikde nehledáme. Za své názory se však nestydíme, proto se nebojíme pod ně podepsat. Snažili jsme se vždy slušně domluvit. Jaké důvody Vás vedou k podobným nařčením? S pozdravem Ladislav Kučera, Javorné

3. komentář napsal(a) Jirka C. dne 19.03.2009 v 07:06

Vážený pane Kučero, děkuji za Váš obsáhlý příspěvek. Ve svém článku jsem si dovolil kritizovat onu zmíněnou reportáž, potažmo její autory, ne občany Javorného či Horního Bradla. Vaše občanská práva nechci nikterak zpochybňovat či kriminalizovat a nepochybuji, že je beze zbytku využíváte. Jako bývalý člen chotěbořsjého zastupitelstva ale vím, jak jsou mnohá rozhodnutí zastupitelstva sporná a nepopulární pro tu či onu skupinu obyvatel. Zastupitelé mají odpovědnost zároveň za obec (včetně místních částí) jako celek a zároveň za všechny obyvatele jednotlivě. Z vlastní zkušenosti vím, že je to často velice obtížné rozhodovat se mezi zájmem většiny a zájmy menšin. Proto je také jednacím řádem zastupitelstva upraveno, kdy a v jakém případě je dáno slovo občanům a kdy pouze zastupitelům. Na jednání se totiž zpravidla objeví pouze ta zainteresovaná menšina (třeba i jeden jediný člověk) a má pochopitelnou tendenci zastupitele ovlivnit všemi prostředky směrem k svému zájmu. Zastupitelé ale samozřejmě musí vážit všechny aspekty svého rozhodnutí a nejen ty z jedné strany a neměli by být jednostranně masírováni jen z jedné strany, notabene těsně před hlasováním. Co se týká Vaší kritiky starosty - nemohu posoudit zda je obrávněná či nikoliv, vím jen, že i v chotěbořských místních částech byly podobné problémy a v obci Bílek i tendence k odtržení, ale nakonec vše vyšumělo do ztracena, neboť si občané Bílku včas uvědomili, že na takové investice jako plynofikace či tlaková kanalizace by jako samostatná obec nedosáhli. Mnohdy je to jen o častější a pečlivější komunikaci, faktoru času a pochopení pro finanční proflémy obce jako celku. Rozumím také tomu, že jste rozhořčeni dosavadním výsledkem v oné kauze a předpokládám, že budete činit další kroky. Myslím si ale, že by tato kauza neměla být důvodem k zahořknutí a nekomunikaci nezi oběma obcemi a to i v případě vašeho neúspěchu.

4. komentář napsal(a) Jilda dne 19.03.2009 v 14:09

Možná by k lepšímu pochopení pomohlo napsat klady a zápory současného stavu a klady a zápory, které by se objevily po odtržení. Třeba by se vidělo, jestli má pravdu většina, nebo menšina. (Jako nezúčastněný jsem si při sledování zmíněného šotu myslel: kvůli takové prkotině si lidé umějí dělat naschvály - ale myslel jsem si to jen do chvíle, než padlo slovo lesy...)

5. komentář napsal(a) David Macháček dne 19.03.2009 v 18:46

Vážený pane Císaři,vážím si toho, že jste pečlivě sledoval reportáž, kterou jsem připravil. Mohl byste mi prosím doložit, čím a jak jsem kriminalizoval rozhodnutí zastupitelů Horního Bradla?Považoval bych za korektní, kdybyste své tvrzení doložil konkrétními důkazy.Měřit objektivitu a vyváženost časem, po který jednotliví aktéři v reportáži mluví, bohužel možné není. Důležité je, že obě strany dostaly prostor vyjádřit se ke všem předloženým otázkám a jevům. Pokud starosta Horního Bradla některé odpovědi pouze opakoval a omezil se na konstatování, že argumenty obyvatel Javorného mu nepřipadají dostatečně silné, spotřeboval na takovou odpověď a vysvětlení méně času než ti, kteří své argumenty předkládali.Velmí rád bych věnoval více prostoru i obyvatelům Horního Bradla, pokud by se k této věci chtěli vyjádřit. Natočenými záběry mohu doložit bohužel opak. Dění v Javorném je nezajímá, ale možná jsem neoslovil ty pravé. Ano, V Javorném to bylo snazší, protože tam se lidé vyjádřit chtěli.Ani jednou jsem v reportáži nezpochybnil legálnost rozhodnutí zastupitelů. Pouze jsem se nažil zjistit, co je k jejich postoji vede.

