NoteBLOG – Diskutují zastupitelé demokraticky?

Diskutují zastupitelé demokraticky? (29.09.2020)

Po účasti na posledních dvou zasedáních chotěbořského zastupitelstva jsem se odhodlal k této úvaze, neboť jako bývalý zastupitel mám možnost dlouhodobého srovnávání.

Předmětem mého zájmu je způsob vedení a průběhy diskuzí, resp. jejich soulad či spíše nesoulad s platným jednacím řádem zastupitelstva. Může se zdát, že jde o banalitu či zcela nedůležitou záležitost. Podle mého názoru jde ale o věc zcela zásadní. V demokratické diskuzi vzniká a formuje se názor účastníků této diskuze, její aktivní účastníci – diskutující - mají osobní zájem na přesvědčování ostatních a ti skuteční mistři k tomu používají všechny dostupné přesvědčovací metody, argumenty a možnosti, které jim pravidla diskuze a ostatní diskutující povolují.

V demokratické diskuzi by měl být prostor pro všechny její účastníky vyvážený, a to proto, aby některý její účastník neměl výrazně větší možnost a prostor pro přesvědčování ostatních. Po diskuzi totiž zpravidla bezprostředně následuje hlasování, které bývá občas dost důležité. Proto bývají v jednacích řádech tak podrobně stanovena formální pravidla průběhu diskuze, tj. získání slova, jeho pořadí, délka příspěvků, počet příspěvků apod. I chotěbořské zastupitelstvo má svůj jednací řád, podle kterého by se měli její účastníci řídit. Mají k tomu i příslušné technické vybavení, které umožňuje účinně řídit diskuzi, na plátně je projektorem zobrazováno aktuální pořadí přihlášených diskutujících a zařízení měří čas každého příspěvku. Potud tedy vše v pořádku.

Problém ale nastává, pokud je diskutován zásadní problematický bod, na který zazní „negativní“ diskusní příspěvek, tj. názor zpravidla zcela opačný než je „ten oficiální, předkládaný“. To najednou přestanou veškerá pravidla demokratické diskuze platit. I když v takovém příspěvku většinou nezazní žádný dotaz, za každým takovýmto příspěvkem si starosta vezme slovo a často několikanásobně delším nepřihlášeným diskusním příspěvkem pečlivě rozmontuje tento nepohodlný příspěvek na jednotlivá nehodivší se tvrzení a každé z nich podrobí zdrcující, dehonestující kritice, a to nezřídka za použití řady polopravd, překroucených informací a zcela nepodložených tvrzení. A co je nejdůležitější – diskutující již zpravidla nemá možnost se proti této kritice nijak ohradit, starosta má vždy poslední slovo, resp. „mnoho posledních slov“. Pokud zazní „souhlasný“ příspěvek, starosta se omezí na strohé „Děkuji vám“, či něco v tomto smyslu. Tato tvrzení si lze snadno ověřit poslechem zvukového záznamu těchto jednání na webu města.

Je s velkým podivem, že ani jednomu ze zastupitelů nepřipadá tento postup starosty nepatřičný. Že jim to nevadí. Tedy – abych byl přesný - nezaznamenal jsem ani jednu výtku ze strany zastupitelů na tento způsob starostova vedení diskuse. Nechci spekulovat o příčinách tohoto stavu - to by měli udělat hlavně zastupitelé, neboť možná již trpí jakousi „provozní slepotou“. Mě, jako návštěvníka těchto zasedání po tolika letech, tento styl vedení diskuse přímo „udeřil“ do očí i uší a měl jsem chuť okamžitě odejít. Ze starostových „kontrapříspěvků“ je přímo cítit profesionální politický dril, salámové a opakovací přesvědčovací metody a samozřejmě využívání všech výhod řízení diskuze.

Mou představou vedení diskuse je zejména její moderování, tedy její otevření, ukončení, předávání slova přihlášeným diskutujícím ve správném pořadí, a samozřejmě průběžná kontrola průběhu diskuze a obsahu diskusních příspěvků dle schváleného jednacího řádu. V žádném případě ale nemohu souhlasit s tak hlubokým zasahováním do průběhu diskuse a práv diskutujících, jaké předvádí v zásadních diskusích pan starosta.

A tak, i když pan starosta skončil ve volbách až na 8. místě v počtu získaných hlasů, v diskuzích dostává (resp. si sám přiděluje) tolik prostoru, jako by získal minimálně stejně hlasů jako všichni ostatní zastupitelé dohromady. To podle mého názoru není dobrý stav, který by odpovídal výsledkům voleb. Síla prosazování jeho názoru je tak zcela nesouměřitelná s ostatními, i když má jako ostatní pouze jeden hlas při hlasování. Proto žádám tímto všechny zastupitele, aby se alespoň zamysleli nad tímto stavem a aby si utvořili svůj vlastní názor na to, zda jsou zásadní diskuze v zastupitelstvech (včetně těch pracovních) skutečně demokratické a v souladu s jednacím řádem.

Ověřil jsem si toto starostovo chování na svém diskuzním příspěvku na posledním zastupitelstvu. Nezklamal. Obdobně se totiž chová i u jakéhokoliv „nepatřičného“ příspěvku zastupitelů v tištěném Echu. Ostatně – je pravděpodobné, že ani pod tímto příspěvkem nebude chybět jeho „uvedení mých pomýlených názorů na pravou míru“. Myslím si, že se ani tentokrát neudrží a jen potvrdí výše uvedená tvrzení.

Přidat komentář

Povinné položky jsou jméno, komentář a antispam; e-mail nebude zveřejněn. Slouží pouze k případnému kontaktu s komentujícím. Komentáře vulgární nebo nesouvisející s příspěvkem mohou být a také budou vymazány. Nepoužívejte HTML značky, budou odfiltrovány.

Ochrana proti komentářovému spamu

Do políčka napište tři nuly (čislicemi) a poté můžete