NoteBLOG – Zastavění Koubku bytovými domy – hlavní téma včerejšího zasedání zastupitelstva

Zastavění Koubku bytovými domy – hlavní téma včerejšího zasedání zastupitelstva (14.05.2020)

Včera jsme se zase po několika letech zúčastnil – tentokrát v roli obyvatele – zasedáni chotěbořského zastupitelstva v Junioru. Dozvěděl jsem se totiž den předem, že se na něm bude odehrávat důležité rozhodnutí, a to zda bude dosud volná plocha Na Koubku, kde se staví dům pro seniory, zastavěna bytovými domy. Přesněji řešeno rozhodovalo se o tom, zda zastupitelstvo zadá vypracování návrhu změny územního plánu č.9, v kterém tato změna měla být zahrnuta. Změna z plochy pro veřejnou obslužnost na plochu pro smíšené bydlení. Na webu chotebor.cz ani v chotěbořském echu nebyla k tomuto tématu ani čárka, tak jsem se ještě předem snažil k tomuto tématu nějaké další informace přímo na odboru územního plánování na městském úřadu. Ale ani tam jsem nedostal žádné konkrétní informace, pouze tu, že k tomuto tématu se konala dvě pracovní (= neveřejná) zasedání zastupitelstva a že veškeré další informace má pouze vedení města a zastupitelé. Tak jsem se vypravil do Junioru.

Mimo rozložení „sil“, kdy nás návštěvníky z řad obyvatel – převážně bydlících okolo Koubku – posadili na chodbu, neboť celý hlavní sál obsadili zastupitelé u stolů seřazených do „U“, mne překvapilo množství a úroveň profesionálního technického vybavení jednajících. Každý zastupitel měl na stole (asi erární) notebook, hlasovací elektronické zařízení a mikrofon s tlačítkem, kterým se pravděpodobně přihlašoval do diskuze. U aktuálně diskutujícího svítilo na mikrofonu červené světlo. Na velkém předním pláně projektor zobrazoval účast, hlasování (jmenovitě) a pořadí přihlášených diskutujících do diskuze nebo s technickou připomínkou, při diskuzi pak na plátně běžel čas, který již spotřeboval aktuální diskutující. Celé jednání pak bylo zvukově nahráváno a bude údajně umístěno na web města.

Bohužel ani mikrofony a zesilovací zařízení nezabránily tomu, že na chodbě, kde jsme seděli, byla srozumitelnost mnoha projevů, starostovy nevyjímaje, (i vzhledem k rouškám) obtížně srozumitelná až nesrozumitelná, a to zejména pro starší občany, kterých tam byla většina. Nedalo mi to, abych nezavzpomínal na první roky po roce 1990, kdy zastupitelé seděli ve dvou řadách před „předsednictvem“ a za námi občané, vše bez jakýchkoliv technických prostředků. Bohužel to ale nebyl jediný rozdíl.

Diskuze zastupitelů k tomuto bodu a poté i občanů města se protáhla na dvě hodiny. Znám pana starostu také jako bývalý zastupitel, vím jak dovede být zatvrzelý v jednáních, kdy mu o něco jde, ovšem nyní, z pozice „návštěvníka“ se mi celý jeho scénář jednání, a zejména jeho řízení diskuze, jevil zcela jasně. Pokud bych to měl popsat – pokud někdo z diskutujících pronesl příspěvek, který nebyl v souladu s jeho názorem, ihned po tomto příspěvku vždy následoval jeho (samozřejmě neohlášený) příspěvek, kterým zkritizoval, rozmontovával a dehonestoval názory a argumenty diskutujícího, a znovu přednesl svoje (ty jediné „pravdivé“) argumenty a názory, které mnohdy hraničily s demagogií a i čirou lží. Předpokládám, že tak probíhala i obě pracovní zastupitelstva na téma zastavění Koubku byty, protože z vlastní zkušenosti vím, jak tato zastupitelstva probíhají. To není průběh demokratické diskuze. A velice se divím, že to zastupitelům evidentně vůbec nevadilo.

Na co tedy mají zastupitelé takové drahé zařízení na organizování diskuzí, když jej starosta evidentně zcela záměrně a účelově přehlíží. Není snad také zastupitelem, který má dodržovat jednací řád? V jednacím řádu zastupitelstva jsem žádné legální oprávnění tohoto postupu starosty nenašel. Naopak je tam řečeno, že každý diskutující se do diskuze přihlásí a až na něj přijde řada, vystoupí se svým příspěvkem. To podle mne platí i pro starostu. Také je tam psáno, že zastupitel má k danému tématu právo hovořit maximálně 2x. Starosta hovořil k tématu asi 20x, a vždy bez řádného přihlášení do diskuze. Myslím si, a tak to fungovalo při jednání zastupitelstva za Ing. Pavláska, že starosta podle jednacího řádu pouze moderuje diskuzi, tedy předává slovo jednotlivým přihlášeným diskutujícím. Nemá komentovat jednotlivé diskuzní příspěvky. To za stávajícího starosty – co si pamatuji - bohužel nikdy neplatilo. Velice dobře ví, že nejúčinnější je jakýkoliv protinázor utnout už v zárodku, tedy nejlépe ihned po jeho vyslovení.

Na druhou stranu je třeba říci, že příspěvky mnohých zastupitelů nebyly dostatečně věcné a stručné, byly zbytečně dlouhé a bez vyslovení konkrétního protinávrhu. Jestli jako zastupitel s navrhovaným nesouhlasím, měl bych po stručné a věcné argumentaci předložit protinávrh (nebo argumentačně podpořit již vyslovený protinávrh), pokud tedy mám skutečný a konkrétní zájem projednávanou věc vyřešit jinak. Velice si tak cením návrhu paní zastupitelky M.V., která jediná svým příspěvkem pozitivně zareagovala na odmítavé diskuzní příspěvky přítomných občanů a jasně a stručně formulovala svůj protinávrh změnit určení této plochy na parkovou zeleň. I když tento návrh nakonec nebyl schválen.

Hodně diskuzních příspěvků zastupitelů i občanů se také vyjadřovalo ke konkrétní studii zástavby této plochy, která byla vystavena ve vestibulu k volnému nahlédnutí (což chválím), a která předpokládá výstavbu šesti čtyřpodlažních bytových domů s až 150 malometrážními byty, kterou pravděpodobně zpracovala firma, která staví na tomto území dům pro seniory. O té samozřejmě zastupitelstvo vůbec nerozhodovalo, i když tato studie byla s největší pravděpodobností tím hlavním impulzem pro tuto navrhovanou změnu.

Navrhované usnesení zahájit zpracování této změny územního plánu volné plochy Na Koubku tedy nakonec schváleno bylo, i když nakonec neprošla starostova verze, aby se tak stalo ve zkráceném řízení, které je zhruba půlroční. Navrhovaná změna tedy projde standardním schvalovacím procesem, který trvá zhruba rok. Pak zastupitelstvo bude znovu rozhodovat, zda se tato změna zanese do územního plánu.

Mezitím samozřejmě bude mnoho kroků, a jeden z nich bude i veřejné projednávání této změny s občany, což může být nakonec také hodně zajímavé… Určitě se nezapomenu také zúčastnit.

Přidat komentář

Povinné položky jsou jméno, komentář a antispam; e-mail nebude zveřejněn. Slouží pouze k případnému kontaktu s komentujícím. Komentáře vulgární nebo nesouvisející s příspěvkem mohou být a také budou vymazány. Nepoužívejte HTML značky, budou odfiltrovány.

Ochrana proti komentářovému spamu

Do políčka napište tři nuly (čislicemi) a poté můžete