6. komentář napsal(a) Jirka C. dne 19.03.2009 v 19:48

Vážený pane Macháčku, měl byste být přesnější, ve svém příspěvku jsem použil sousloví "komunálně-politicky kriminalizoval", což - jak jistě uznáte - je něco zcela jiného, jako například rozdíl mezi trestní a politickou odpovědností, což má dle mého názoru k sobě blízko asi tak jako Pardubice a jitrnice. Za svým tvrzením si stojím, nemyslím si, že bych na tomto místě měl citovat některé pasáže Vašeho komentáře či kritizovat kdovíodkud použité záběry z rozorávání mezí. Bagatelizujete poměr času, který byl "přidělen" názorům obou stran, ale nejde jen o něj. Pokud si změříte, kolik času bylo z reportáře věnováno argumentaci PRO odtržení a kolik PROTI odtržení, možná pochopíte, o čem je řeč. Pan starosta byl podle mého názoru až příliš opatrný a korektní ve svých výrocích, což je pochopitelné vzhledem k jeho postavení a zodpovědnosti. Pokud jste se snažil zjistit, co vedlo zastupitele k jejich rozhodnutí, proč nedostali v reportáži opdpovídající prostor ? Je pravděpodobné, že argument vlastnictví velké části obecního majetku - 30 ha lesů - byla tím rozhodujícím jazýčkem na váhách rozhodování, ale ani tento argument nezakládá podle mne důvod odsuzovat proto zastupitelstvo za zištnost či neochotu "osvobodit chudáky utlačované občany" z Javorného, jak poměrně jednoznačně vyzněla Vaše reportáž. Majetek obce by měli chránit ze zákona a na základě slibu člena zastupitelstva. A argumentovat předválečným uspořádáním není podle mého až tak korektní, jednak stávající zastupitelstvo nemělo s tehdejší změnou za komančů nic společného a jednak byste v tom případě měl stejně vehementně nárokovat např. na Ukrajině Zakarpatskou Ukrajinu.

7. komentář napsal(a) Jirka C. dne 19.03.2009 v 20:16

Vážený opane Macháčku, po přečtení Vašeho příspěvku v návštěvní knize na www.hornibradlo.cz bych se ještě chtěl k tomuto vašemu příspěvku vyjátřit: Popisujete tento případ jako "obecně platný problém - patovou situaci". Já ji za patovou situaci vůbec nepovažuji. Pat - jak jistě víte ze šachů - je situace, kdy žádný ze soupeřů nemůže udělat tah a nikdo nevyhrál ani neprohrál. Zde ale k rozhodnutí došlo. V demokracii se stále rozhodují tisíce záleřitostí a málokdy se záležitost dostane do patu - či spíše remízy. Zde k rozhodnutí došlo a Vy přesto nazýváte situaci patem. Situací, kdy jsem jako zastupitel či radní prohrál některou záležitost v chotěbořském zastupitelstvu, finanční komisi či radě jsem zažil desítky a věřte, že šlo nezřídka o mnoho. S rozhodnutím jsem se ale muse vždy nějak srovnat, nenapadlo mne hned volat televizi. Demokratické rozhodnutí v demokracii prostě platí a není to žádný pat. Problém požadavku menšiny který většina odmítá je skutečně problém - pro tu menšinu, s kterým se musí buď vyrovnat nebo přesvědčit tu většinu, ustoupit, hledat kompromis, něco jí nabídnout, prostě vyjednávat. O tom totiž je politika, i ta komunální. Tzv. "správné řešení" problému tohoto typu ale obecně neexistuje a je bláhové jej tímto způsobem hledat či dokonce medializací vynucovat. Každá strana má totiž své představy o "správném řešení". Kdo by ho tedy měl, pane Macháčku, stanovit a prosadit? Nabízí se dvě možnosti, buď demokraticky nebo nařízením shora. Nebo víte o nějakém jiném ?

