NoteBLOG – Obchvat nebo průtah - pro a proti

Obchvat nebo průtah - pro a proti (24.09.2010) Fotogalerie k článku

Ve středu 29.září bude městské zastupitelstvo s definitivní platností rozhodovat o novém územním plánu, jehož součástí je zrušení desítky let plánovaného průtahu a jeho nahrazení celkovým obchvatem města. V návaznosti na mé předchozí dva příspěvky a na základě dalších informací, které jsem obdržel, a mnohých příspěvků na dané téma si dovoluji předložit ještě třetí úvahu se srovnáním původně plánovaného průtahu a nového obchvatu.

Hlavním a zásadním důvodem budování jakékoliv stavby tohoto typu by měl být přesun pokud možno co největšího podílu dopravy z centra mimo něj. Kdo bydlí nebo pracuje v ulici Krále Jana, ví nejlépe jak je již dnes centrum dopravně zahuštěno. Velké množství vozidel denně projíždí v centru pouhé 2-3 m od budov. Množství projíždějících vozidel přitom dle každoročně prováděných průzkumů stoupá zhruba o 5% ročně, což znamená, že za 10 let stoupne o 63%, za 15 let o 108% a za 20 let o 165%, za 30 let o nepředstavitelných 332%!.

Pokud zastupitelstvo zvolí variantu nového obchvatu, je pravděpodobné, že se dalších minimálně 20 let dopravní situace v Chotěboři nezmění k lepšímu, neboť nově plánovaný obchvat je násobně dražší než ten stávající průtah, konkrétně asi 300 mil. v dnešních cenách. Původně plánovaný průtah (od křižovatky na HB, která by se měla změnit na kruhový objezd) by nestál ani polovinu a údajně bylo pravděpodobné že by se začal budovat zhruba do deseti let, neboť se s ním na kraji Vysočina počítalo.

Nově navržený obchvat Chotěboři vlastně není pravým obchvatem, neboť vede územím které bude dle územního plánu zastavěno, je na něm 10 zatáček a bude na něm proto omezena rychlost na 50 km/hod.

Ze dvou vlastníků, kteří jsou již známi, že na jejichž pozemku by měl být nový obchvat vybudován, se jeden v zákonné lhůtě ohradil a na světě je expresní požadavek na neuvěřitelnou úpravu trasy nového obchvatu, který Ing. Kolmaš z pochopitelných důvodů odmítl do studie zařadit. Ostatní pravděpodobně desítky vlastníků, na jejichž pozemcích je nový obchvat plánován, se o této skutečnosti dozvědí někdy v budoucnu. Je pravděpodobné, že někteří se proti tomu ozvou a pokud budou mít „ostré lokty“, asi na obchvatu ještě několik dalších zatáček přibude.

Je tedy otázkou, jak se řidiči budou rozhodovat, zda použijí obchvat nebo průjezd městem, když na obchvatu (který bude mimo jiné podstatně delší) bude stejná povolená rychlost a bude na něm víc zatáček. K tomu je třeba vzít v úvahu, že Chotěboř byla, je i bude daleko více než průjezdným městem městem cílovým a startovním nebo zastávkovým. Maximálně 30-40% vozidel tedy Chotěboři jen projíždí. Odpověď na tyto otázky o účelnosti, míře odlehčení centra a v neposlední řadě také ekonomičnosti plánovaného obchvatu by dal jen seriózní dopravní model, který v tomto případě byl zcela pominut.

Pravdou je, že původně plánovaný průtah neřeší obchvat Chotěboře jako celku a neodklání tranzitní dopravu zcela mimo město. Je ovšem vysoce pravděpodobné, že by byl více využit než celkový obchvat, neboť by jej využívali více i ti řidiči, kteří jedou z- nebo do Chotěboře a jeho přínos k řešení nejnebezpečnějších míst v centru by tak mohl být nakonec vyšší než celkového obchvatu. Jedná se zejména o křižovatku na HB, křižovatku u knihovny, přechody před OD Doubravka a na náměstí. A pokud se vybuduje nové plánované autobusové nádraží, bude dopravní situace na křižovatce u knihovny opravdu „hustá“… Pravdou je, že obyvatelé bydlící v okolí plánované trasy průtahu mají obavy o zhoršení kvality svého bydlení a zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí svého bydliště.

Při rozhodování o projektu takového zásadního významu je ale třeba vzít v úvahu všechna pro a proti. Dnes jezdí kamiony 2-3 m od budov v centru, plánovaným průtahem je to asi 14 m, přičemž v těchto domech jsou většinou již dnes kvalitní okna s útlumem hluku. Dopravou po průtahu by tedy obyvatelé těchto domů byli obtěžováni podstatně méně než stávající obyvatelé ulice Krále Jana. Navíc by v této ulici i podél nového průtahu přibylo v centru spousta nových parkovacích míst, jejichž nedostatek bude s dlouhodobým neřešením dopravy v centru stále přibývat. Problematická křižovatka na Rozsochatec potažmo HB, která prokazatelně nesplňuje závazné parametry, by se zřejmě v rámci průtahu přestavěla na kruhový objezd. Při zbudování celkového obchvatu se v centru nevybuduje jediné parkovací místo.

Co je ale to hlavní: Pokud zastupitelstvo ve středu 29.9. schválí územní plán v navržené variantě celkového obchvatu a s vypuštěním dosavadně plánovaného průtahu, je podle – nejen mého – názoru vysoce pravděpodobné (zejména vzhledem k vysoké ceně ale i nevyjasněným pozemkovým záležitostem) že s řešením stále se zhoršující dopravní a parkovací situace v centru se dalších minimálně 20-30 let nestane nic zásadně pozitivního. Mám za to, že nic nebránilo v územním plánu zachovat stávající průtah i nový obchvat a nezavírat si tak vrátka k sice částečnému ale v dohledném čase reálnému řešení svízelné a nebezpečné dopravní situace v centru. Zastupitelé jsou ale pravděpodobně smířeni s tím, že zlepšení dopravní situace v centru zažijí nejdříve jejich děti či spíše jejich vnuci. Do té doby bude hustota potažmo nebezpečnost dopravy nejen v centru růst přibližně dle výše uvedených procent. Doufám, že zastupitelé budou mít odvahu a zájem vysvětlit své dobré důvody a pohnutky pro toto rozhodnutí svým voličům alespoň před nastávajícími volbami. Mě totiž jasné vůbec nejsou.

Navrhovaný obchvat v novém ÚP

Náčrt poslední horké úpravy kvůli Korečkovým…

Všechny materiály nového ÚP

Přidat komentář

Povinné položky jsou jméno, komentář a antispam; e-mail nebude zveřejněn. Slouží pouze k případnému kontaktu s komentujícím. Komentáře vulgární nebo nesouvisející s příspěvkem mohou být a také budou vymazány. Nepoužívejte HTML značky, budou odfiltrovány.

Ochrana proti komentářovému spamu

Do políčka napište tři nuly (čislicemi) a poté můžete