8. komentář napsal(a) Milan Linhart dne 20.03.2009 v 08:22

Vážení diskutující! Víte, co je největší slabinou demokracie? Největší slabinou je, že pravda či spravedlnost se hledají hlasováním. Většina vítězí, většina má pravdu. Ale tu skutečnou objektivní pravdu přece může mít právě ta menšina, která byla přehlasována!!!! Skutečná pravda a spravedlnost totiž vůbec nezáleží na počtu hlasů! Skoro jsem zde zabrousil na tenký led filosofie, protože se mne každý může zeptat, jak se tedy pozná, co je pravda. Kdo to rozhodne, kdo to objektivně a nezávisle posoudí? Snad nějaký soud? O soudech a zvláště v současné ČR, kdy se denně v médiích hovoří o justiční mafii, víme své. V Boha většina lidí nevěří a ti co věří, si ho každý představují jinak. Možná by byl dobrý nějaký osvícený panovník, ale kdo zaručí, že panovník bude osvícený? Mnoho monarchů bylo hloupých, líných, hrabivých nebo dokonce krutých! Takže nakonec zbývá to hlasování demokraticky zvolených zastupitelů. Jen je zapotřebí pokorně přijmout, že většina se může ve svém hlasování mýlit a že se s tím nic nenadělá, i když následky a škody mohou být velké. Důležité je, aby vše proběhlo podle zákona. Ale zase: i zákony jsou nedokonalé, jsou plné chyb, omylů a nesmyslů, někdy i úmyslných! To je vlastně další paradox: světská spravedlnost se hledá podle zákona, ale sám zákon může být nespravedlivý. Pak je nespravedlivý i rozsudek, i když je v souladu se zákonem. Poctiví soudci z toho mají trauma, ale když mají v paragrafech něco napsáno černé na bílém, musí podle toho postupovat, i když si sami myslí něco jiného. V úplně stejné situaci se denně ocitají i úředníci na nejrůznějších úřadech, tím obecním počínaje. Soudce i úředník jsou od toho, aby zákon dodržovali, nikoliv od toho, aby zákon vymýšleli nebo předělávali. Jestlipak na tyto souvislosti alespoň trochu myslíme, když přistupujeme k volební urně a volíme své zákonodárce? Jestlipak kroužkujeme schopné lidi na koncích kandidátek, aby přeskočili ty zprofanované na jejich čele, kteří se nechtějí nechat vystřídat? Nebo také volíme jen podle trapných populistických výkřiků na plakátech? Mějme alespoň na paměti, že i v demokracii lze většinové hlasování snadno zmanipulovat! A největším většinovým hlasováním jsou právě volby. Bacha na to, někteří politici jsou schopni utáhnout dav na vařené nudli! Pak se ale spravedlivých zákonů ani spravedlivého hlasování nedočkáme. V Horním Bradle ani v Praze.

9. komentář napsal(a) David Macháček dne 20.03.2009 v 09:37

Vážený pane Císaři,zda zastupitelé Horního Bradla rozhodovali v souladu s platnými zákony nyní prověřuje kontrolní odbor Ministerstva vnitra, protože proti postupu zastupitelů byla podaná stížnost.Teprve po tomto prověření bude možné tvrdit, zda to bylo rozhodnutí demokratické a legální.Možná jsem hloupý, ale vaše sousloví "komunálně-politicky kriminalizoval" má pro mě stejný význam jako "kriminalizoval" a proto bych vás chtěl požádat o doložení tohoto slovního obvinění.Děkuji vám.

10. komentář napsal(a) Roman Juránek dne 20.03.2009 v 11:43

Pro pana Linharta: Velmi, velmi dobře napsáno!!!!

11. komentář napsal(a) Jilda dne 20.03.2009 v 12:10

Pane Linharte, hlasování jako způsob rozhodování bych za slabinu nepovažoval. Nedovedu si totiž představit, co by se dělo, kdyby se rozhodovalo podle pravdy. Zejména pokud má každá ze stran sporu svou pravdu. Respektive, co by se dělo, a jak dlouho, než by se našla pravda jediná... Možná byste preferoval manažerský způsob. Jenže podnikatel rozhoduje na vlastní triko, na vlastní riziko, nese následky, což u politika není, je schovaný za cosi abstraktního, čemu se říká strana (když starosta rozhodne špatně, nic se mu nestane, jen prostě už nebude starostou)... Většina jako množina při hlasování je manipulovatelná a snadno ovlivnitelná, ale to snad není slabina, to je příznak, s tím společnost naší kultury počítá... To jen tak pár myšlenek, když už jste začal s tím filosofováním, aby tu měl Jirka C. taky nějakou legraci... My dva se toho asi nedožijeme, pane Linharte, ale přijde doba, kdy budou všechno rozhodovat computery, takže nějaká menšina nebo většina pozbudou významu. Při rozhodování odpadnou emoce, zájmy, závist, nenávist, vlezdoprdelismus, jánabráchysmus a tak podobně... Hm, vy byste tohle chtěl?

12. komentář napsal(a) culda dne 29.03.2009 v 19:47

Zvolili jsme si starostu,kterého každý zná.Ale pana Císaře jsem v Bradle ještě nepotkala,tak jak ví co se mezi lidmi děje?Neměl by se o vše zajímat někdo,koho lidi znají?V Bradle je hodně schopných lidí.

13. komentář napsal(a) em dne 13.08.2009 v 20:17

Proc lide povazuji za demokracii, kdyz nekdo vetsinou rozhodne o vas bez vas, ze na vasem pozemku bude humac. Proc by to neodsouhlasili, kdyz to neni u nich? Proc mi to primonima Mnichov a na Mnichov si cim dal casteji vzmpomenu u zprav?

Přidat komentář

Povinné položky jsou jméno, komentář a antispam; e-mail nebude zveřejněn. Slouží pouze k případnému kontaktu s komentujícím. Komentáře vulgární nebo nesouvisející s příspěvkem mohou být a také budou vymazány. Nepoužívejte HTML značky, budou odfiltrovány.

Ochrana proti komentářovému spamu

Do políčka napište tři nuly (čislicemi) a poté můžete